НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік 
 освітніх компонентів

за освітньо-професійною програмою
«Біологія»
освітнього рівня «Магістр»
(заочна форма навчання)
 Biologiya LOGO 5

 

Обов'язкові компоненти

1 семестр 
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Біоінформатика
Актуальні проблеми прикладної біології
Методи сучасних біологічних досліджень
Молекулярні основи патологічних станів
 
   
3 семестр  
Комплексний іспит за програмою підготовки
Виробнича переддипломна практика
Випускна кваліфікаційна робота
 
 
Вибіркові компоненти
Опановування всіх вибіркових навчальних дисциплін професійно-орієнтованого блоку на рівні не нижче ніж 75 балів дає можливість отримати додатково відповідну професійну кваліфікацію  
   
Вибірковий блок 1 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «біохімія»)  
2 семестр  
Біохімія макромолекулярних сполук  
Функціональна біохімія  
Регуляція обміну речовин  
Біохімія активних форм азоту та кисню  
Імунохімічний аналіз  
Біохімічні механізми ушкодження клітин  
   
Вибірковий блок 2 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «біофізика та медична інформатика»)  
2 семестр  
Основи сучасної фармакології  
Нейрональні мережі та експериментальна неврологія  
Медична біофізика  
Біофізика мембранного транспорту  
Структурна біологія  
Фізика ДНК і білково-нуклеїнових взаємодій  
   
Вибірковий блок 3 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «зоологія»)
 
2 семестр  
Зоогеографія з основами біогеографії  
Історичний розвиток тваринного світу  
Гідробіологія  
Практична арахноентомологія  
Культивування безхребетних тварин та основи колекційної справи  
Ґрунтова зоологія  
   
Вибірковий блок 4 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «біологія рослин»)
 
2 семестр  
Фітопатологія  
Системи регуляції у рослин  
Флора та рослинність України  
Екофізіологія рослин та здоров'я людини  
Стратегії збереження біорізноманіття  
Вторинний метаболізм рослин   
   
Вибірковий блок 5 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «генетика»)
 
2 семестр  
Епігенетичні основи онтогенетики  
Генетика популяцій  
Генетика репродукції  
Медична генетика  
Генетика симбіозу  
Мобільні генетичні елементи  
   
Вибірковий блок 6 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «імунологія»)  
2 семестр  
Імунологія репродукції  
Імунопатологія  
Протипухлинний імунітет  
Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді  
Екологічна імунологія  
Нейроімунологія  
   
Вибірковий блок 7 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «мікробіологія»)  
2 семестр  
Антибіотики  
Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів  
Метаболізм мікроорганізмів  
Збудники інфекційних захворювань  
Молекулярна генетика бактерій  
Мікроекологія людини  
   
Вибірковий блок 8 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «вірусологія»)  
2 семестр  
Патогенез вірусних інфекцій  
Епідеміологія вірусних інфекцій  
Неканонічні віруси  
Механізми персистенції вірусів  
Прикладна вірусологія  
Медична та ветеринарна вірусологія  
   
Вибірковий блок 9 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок  «цитологія та гістологія»)
 
2 семестр  
Хронобіологія  
Репродуктивні технології  
Гістофізіологія нейроендокринної системи  
Механізми старіння клітин  
Порівняльна цитологія
 
Механізми онкогенезу  
 
Вибірковий блок 10 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «фізіологія людини і тварин»)  
2 семестр  
Фізіологія онтогенезу  
Фізіологія поведінки  
Порівняльна фізіологія  
Основи патологічної фізіології  
Фізіологія праці і спорту  
Загальна нейрофізіологія  
   
Вибірковий блок 11 (Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок «молекулярна біологія»)  
2 семестр  
Біохімія макромолекулярних сполук  
Функціональна біохімія  
Регуляція обміну речовин  
Прикладна геноміка  
Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів  
Біохімічні механізми ушкодження клітин   
 
Вибірковий блок 12. Блок вибіркових дисциплін (обирається дві дисципліни)  
2 семестр  
Молекулярно-біохімічні основи імунітету
 
Філогенетика  
Сигнальні системи клітин
 
Молекулярні механізми диференціації клітин  
Паразитологія  
Фітомоніторинг та фіторемедіація  
Фікотехнологія та промислове культивування грибів  
Фізіологія регіонарного кровообігу  
Електрофізіологія  
Віруси як векторні системи  
Віруси і біобезпека  
Промислова мікробіологія  
Імунобіотехнологія  

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader