НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017    Перелік 
 освітніх компонентів

за освітньо-науковою програмою
«Біологія»
освітнього рівня «Магістр»
(денна форма навчання)
 Biologiya LOGO 5

 

Обов'язкові компоненти

1 семестр 
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Філософські проблеми сучасного природознавства
Іноземна мова для академічних цілей (викладається англійською мовою)
Біоінформатика (викладається українською/англійською мовою)
Комп'ютерне моделювання в біології
Методи сучасних біологічних досліджень
 
   
2 семестр  
Курсова робота
Виробнича практика
 
   
4 семестр  
Комплексний іспит за програмою підготовки
Виробнича переддипломна практика
Випускна кваліфікаційна робота
 
 
Вибіркові компоненти
Опановування всіх навчальних дисциплін за спеціалізацією на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "біологія рослин"  
2 семестр  
Екофізіологія рослин та здоров'я людини  
Системи регуляції у рослин
 
Фітобіотехнологія
 
Палеоботаніка (викладається українською/англійською мовою)  
Флора та рослинність України (викладається українською/англійською мовою)  
Фікотехнологія та промислове культивування грибів  
   
3 семестр  
Прикладна ботаніка  
Продуктивність фотосинтезу та нанотехнології  
Стратегії збереження біорізноманіття  
Вторинний метаболізм рослин   
Фітомоніторинг та фіторемедіація  
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "біофізика та медична інформатика"   
2 семестр  
Механізми міжклітинних комунікацій (викладається українською/англійською мовою)
Основи сучасної фармакології (викладається українською/англійською мовою)
Молекулярне моделювання та дизайн фармакологічних препаратів
Медична біофізика
Проблеми і ресурси сучасної біомедичної інформатики
Структура білків та протеоміка
 
   
3 семестр  
Біофізика мембранного транспорту
Фізичні методи в біології та медицині
Біофізика мембранного транспорту
Структурна біологія
Біофізика патологічних станів
Фізика ДНК і білково-нуклеїнових взаємодій
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "біохімія"  
2 семестр  
Біохімія макромолекулярних сполук (викладається українською/англійською мовою)
Функціональна біохімія (викладається українською/англійською мовою)
Біохімічні основи імунітету
Сучасні проблеми біомедицини і фармакології
Основи нейрохімії
Біохімія активних форм азоту та кисню
 
   
3 семестр  
Геноміка
Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів
Інноваційне бізнес-планування наукових розробок
Клітинний сигналінг
Біохімічні механізми ушкодження клітин
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "вірусологія"  
2 семестр  
Механізми стійкості рослин до вірусних інфекцій
Патогенез вірусних інфекцій
Епідеміологія вірусних інфекцій
Еволюція вірусів
Екологія вірусів
 
   
3 семестр  
Механізми персистенції вірусів (викладається українською/англійською мовою)
Прикладна вірусологія
Віруси архей, мікоплазм та ціанобактерій
Медична та ветеринарна вірусологія
Віруси як векторні системи
Віруси і біобезпека
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "генетика"  
2 семестр  
Фізична хімія біополімерів
Епігенетичні основи онтогенетики
Генетика репродукції
Генетика популяцій
Нестабільність геному
Геноміка
 
   
3 семестр  
Медична генетика з основами фармакогенетики
Білково-нуклеїнові взаємодії (викладається українською/англійською мовою)
Генетика симбіозу
Мобільні генетичні елементи
Генетична та клітинна інженерія
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "зоологія"  
2 семестр  
Соціобіологія
Зоогеографія з основами біогеографії
Інформаційні процеси в популяціях
Історичний розвиток тваринного світу (викладається українською/англійською мовою)
Філогенетична систематика тварин (викладається українською/англійською мовою)
Структура і функціонування надорганізмових систем
 
   
3 семестр  
Практична арахноентомологія
Еволюційна морфологія тварин
Когнітивна етологія
Культивування тварин та основи природничої музеології
Ґрунтова зоологія
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "імунологія"  
2 семестр  
Збудники інфекційних захворювань
Механізми сигнальної трансдукції в клітинах імунної системи
Трансплантаційний імунітет 
Протипухлинний імунітет 
Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді
 
   
3 семестр  
Екологічна імунологія (викладається українською/англійською мовою)
Конструювання засобів імунотерапії раку
Імунопатологія
Фітоімунологія
Нейроімунологія
Біоімуносенсори
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "мікробіологія"  
2 семестр  
Медична мікробіологія
Генетика мікроорганізмів
Антибіотики
Основи експериментальної мікології
Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
Метаболізм мікроорганізмів
 
   
3 семестр  
Водна мікробіологія
Молекулярна мікробіологія
Моделювання клітинного метаболізму in vitro
Мікроорганізми у сучасних генноінженерних технологіях (мова викладання українська/англійська)
Мікроекологія людини
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "молекулярна біологія"  
2 семестр  
Біотехнологія стовбурових клітин
Генетична та клітинна інженерія
Молекулярна організація хроматину (викладається українською/англійською мовою)
Молекулярна фармакологія і основи молекулярної медицини
Молекулярні механізми внутрішньоклітинної регуляції та керування біосинтезом
Принципи структурної організації біологічних молекул
 
   
3 семестр  
Геноміка і молекулярна філогенія
Молекулярні механізми трансляції генетичної інформації
Інноваційне бізнес-планування наукових розробок
Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів
Молекулярні основи апоптозу (викладається українською/англійською мовою)
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "фізіологія людини і тварин"  
2 семестр  
Еволюція поведінки та антропогенез
Фізіологія онтогенезу (викладається українською/англійською мовою)
Порівняльна фізіологія
Основи патологічної фізіології
Основи доказової медицини
 
   
3 семестр  
Фізіологія праці і спорту
Системна нозологія
Нейровізуалізація (викладається українською/англійською мовою)
Електрофізіологія
Молекулярна фізіологія
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "цитологія та гістологія"  
2 семестр  
Каріологія
Цитофізіологія стовбурових клітин
Молекулярно-клітинні механізми онтогенезу
Хронобіологія
Рецептори біорегуляторів (викладається українською/англійською мовою)
Порівняльна гістологія (викладається українською/англійською мовою)
 
   
3 семестр  
Гістофізіологія нейроендокринної системи
Механізми старіння клітин
Порівняльна цитологія
Механізми онкогенезу
Імуноцитологія
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "репродуктивна біологія"  
2 семестр  
Вікові аспекти репродуктивної функції (викладається українською/англійською мовою)
 
Медична генетика  
Прикладна статистика в репродуктивній медицині  
Токсикологія та метаболізм лікарських препаратів  
Стовбурові клітини  
Сучасні допоміжні технології  
   
3 семестр  
Біологія клітин в культурі  
Ендокринологія репродукції  
Етико-правові аспекти в репродуктивній медицині  
Клітинна інженерія (викладається українською/англійською мовою)  
Передімплантаційна і пренатальна діагностика та скринінг  
   
Додатковий пакет вибіркових дисциплін (обирається 3 дисципліни)  
Молекулярні механізми диференціювання клітин  
Регуляція експресії генів  
Генетика поведінки з основами психофізіології  
Імунологія репродукції  
Регуляція обміну речовин  
Пілотні проекти  
Основи нейробіології  
Нанобіологія і наномедицина  
Медична паразитологія  
Філогенетичний аналіз  
Управління біоризиками  
Молекулярні механізми стійкості рослин до фітопатогенів  
Імунобіотехнологія  
Сучасна промислова мікробіологія  
Імунна система та мікробіота людини (викладається українською/англійською мовою)  
Репродуктивні біотехнології  
Практична мікологія  

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader