НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«ЕКОЛОГІЯ»

 

Галузь знань  10 «Природничі науки»
Спеціальність – 101 «Екологія» 

Освітній рівень  «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Екологія»

Освітній рівень  «Магістр»
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека»

Освітній рівень  «Доктор філософії»
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

 

 Ecology LOGO

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства визначальний вплив на життя людини мають екологічні проблеми, серед яких особливе місце посідають охорона природи і здоров’я людини. Беручи до уваги стан довкілля та тенденції розвитку економіки України, можна констатувати зростаючу актуальність розв’язання цих проблем. При цьому нові завдання є різноманітними та складними. На сьогодні комплексний характер цих задач обумовлює необхідність підготовки спеціалістів-екологів, здатних розв’язувати складні екологічні завдання та сприяти покращенню якості довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та забезпеченню здоров’я населення країни.

У 2012 році ННЦ «Інститут біології та медицини» почав набір студентів на освітню програму «Екологія», що реалізується на кафедрі екології та зоології. 

Метою програми є формування у здобувачів вищої освіти комплексу теоретичних і практичних знань, умінь і навичок для застосування у професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

 4  8

Предметна область програми – охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Для реалізації навчального плану програми студенти та викладачі забезпечені потужною технічною та лабораторною базою (наявні атомно-абсорбційний спектрофотометр, газовий хроматограф), яка дає можливість реалізовувати інструментальні методи дослідження якості довкілля, проводити екотоксикологічні та гідроекологічні, популяційні дослідження. Навчання студентів забезпечене достатньою кількістю новітніх підручників, навчально-методичних посібників, інтерактивних матеріалів, базами виробничої практик, польовими стаціонарами.

Підготовка майбутніх фахівців за освітньою програмою «Екологія» здійснюється у тісній співпраці із Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною екологічною інспекцією України, Державною гідрометеорологічною службою, санітарно-епідеміологічною службою МОЗ, Державною екологічною інспекцією Мінприроди, Державним комітетом по водному господарству, підприємствами Державної геологічної служби Мінприроди, Національним центром поводження з небезпечними відходами Мінприроди. 

 6  7

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практики, реалізовувати дипломні проекти в рамках співпраці з національними природними заповідниками та парками (Канівський природний заповідник, національні природні парки «Пирятинський», «Деснянсько-Старогутський», «Мезинський», «Кармелюкове Поділля»), науково-дослідними інститутами (Інститут гідрології НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя). 

Студенти мають можливість під час навчання брати участь у роботі національних природних заповідників та парків (розбудова Смарагдової мережі в Україні) громадських екологічних та природоохоронних організацій, станцій моніторингу довкілля.

Освітній рівень – «Бакалавр»
Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи
Освітньо-професійна програма – «Екологія» (2018)

Освітньо-професійна програма – «Екологія» (Проект. 2018)
Паспорт освітньої програми «Екологія» (2016)
Паспорт спеціалізації «Заповідна справа» (2016)
Паспорт спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016)

Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2021)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2021)
Сертифікат про акредитацію
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2016)

Освітній рівень – «Доктор філософії»
Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 (2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища» (Проект. 2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016)


 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader