НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«ЕКОЛОГІЯ»

 

Галузь знань  10 «Природничі науки»
Спеціальність – 101 «Екологія» 

Освітній рівень  «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма – «Екологія»

Освітній рівень  «Магістр»
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека»

Освітній рівень  «Доктор філософії»
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

 

 Ecology LOGO

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства визначальний вплив на життя людини мають екологічні проблеми, серед яких особливе місце посідають охорона природи і здоров’я людини. Беручи до уваги стан довкілля та тенденції розвитку економіки України, можна констатувати зростаючу актуальність розв’язання цих проблем. При цьому нові завдання є різноманітними та складними. На сьогодні комплексний характер цих задач обумовлює необхідність підготовки спеціалістів-екологів, здатних розв’язувати складні екологічні завдання та сприяти покращенню якості довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та забезпеченню здоров’я населення країни.

У 2012 році ННЦ «Інститут біології та медицини» почав набір студентів на освітню програму «Екологія», що реалізується на кафедрі екології та зоології. 

Метою програми є формування у здобувачів вищої освіти комплексу теоретичних і практичних знань, умінь і навичок для застосування у професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

 4  8

Предметна область програми – охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Для реалізації навчального плану програми студенти та викладачі забезпечені потужною технічною та лабораторною базою (наявні атомно-абсорбційний спектрофотометр, газовий хроматограф), яка дає можливість реалізовувати інструментальні методи дослідження якості довкілля, проводити екотоксикологічні та гідроекологічні, популяційні дослідження. Навчання студентів забезпечене достатньою кількістю новітніх підручників, навчально-методичних посібників, інтерактивних матеріалів, базами виробничої практик, польовими стаціонарами.

Підготовка майбутніх фахівців за освітньою програмою «Екологія» здійснюється у тісній співпраці із Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною екологічною інспекцією України, Державною гідрометеорологічною службою, санітарно-епідеміологічною службою МОЗ, Державною екологічною інспекцією Мінприроди, Державним комітетом по водному господарству, підприємствами Державної геологічної служби Мінприроди, Національним центром поводження з небезпечними відходами Мінприроди. 

 6  7

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практики, реалізовувати дипломні проекти в рамках співпраці з національними природними заповідниками та парками (Канівський природний заповідник, національні природні парки «Пирятинський», «Деснянсько-Старогутський», «Мезинський», «Кармелюкове Поділля»), науково-дослідними інститутами (Інститут гідрології НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя). 

Студенти мають можливість під час навчання брати участь у роботі національних природних заповідників та парків (розбудова Смарагдової мережі в Україні) громадських екологічних та природоохоронних організацій, станцій моніторингу довкілля.

Освітній рівень – «Бакалавр»
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми
Відповіді Київського національного університету імені Тараса Шевченка на зауваження, викладені у звіті експертної групи

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Наказ про призначення експертної групи
Заява про акредитацію освітньої програми
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Освітньо-професійна програма – «Екологія» (2018)
(Навчальний план)
Освітньо-професійна програма – «Екологія» (Проект. 2018)
Паспорт освітньої програми «Екологія» (2016)
Паспорт спеціалізації «Заповідна справа» (2016)
Паспорт спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016)

Освітній рівень – «Магістр»
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2021)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2021)
Сертифікат про акредитацію
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (Проект. 2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологічна безпека» (2016)

Освітній рівень – «Доктор філософії»
Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 (2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища» (Проект. 2018)
Освітньо-наукова програма – «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2016)


 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader