НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

   Таран Наталія Юріївна

Таран Наталія Юріївна

Доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри біології рослин
Tel.: +38 (044)521-3581
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 462

Наукові інтереси: механізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів; з’ясування адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин»,  «Физиология растений», «Анатомія та фізіологія рослин», «Організація садово-паркового виробництва», «Світові тенденції та інновації в ландшафтному дизайні та озелененні»
вибіркові:  «Стійкість», «Адаптація декоративних рослин», «Механізми адаптому»
CV Таран Наталія Юріївна укр.
CV Таран Наталія Юріївна англ.

Баданіна Владислава Анатоліївна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси: систематика, морфологія та анатомія квіткових. Паліноморфологія. Прикладна ботаніка: фітодизайн та декоративна флористика. Дослідження перспективних з точки зору впливу глобального потепління клімату видів рослин для озеленення мегаполісів та шляхів подолання міського теплового ефекту.
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Ботаніка», «Біологія рослин», «Декоративна дендрологія»
вибіркові: «Вертикальне озеленення урбанізованих ландшафтів», «Еволюційна морфологія та анатомія квіткових», «Систематика квіткових», «Прикладна ботаніка», Лабораторний практикум з біології рослин
CV Баданіна Владислава Анатоліївна укр.
CV Баданіна Владислава Анатоліївна англ.

 

Белава Вікторія Назарівна

Кандидат біологічних наук, доцент 
Tel: +38 (044)  431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: дослідження захисних реакцій рослин за патогенезу; вторинні метаболіти рослин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисципліни «Фізіологія рослин», «Декоративні рослини закритого грунту з основами біотехнології»
вибіркові: «Біологія лікарських рослин», «Декоративні розсадники та насінництво», «Формування рекреаційного ландшафту та курортологія», «Інвентаризація та експлуатація садово-паркових об'єктів», «Стратегії збереження біорізноманіття»
CV Белава Вікторія Назарівна укр.
CV Белава Вікторія Назарівна анг.

Brovko

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: лісова рекультивація техногенно-порушених земель, фітомеліорація урбаноландшафтів
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ландшафтна таксація», «Специфіка організації, планування та експлуатації СПО різного функціонального призначення», «Лісовідновлення та лісорозведення», «Нормативно-правова база в декоративному садівництві», «Урбомоніторинг та облік зелених насаджень»
вибіркові: «Навчальна практика з дендрології»
CV Бровко Федір Михайлович укр.
CV Бровко Федір Михайлович англ.

But AA 2

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: декоративне садівництво та фітодизайн
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Механізація садово-паркових об'єктів», «Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів»
вибіркові: «Топіарне мистецтво і основи композиції»


CV Бут Андрій Анатолійович укр.
CV Бут Андрій Анатолійович англ.

Вашека Олена Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент
+38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 412

Наукові інтереси: птеридологія, фізіологія папоротеподібних, екологічна пластичність та механізми адаптації; колекції та культура папоротей, їх збереження ex situ.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», «Декоративне рослинництво», «Латинська мова і фахова термінологія», «Урбоекологія та фітомеліорація», «Декоративна дендрологія», Навчальна практика з ботаніки
вибіркові: лекції та семінари з дисциплін «Peculiarities Of Modern Urban Landscaping  / Особливості ландшафтного дизайну урбанізованого простору», «Систематика квіткових», «Еволюційна анатомія та морфологія квіткових», «Прикладна ботаніка», Лабораторний практикум з біології рослин
CV Вашека Олена Володимирівна укр.
CV Вашека Олена Володимирівна англ.

 

 

Войцехівська Олена ВасилівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: еколого-фізіологічна оцінка стану рослинних угрупувань за техногенного забруднення навколишнього середовища, розробка математичних моделей міграції важких металів в системі ґрунт-рослина, адаптивні механізми рослин за дії важких металів та УФ опромінення, фізіологія вторинного метаболізму, фенольні сполуки: різноманітність, біологічна активність, перспективність застосування.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Ботаніка»,  «Біометрія», «Ґрунтознавство та ґрунтова мікробіологія», «Урбоекологія та фітомеліорація», «Основи образотворчого мистецтва», Навчальна практика з грунтознавства та геодезії
вибіркові: «Кореневе живлення рослин», «Вторинний метаболізм рослин»
CV Войцехівська Олена Василівна укр.
CV Войцехівська Олена Василівна англ.

Gnatyuk LR

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: дизайн та архітектура
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Основи образотворчого мистецтва»
вибіркові: «Кольорознавство і об'ємно-просторова композиція»

CV Гнатюк Лілія Романівна укр.
CV Гнатюк Лілія Романівна англ.

Джаган Вероніка Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 402

Наукові інтереси: мікологія (систематика, поширення, морфологія грибів, походження та еволюція, механізми адаптації грибів до умов навколишнього середовища, охорона грибів, раціональне використання мікоресурсів, гіпогейні гриби, гриби-біодеструктори).
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», лабораторні заняття з дисциплін «Ботаніка»,  «Біологія», Навчальна практика з ботаніки та зоології, Виробнича переддипломна практика
вибіркові: «Біотрансформація сировини рослинного походження», лекції з дисципліни «Мікологія», лекції та практичні заняття з дисципліни «Фікотехнологія та промислове культивування грибів», «Основи мікології та альгології / Основы микологии и альгологии», Лабораторний практикум з біології рослин
CV Джаган Вероніка Володимирівна укр.
CV Джаган Вероніка Володимирівна англ.

