НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

       Дзержинський Микола Едуардович

Дзержинський Микола ЕдуардовичДоктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 514

Наукові інтереси: вивчає гістофізіологію нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин, зокрема співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродуктивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Загальна цитологія», «Теорія еволюції», «Загальна цитологія та гістологія»  
вибіркові: «Хронобіологія», «Біологія пухлинних клітин»
CV Дзержинський Микола Едуардович укр.
CV Дзержинський Микола Едуардович англ.


 

 

Варенюк Ігор МиколайовичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: вивчення нейроендокринної регуляції репродуктивного комплексу птахів; дослідження механізмів розвитку нейропатії, ретинопатії та нефропатії при ожирінні та цукровому діабеті; вивчення механізмів розвитку негативних віддалених наслідків антибіотикотерапії у кишково-шлунковому тракті та можливих шляхів їх корекції.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Екологічні аспекти клітинної біології», лабораторні заняття з дисциплін «Histology, cytology and embryology», «Medical biology»
вибіркові: «Методи дослідження клітин», «Механізми старіння клітин», «Методи цито-гістологічної діагностики», «Хронобіологія», лабораторний практикум.
CV Варенюк Ігор Миколайович укр.
CV Варенюк Ігор Миколайович англ.

 

Вороніна Олена КостянтинівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 516

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями механізмів виникнення передпухлинних станів шлунково-кишкового тракту та пошуком засобів їх профілактики.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Цитологія та гістологія людини», «Біологія індивідуального розвитку», «Medical biology»
вибіркові: «Гістологічні методи в біології», «Цитофізіологічні ефекти фармпрепаратів», «Порівняльна цитологія», «Біотехнологічні та репродуктивні технології», «Механізми рухової активності», «Каріологія», «Морфо-функціональна регуляція процесів у клітині», «Репродуктивні технології», лабораторний практикум.
CV Вороніна Олена Костянтинівна укр.
CV Вороніна Олена Костянтинівна англ.

 

Гарматіна Софія МихайлівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 516

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням механізмів регуляції функції надниркової залози та впливом різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції ендокринної системи.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія індивідуального розвитку», «Гістологія», «Ембріологія людини»
вибіркові: «Спеціальна гістологія», «Основи тератології», «Ембріологія хребетних», лабораторний практикум
CV Гарматіна Софія Михайлівна укр.
CV Гарматіна Софія Михайлівна англ.

 

Демянчук Наталія ВалентинівнаКандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: вивчення впливу різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції щитовидної залози.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Цитологія, гістологія та ембріологія»
вибіркові: «Основи імуноцитології», лабораторний практикум
CV Демянчук Наталія Валентинівна укр.
CV Демянчук Наталія Валентинівна англ.

 

Калиновський Віталій ЄвгенійовичКандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: нейрогуморальні механізми функціонування репродуктивної системи ссавців різних вікових груп за умов норми та патології.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Теорія еволюції», «Histology, cytology and embryоlogy», «Medical biology»
вибіркові: «Методи сучасних біологічних досліджень», лабораторний практикум
CV Калиновський Віталій Євгенійович укр.
CV Калиновський Віталій Євгенійович англ.

 

Островська Галина ВіталіївнаДоктор біологічних наук, професор
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: дослідження механізмів взаємодій біорегуляторів різної природи з клі-тинними мембранами, міжклітинної сигналізації, ролі ліпідного матриксу мембран у сприйнятті і трансформації сигналів, цитофізіологічні ефекти і механізми дії речовин з потенційною протипухлинною дією, механізми і цитофізіологічні прояви метаболічних порушень та їх корекція.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Гістологія», «Загальна цитологія та гістологія», «Цитологія, гістологія та ембріологія»
вибіркові: «Цитохімія», «Сигнальні системи клітин», «Каріологія», «Механізми рухової активності клітин», «Рецептори біорегуляторів» та лабораторний практикум
CV Островська Галина Віталіївна укр.
CV Островська Галина Віталіївна англ

 

 

Пазюк Любов МихайлівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: дослідження ролі екстрагіпоталамічних механізмів регуляції функції ендокринних залоз та впливу різних стресогенних факторів на розвиток компенсаторно-пристосувальних реакцій нейроімунноендокринної системи за умов норми і патології, вивчення морфо- і патогенезу метаболічних порушень та їх корекції.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: «Загальна цитологія», «Гістологія»
вибіркові: «Нейроморфологія», «Патологія клітин», «Гістофізіологія нейроендокринної системи», лабораторний практикум
CV Пазюк Любов Михайлівна укр.
CV Пазюк Любов Михайлівна англ.

 

Пустовалов Андрій СергійовичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: pustovalov@univ.kiev.ua
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: вивчення механізмів регуляції ендокринної системи у тварин, зокрема нейроімуноендокринних взаємодій, залучення нейрогліальних клітин до регуляції ендокринних функцій, регуляція репродуктивної функції тварин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія клітини», «Теорія еволюції», «Histology, cytology and embryology»
вибіркові: «Методи дослідження клітин», «Порівняльна гістологія»
CV Пустовалов Андрій Сергійович укр.
CV Пустовалов Андрій Сергійович англ.

 

 
Рибальченко Тарас Володимирович
 

Рибальченко Тарас ВолодимировичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси стосуються досліджень міжклітинної сигналізації, цитофізіологічних ефектів і механізмів дії гетерометальних комплексів і речовин з потенційною протипухлинною дією.
Викладає навчальні дисципліни
вибіркові: «Гематологія», «Основи мембранної пластичності», «Біологія стовбурових клітин», «Механізми клітинної диференціації», «Цитохімія», лабораторний практикум
CV Рибальченко Тарас Володимирович укр.
CV Рибальченко Тарас Володимирович англ.

 

Скрипник Наталія Вячеславівна Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 516

Наукові інтереси окреслені питаннями нейрофізіологічних та нейрохімічних основ процесів епілептогенезу та формування пам’яті
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія індивідуального розвитку»
вибіркові: «Вибрані розділи цитології», «Молекулярно-клітинні основи гістогенезу», «Рецепрори біорегуляторів», «Молекулярно-клітинні механізми онтогенезу», «Молекулярно-клітинні основи імуноцитології»

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com