НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік 
 освітніх компонентів

за освітньо-професійною програмою
«Біологія»
освітнього рівня «Бакалавр»
(заочна форма навчання)
 Biologiya LOGO 5

 

Обов'язкові компоненти

3 семестр
Загальна цитологія
Ботаніка
Зоологія
Іноземна мова
Основи екології та охорона природи
Вступ до університетських студій
Хімія
Хімія біоорганічна

4 семестр
Ботаніка
Іноземна мова
Сучасні інформаційні технології в біології
Вища математика
Фізика
Імунологія
Гістологія
Біохімія
Хімія біоорганічна
Навчальна практика з ботаніки та зоології

5 семестр
Іноземна мова
Сучасні інформаційні технології в біології
Фізіологія та анатомія людини і тварин
Молекулярна біологія
Статистичні методи в біології
Вірусологія
Українська та зарубіжна культура
Вища математика
Фізика
Мікробіологія

6 семестр
Фізіологія та анатомія людини і тварин
Молекулярна біологія
Статистичні методи в біології
Вірусологія
Фізіологія рослин
Соціально політичні студії
Українська та зарубіжна культура
Загальна генетика
Біофізика
Біологія індивідуального розвитку
Біотехнологія
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Навчальна практика з біології

7 семестр
Фізіологія рослин
Загальна генетика
Біофізика
Біологія індивідуального розвитку
Біотехнологія
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Теорія еволюції
Філософія

8 семестр
Теорія еволюції
Філософія
Курсова робота
Виробнича практика

10 семестр
Комплексний іспит за програмою підготовки
Переддипломна практика

 
   
Вибіркові компоненти
Навчальні дисципліни, опанування яких не впливає на присвоєння професійної кваліфікації
 

7 семестр
Перелік 1
Етнополітика
Історична антропологія
Історія української державності
Визначні інтелектуали світу
Історія цивілізації
Релігієзнавство

Перелік 2
Маркетинг
Логіка
Еристика
Менеджмент
Риторика
Бізнес-планування

 
 
Вибірковий блок 1. Вибіркові навчальні дисципліни за блоками професійно-орієнтованих дисциплін
Опановування всіх вибіркових навчальних дисциплін професійно-орієнтованого блоку на рівні не нижче ніж 75 балів дає можливість отримати додатково відповідну професійну кваліфікацію  
   
Професійно-орієнтований блок «Біохімія»  
8 семестр  
Біохімія нуклеїнових кислот
 
Біохімія вуглеводів
 
Методи практичної біохімії  
Лабораторний практикум
 
   
9 семестр  
Структура та функції біологічних мембран
 
Біологічно активні речовини
 
Молекулярні основи дії ферментів  
Структура та обмін ліпідів  
Біохімічні механізми розвитку імунодефіциту
 
Біологічна роль мікроелементів  
Лабораторний практикум з біохімії  
   
10 семестр  
Біохімічна фармакологія  
Основи нейрохімії  
Молекулярні механізми біосинтезу білка
 
Основи ферментативної кінетики  
Кваліфікаційна робота з біохімії  
Лабораторний практикум  
   
Професійно-орієнтований блок «Вірусологія»  
8 семестр  
Ідентифікація вірусів
 
Біохімія вірусів  
Архітектоніка вірусів  
Лабораторний практикум  
   
9 семестр  
Віруси людини та тварин
 
Фітовіруси  
Механізми дії антивірусних препаратів  
Основи вірусного канцерогенезу  
Принципи біологічної безпеки у вірусологічній лабораторії  
Генетика вірусів  
Лабораторний практикум   
   
10 семестр  
Особливості противірусного імунітету  
Бактеріофагія  
Цитопатологія вірусних інфекцій  
Молекулярна біологія вірусів  
Кваліфікаційна робота з вірусології  
Лабораторний практикум  
   
Професійно-орієнтований блок «Генетика»  
8 семестр  
Генетика людини  
Сучасні фізико-хімічні методи в генетиці  
Генетика дрозофіли  
Лабораторний практикум  
   
9 семестр  
Основи селекції  
Онкогенетика  
Хромосоми еукаріот  
Генетичний аналіз  
Генетика рослин  
Імуногенетика  
Лабораторний практикум  
   
10 семестр  
Генетичний моніторинг  
Молекулярна організація хроматину  
Аналітична генетика  
Біологія ендоредуплікації  
Кваліфікаційна робота з генетики  
Лабораторний практикум  
   
Професійно-орієнтований блок «Імунологія»  
8 семестр  
Анатомія і морфологія лімфоїдної системи  
Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології  
Природна резистентність  
Лабораторний практикум  
   
9 семестр  
Імунохімія  
Клітинний імунітет  
Радіоімунологія  
Місцевий імунітет  
Молекулярні механізми алергічних реакцій  
Прикладна імунологія  
Лабораторний практикум  
   
10 семестр  
Механізми вродженого імунітету  
Біологічні основи інфекційних процесів  
Інфекційна імунологія  
Імуномодуляторні препарати  
Кваліфікаційна робота з імунології  
Лабораторний практикум   
   
Професійно-орієнтований блок «Мікробіологія»  
8 семестр  
Цитологія мікроорганізмів
 
Екологія мікроорганізмів  
Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології  
Лабораторний практикум  
   
9 семестр  
Протиінфекційний імунітет  
Технологічні основи мікробіологічних виробництв  
Систематика бактерій  
Санітарна мікробіологія  
Закономірності росту мікроорганізмів  
Сільськогосподарська мікробіологія  
Лабораторний практикум  
   
10 семестр  
Мікробне очищення стічних вод  
Біологічні основи інфекційних процесів  
Фітопатогенні бактерії  
Філогенетичний аналіз у мікробіології  
Кваліфікаційна робота з мікробіології  
Лабораторний практикум  
   
Професійно-орієнтований блок «Фізіологія людини і тварин»  
8 семестр  
Фізіологія крові і дихання  
Фізіологія нервів і м'язів  
Фізіологія харчування і травлення  
Фізіологія кризових станів організму  
Лабораторний практикум  
   
9 семестр  
Фізіологія вегетативної нервової системи  
Фізіологія сенсорних систем  
Фізіологія ЦНС  
Морально-етичні засади природничих досліджень  
Фізіологія кровообігу  
Фармакологічна фізіологія  
Лабораторний практикум  
   
10 семестр  
Ендокринологія  
Фізіологія видільної і статевої систем  
Гепатологія  
Кваліфікаційна робота з фізіології людини і тварин  
Лабораторний практикум  
   
Професійно-орієнтований блок «Цитологія та гістологія»  
   
8 семестр  
Методи дослідження клітин  
Основи мембранної пластичності  
Аналітична і кількісна морфологія  
Лабораторний практикум  
   
9 семестр  
Спецгістологія
 
Цитохімія  
Вибрані розділи цитології  
Нейроморфологія  
Гістофізіологія сенсорних систем  
Гематологія  
Лабораторний практикум  
   
10 семестр  
Ембріологія хребетних
 
Молекулярно-клітинні основи гістогенезу  
Патологія клітин  
Фармакологічна регуляція активності клітин
 
Кваліфікаційна робота з цитології та гістології  
Лабораторний практикум  
   
   
   
   

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader