НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік 
 освітніх компонентів 

за освітньо-професійною програмою
«Біологія»
освітнього рівня «Бакалавр»
(денна форма навчання, мова навчання російська)
 Biologiya LOGO 5

 

Обов'язкові навчальні дисципліни

1 семестр 
Загальна цитологія / Общая цитология
Ботаніка / Ботаника
Основи екології / Основы экологии
Хімія / Химия
Українознавчі студії / Украиноведческие студии Українська мова як іноземна / Украинский язык как иностранный
 
   
2 семестр  
Ботаніка / Ботаника
Українська мова як іноземна / Украинский язык как иностранный
Зоологія / Зоология
Хімія біоорганічна / Химия биоорганическая
Гістологія / Гистология
Українознавчі студії / Украиноведческие студии
Навчальна практика з ботаніки та зоології / Учебная практика по ботанике и зоологии
 
   
3 семестр  
Біохімія / Биохимия
Сучасні інформаційні технології в біології / Современные информационные технологии в биологии
Мікробіологія / Микробиология
Фізіологія людини і тварин / Физиология человека и животных
Вища математика / Высшая математика
Фізика / Физика
 
   
4 семестр  
Фізіологія людини і тварин / Физиология человека и животных
Фізіологія рослин / Физиология растений
Вірусологія / Вирусология
Молекулярна біологія / Молекулярная биология
Імунологія / Иммунология
Статистичні методи в біології / Статистические методы в биологии
Навчальна практика з біології / Учебная практика по биологии
 
   
5 семестр  
Фізіологія рослин / Физиология растений
Біотехнологія / Биотехнология
Загальна генетика / Общая генетика
Філософія / Философия
Біологія індивідуального розвитку / Биология индивидуального развития
 
   
6 семестр  
Теорія еволюції / Теория эволюции
Стандарти шкільної освіти з біології / Стандарты школьного образования по биологии
Організація науково-дослідної роботи школярів / огранизация научно-исследовательской работы школьников
Педагогіка та педагогічна майстерність / Педагогика и педагогическое мастерство
Загальна та педагогічна етика / Общая и педагогическая этика
Курсова робота / Курсовая работа
 
   
7 семестр  
Біологія в закладах середньої освіти та методика її викладання / Биология в учреждениях среднего образования и методика ее преподавания
Основи психології / Основы психологии
Навчальна практика з методів організації роботи вчителя / Учебная практика по методам организации работы учителя
 
   
8 семестр  
Педагогічна практика / Педагогическая практика
Комплексний іспит за програмою підготовки / Комлексный экзамен по программе подготовки
Кваліфікаційна робота / Квалификационная работа
 
 
Вибіркові компоненти ОП / Выборочные компоненты ОП
   
3 семестр  
Перелік 3 / Перечень 3  
Англійська мова / Английский язык
Українська мова за професійним спрямуванням / Украинский язык по профессиональному направлению
 
   
4 семестр  
Перелік 3 / Перечень 3  
Англійська мова / Английский язык
Українська мова за професійним спрямуванням / Украинский язык по профессиональному направлению
 
   
5 семестр  
Перелік 1 / Перечень 1  
Історична антропологія / Историческая антропология  
Визначні інтелектуали світу / Выдающиеся интеллектуалы мира  
Історія цивілізації / История цивилизации  
Соціологія / Социология  
Риторика / Риторика  
   
Перелік 2 / Перечень 2  
Маркетинг / Маркетинг  
Логіка / Логика  
Еристика / Эристика  
Менеджмент / Менеджмент  
Бізнес-планування / Бизнес-планирование  
   
6 семестр  
Перелік 5 / Перечень 5  
Основи фізико-хімічного аналізу в біохімії / Основы физико-химического анализа в биохимии  
Методологічні основи проведення біохімічного експерименту / Методологические основы проведения биохимического эксперимент  
   
Перелік 6 / Перечень 6  
Основи мікології та альгології / Основы микологии и альгологии  
Різноманіття водоростей та грибів / Многообразия водорослей и грибов  
   
 Перелік 7 / Перечень 7  
 Паразитологія / Паразитология  
 Ентомологія / Энтомология  
 Зоо- та фітотоксикологія / Зоо-- и фитотоксикология  
   
7 семестр  
Перелік 8 / Перечень 8  
Урбоекологія / Урбоэкология  
Екологія тварин / Экология животных  
Екологія рослин / Экология растений  
Екологія людини / Экология человека  
   
Перелік 12 / Перечень 12  
Сучасні методи в біології / Современные методы в биологии  
Фізико-хімічні методи в біології / Физико-химические методы в биологии  
   
8 семестр  
Перелік 9 / Перечень 9  
Медична генетика / Медицинская генетика  
Генетика людини / Генетика человека  
   
Перелік 10 / Перечень 10  
Вікова фізіологія / Возрастная физиология  
Фізіологія онтогенезу / Физиология онтогенеза  
   
Перелік 11 / Перечень 11  
Інфекційні та інвазивні захворювання / Инфекционные и инвазивные заболевания  
Епідеміологія та патогенез інфекційних захворювань / Эпидемиология и патогенез инфекционных заболеваний  
   
Перелік 12 / Перечень 12  
Сучасні методи в біології / Современные методы в биологии  
Фізико-хімічні методи в біології / Физико-химические методы в биологии  
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader