НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017    Перелік 
 освітніх компонентів

за освітньо-науковою програмою
«Біологія»
освітнього рівня «Магістр»
(денна форма навчання)
 Biologiya LOGO 5

 

Обов'язкові компоненти

1 семестр 
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Філософські проблеми сучасного природознавства
Біологія у світовому просторі (викладається англійською мовою)
Біоінформатика
Комп'ютерне моделювання в біології
Методи сучасних біологічних досліджень
 
   
2 семестр  
Курсова робота
Виробнича практика
 
   
4 семестр  
Комплексний іспит за програмою підготовки
Виробнича переддипломна практика
Випускна кваліфікаційна робота
 
 
Вибіркові компоненти
Опановування всіх навчальних дисциплін за спеціалізацією на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "біологія рослин"  
2 семестр  
Фітопатологія  
Системи регуляції у рослин  
Фітобіотехнологія  
Палеоботаніка  
Флора та рослинність України  
Фітомоніторинг та фіторемедіація  
   
3 семестр  
Прикладна ботаніка  
Продуктивність фотосинтезу та нанотехнології  
Екофізіологія рослин та здоров'я людини  
Стратегії збереження біорізноманіття  
Вторинний метаболізм рослин   
Фікотехнологія та промислове культивування грибів  
Макроеволюція та макросистеми органічного світу  
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "біофізика та медична інформатика"   
2 семестр  
Механізми міжклітинних комунікацій
Основи сучасної фармакології
Нейрональні мережі та експериментальна неврологія
Медична біофізика
Медична радіаційна фізика і радіотерапія
Структура білків та протеоміка
 
   
3 семестр  
Фізичні методи в біології та медицині
Проблеми і ресурси сучасної біомедичної інформатики
Біофізика мембранного транспорту
Структурна біологія
Біофізика патологічних станів
Фізика ДНК і білково-нуклеїнових взаємодій
Молекулярне моделювання та дизайн фармакологічних препаратів
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "біохімія"  
2 семестр  
Біохімія макромолекулярних сполук
Функціональна біохімія
Біохімічні основи імунітету
Сучасні проблеми біомедицини і фармакології
Основи нейрохімії
Регуляція обміну речовин
 
   
3 семестр  
Геноміка
Біохімія активних форм азоту та кисню
Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів
Інноваційне бізнес-планування наукових розробок
Клітинний сигналінг
Біохімічні механізми ушкодження клітин
Пілотні проекти
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "вірусологія"  
2 семестр  
Механізми стійкості рослин до вірусних інфекцій
Патогенез вірусних інфекцій
Епідеміологія вірусних інфекцій
Принципи таксономії та номенклатури вірусів
Неканонічні віруси
Екологія вірусів
 
   
3 семестр  
Механізми персистенції вірусів
Прикладна вірусологія
Віруси архей, мікоплазм та ціанобактерій
Еволюція вірусів
Медична та ветеринарна вірусологія
Віруси як векторні системи
Управління біоризиками
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "генетика"  
2 семестр  
Фізична хімія біополімерів
Епігенетичні основи онтогенетики
Філогенетика
Генетика популяцій
Нестабільність геному
Геноміка
 
   
3 семестр  
Медична генетика з основами фармакогенетики
Генетика поведінки та інтелекту
Генетика симбіозу
Мобільні генетичні елементи
Білково-нуклеїнові взаємодії
Регуляція експресії генів
Генетична та клітинна інженерія
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "зоологія"  
2 семестр  
Соціобіологія
Зоогеографія з основами біогеографії
Інформаційні процеси в популяціях
Історичний розвиток тваринного світу
Філогенетика тварин
Основи аквакультури
 
   
3 семестр  
Структура і функціонування надорганізмових систем
Практична арахноентомологія
Еволюційна морфологія тварин
Когнітивна етологія
Культивування безхребетних тварин та основи колекційної справи
Ґрунтова зоологія
Регуляція чисельності популяцій тварин
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "імунологія"  
2 семестр  
Збудники інфекційних захворювань
Імунологія репродукції
Імунопатологія
Трансплантаційний імунітет 
Протипухлинний імунітет 
Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді
 
   
3 семестр  
Механізми сигнальної трансдукції в клітинах імунної системи
Екологічна імунологія
Конструювання засобів імунотерапії раку
Молекулярна імунологія
Фітоімунологія
Нейроімунологія
Біоімуносенсори
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "мікробіологія"  
2 семестр  
Збудники інфекційних захворювань
Генетика мікроорганізмів
Антибіотики
Основи експериментальної мікології
Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
Метаболізм мікроорганізмів
 
   
3 семестр  
Водна мікробіологія
Промислова мікробіологія
Молекулярна мікробіологія
Моделювання клітинного метаболізму in vitro
Імунобіотехнологія
Мікроекологія людини
Фізіологія анаеробних мікроорганізмів
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "молекулярна біологія"  
2 семестр  
Біохімія макромолекулярних сполук
Функціональна біохімія
Біохімічні основи імунітету
Сучасні проблеми біомедицини і фармакології
Регуляція обміну речовин
Регуляція експресії генів
 
   
3 семестр  
Прикладна геноміка
Молекулярні механізми трансляції генетичної інформації
Сигнальні системи клітин
Інноваційне бізнес-планування наукових розробок
Біотехнологія стовбурових клітин
Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів
Біохімічні механізми ушкодження клітин 
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "фізіологія людини і тварин"  
2 семестр  
Еволюція поведінки та антропогенез
Фізіологія онтогенезу
Фізіологія поведінки
Порівняльна фізіологія
Основи патологічної фізіології
Основи доказової медицини
 
   
3 семестр  
Фізіологія праці і спорту
Системна нозологія
Нейровізуалізація
Фізіологія регіонарного кровообігу
Загальна нейрофізіологія
Електрофізіологія головного мозку
Молекулярна фізіологія
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "цитологія та гістологія"  
2 семестр  
Каріологія
Цитофізіологія стовбурових клітин
Молекулярно-клітинні механізми онтогенезу
Хронобіологія
Рецептори біорегуляторів
Репродуктивні технології
 
   
3 семестр  
Порівняльна гістологія
Гістофізіологія нейроендокринної системи
Механізми старіння клітин
Порівняльна цитологія
Механізми клітинної диференціації
Механізми онкогенезу
Імуноцитологія
 
   
Вибіркові дисципліни, професійно-орієнтований блок "репродуктивна біологія"  
2 семестр  
Вікові аспекти репродуктивної функції  
Медична генетика  
Прикладна статистика в репродуктивній медицині  
Токсикологія та метаболізм лікарських препаратів  
Стовбурові клітини  
Сучасні допоміжні репродуктивні технології  
   
3 семестр  
Біологія клітин в культурі  
Ендокринологія репродукції  
Етико-правові аспекти в репродуктивній медицині  
Клітинна інженерія  
Пренатальна діагностика та скринінг  
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader