НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

     Сківка Лариса Михайлівна

Сківка Лариса МихайлівнаДоктор біологічних наук, професор,
Завідувач кафедри мікробіології та імунології
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Робочий кабінет № 608

Наукові інтереси: функціональна поляризація фагоцитів, бактеріальна імуномодуляція в імуноад’ювантній терапії раку.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Імунологія», «Microbiology, virology, and immunology», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»
вибіркові: «Імунохімія», «Імунологія репродукції», «Лабораторний практикум з імунології».
CV Сківка Лариса Михайлівна укр.
CV Сківка Лариса Михайлівна англ.

 

Домбровська Ірина ВолодимирівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Робочий кабінет № 603

Наукові інтереси: моніторінг мікробіоти антропогенних еконіш, скринінг бактерій та мікроскопічних грибів з пробіотичними властивостями, адаптаційні механізми модельних асоціативних мікроценозів, механізми формування антибіотико резистентності бактерій.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Загальна мікробіологія та вірусологія»
вибіркові:  «Екологія мікроорганізмів», «Основи експериментальної мікології», «Антибіотики», «Промислова мікробіологія», «Лабораторний практикум з мікробіології».
CV Домбровська Ірина Володимирівна укр.
CV Домбровська Ірина Володимирівна англ.

 

 

Моложава Ольга СтаніславівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 603

Наукові інтереси: окреслені питання імунопатогенезу інфекцій, імуносупресивних властивостей патогенних бактерій, імуномодуляторних властивостей бактеріальних ліпополісахаридів в індукції фітотоксичності та імунітету рослин та ролі мікробіому в регуляції гомеостазу організму.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Імунологія», лабораторні заняття з дисциплін «Імунологія» та «Мікробіологія»
вибіркові:  «Природна резистентність», «Молекулярні механізми алергічних реакцій», «Імунопатологія», «Прикладна імунологія», «Лабораторний практикум з імунології».
CV Моложава Ольга Станіславівна укр.
CV Моложава Ольга Станіславівна англ.

 

Рудик Марія ПетрівнаКандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 616

Наукові інтереси: Проводить наукову діяльність за напрямком «Протипухлинні та імуномодулюючі властивості біополімерів бактеріального, рослинного та грибного походження».
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисципліни «Імунологія», «Microbiology, virology, and immunology»
вибіркові:  «Анатомія та морфологія лімфоїдної системи», «Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології», «Імуномодулятори»,  «Екологічна імунологія», «Лабораторний практикум з імунології».
CV Рудик Марія Петрівна укр.
CV Рудик Марія Петрівна англ.

 

Сенчило Наталія ВасилівнаКандидат біологічних наук, доцент
Секретар кафедри мікробіології та імунології

Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 607

Наукові інтереси: вивчення особливостей імунобіологічної активності тейхоєвої кислоти Staphylococcus aureus
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою», лабораторні заняття з дисциплін «Мікробіологія» та «Імунологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»
вибіркові: «Генетика мікроорганізмів», «Збудники інфекційних захворювань», «Протиінфекційний імунітет», «Вакцинологія», «Лабораторний практикум з мікробіології».
CV Сенчило Наталія Василівна укр.
CV Сенчило Наталія Василівна англ.

 

Сергійчук Тетяна Михайлівна Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 616

Наукові інтереси: можливості профілактики та корекції порушень нормобіоценозу шлунково-кишкового тракту при різних патологічних станах.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Мікробіологія», лабораторні заняття з дисципліни «Мікробіологія»
вибіркові: «Цитологія бактерій»«Систематика бактерій», «Сільськогосподарська мікробіологія», «Мікроекологія людини», «Пробіотичні препарати», «Лабораторний практикум з мікробіології».
CV Сергійчук Тетяна Михайлівна укр.
CV Сергійчук Тетяна Михайлівна англ.

 

Stasenko 2Доктор біологічних наук, професор, 
старший науковий співробітник
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail:
Робочий кабінет № 606

Наукові інтереси: імунологічні процеси при застосуванні стовбурових клітин пуповинної крові, імунологічні фактори місцевого імунітету, імунні порушення при гнійних захворюваннях та гнійних ускладненнях операційних втручань.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисципліни «Імунологія» та «Microbiology, virology, and immunology»
вибіркові: «Місцевий імунітет», «Механізми вродженого імунітету», «Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді», «Лабораторний практикум з імунології», «Антибактеріальний, противірусний та протипаразитарний імунний захист»
CV Стасенко Аліна Анатоліївна укр.
CV Стасенко Аліна Анатоліївна англ.

 

 

Степура Лариса ГригорівнаКандидат технічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 609

Наукові інтереси: вплив ксенобіотиків на мікроорганізми, формування бактеріальної біоплівки за дії поверхнево-активних речовин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Мікробіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»
вибіркові: «Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів», «Технологічні основи мікробіологічних виробництв», «Закономірності росту мікроорганізмів», «Водна мікробіологія», «Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів», «Лабораторний практикум з мікробіології».
CV Степура Лариса Григорівна укр.
CV Степура Лариса Григорівна англ.

 

Faydyuk 2Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 616

Наукові інтереси мультиомні дослідження бактерій та бактеріофагів, взаємодія бактеріофагів із бактеріями-хазяїнами, застосування бактеріофагів як антимікробних агентів; мобільні генетичні елементи ентеробактерій; динаміка руху мікроорганізмів у рідких кристалах.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Мікробіологія» та «Імунологія», лекції та лабораторні заняття з дисципліни «Microbiology, Virology, and Immunology»
вибіркові: «Філогенетичний аналіз у мікробіології», «Метаболізм мікроорганізмів», «Фізіологія анаеробних мікроорганізмів», «Аеробно-анаеробні консорції», лабораторний практикум з дисциплин «Мікробіологія» та «Імунологія»
CV Файдюк Юлія Василівна укр.
CV Файдюк Юлія Василівна англ.

 

Швець Юлія ВікторівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 609

Наукові інтереси: проточна цитофлуориметрія в імунології, зміни імунного статусу людей, хворих на онкологічні захворювання, взаємозв’язок мікробіоти людини з активністю імунної і інших фізіологічних систем організму.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Microbiology, virology, and immunology»лабораторні заняття з дисципліни «Імунологія»
вибіркові: «Клітинний імунітет», «Біологічні основи інфекційних процесів»

CV Швець Юлія Вікторівна укр.
CV Швець Юлія Вікторівна англ.

 

Юмина Юлія МихайлівнаКандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 616

Наукові інтереси: біопошкодження захисних матеріалів; формування та фізіологічні особливості біоплівки бактерій, фізіолого-біохімічні властивості фітопатогенних бактерій.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Мікробіологія», «Імунологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»
вибіркові: «Мікробіологічне очищення стічних вод», «Санітарна мікробіологія», «Фітопатогенні бактерії», «Моделювання клітинного метаболізму in vitro», «Лабораторний практикум з мікробіології».
CV Юмина Юлія Михайлівна укр.
CV Юмина Юлія Михайлівна англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com