Klimenko

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: лісові культури, фітомеліорація
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Дендрологія», «Лісознавство»

CV Клименко Юрій Олександрович укр.
CV Клименко Юрій Олександрович англ.

Kovalenko MS 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 455

Наукові інтереси: фізіолого-біохімічні реакції рослин за дії стресорів, механізми адаптації рослин, фенотипування. Регуляція стійкості та продуктивності рослин нанорозмірними елементами мінерального живлення
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Фізіологія рослин / Физиология растений», «Анатомія та фізіологія рослин», Навчальна практика з біології, Навчальна практика з ботаніки та зоології
CV Коваленко Марія Сергіївна укр.
CV Коваленко Марія Сергіївна англ.

Косик Оксана Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 454

Наукові інтереси: фізіологічні та біохімічні параметри адаптаційного синдрому рослин в стресових умовах; молекулярні механізми стійкості рослин до дії важких металів; екологічні аспекти токсичності техногенного забруднення навколишнього середовища та керування продукційним процесом фітоценозів для раціонального використання й захисту рослинного світу, біохімічна якість і екологічна безпека рослинної сировини для раціонального харчування людини, вторинні метаболіти рослин і процеси адаптацій рослин в умовах глобальних змін клімату, ландшафтна фізіологія рослин, урбоекологія, озеленення і оздоровлення урбоекосистем.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біохімія рослин», «Фізіологія рослин», «Ботаніка», «Хімія з основами агрохімії», «Озеленення населених місць», «Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів»
вибіркові:  «Екофізіологія рослин», «Екофізіологія рослин та здоров’я людини», «Лабораторний практикум з біології рослин»
CV Косик Оксана Іванівна укр.
CV Косик Оксана Іванівна англ.

Костіков Ігор Юрійович

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Робочий кабінет № 403

Наукові інтереси: альгологія (систематика, поширення, значення, екологія водоростей; культивування мікроводоростей, водорості наземних біотопів України, Західної Європи та Антарктики), молекулярно-філогенетичний аналіз водоростей та вищих рослин, макрофілогенія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка» (модуль «Водорості» та «Гриби»), «Біологія», Навчальна практика з ботаніки та зоології
вибіркові: «Альгологія»«Макроеволюція та макросистеми органічного світу», «Фікотехнологія та промислове культивування грибів», «Основи мікології та альгології / Основы микологии и альгологии»
CV Костіков Ігор Юрійович укр.
CV Костіков Ігор Юрійович англ.

Maliarenko

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси: Анатомія і морфологія фасційованих форм рослин, культивування і мікророзмноження рослинних тканин. Управління проектами місцевого значення, сталий розвиток.
Викладає навчальні дисципліни:
обов'язкові: «Ботаніка» (лабораторні заняття)
вибіркові: «Основи мікології та альгології» (лабораторні заняття)

CV Маляренко Валентина Михайлівна укр. 
CV Маляренко Валентина Михайлівна англ.

 

Miniaylo

Tel: +38 (067) 797-16-82
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: садово-паркове господарство, Проектування та авторський супровід ландшафтних проекті
Викладає навчальні дисципліни:
вибіркові: «Формування рекреаційного ландшафту та курортологія»
CV Міняйло Олена Олександрівна укр.
CV Міняйло Олена Олександрівна англ.

 

Мусієнко Микола Миколайович

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 457

Наукові інтереси: проблеми екологічної фітофізіології та з’ясування природи адаптаційного синдрому рослин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Вступ до університетських студій. Історія садово-паркового мистецтва», «Навчальна практика з біології рослин»
вибіркові: «Продуктивність фотосинтезу та нанотехнології»

CV Мусієнко Микола Миколайович укр.

Ольхович Ольга Петрівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 428

Наукові інтереси: фізіологія водних рослин, оцінка якості води та водного середовища, проблеми фітоіндикації, фітомоніторингу та фіторемедіації водних природних комплексів, проблеми захисту природних водойм від фітоінвазій, екологія рослин та ландшафтних комплексів, біотехнологія отримання цінної сировини із рослин, фітодизайн та озеленення інтер’єрів, селекція декоративних рослин, паркова фітоценологія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», «Селекція декоративних рослин з основами генетики», «Фітоекологія ландшафтів», «Сучасні технології вирощування рослин в умовах водозабезпечення міст», Навчальна практика з квітникарства та озеленення населених місць
вибіркові: «Озеленення інтер'єрів», «Фізіологія вищих водних рослин»
CV Ольхович Ольга Петрівна укр.
CV Ольхович Ольга Петрівна англ.

Панюта Ольга Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології рослин
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: фізіолого-біохімічні реакції рослин за патогенезу. Регуляція стійкості рослин до патогенів біотехнологічними препаратами.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка» (розділ «Анатомія рослин»), «Біологія рослин», «Декоративні рослини закритого ґрунту з основами біотехнології», «Фітопатологія»
вибіркові: «Біотехнологія рослин», «Захист зелених насаджень», «Ріст і розвиток рослин», Лабораторний практикум з біології рослин

CV Панюта Ольга Олександрівна укр.
CV Панюта Ольга Олександрівна англ.

Петльована Вікторія Ростиславівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 412

Наукові інтереси: дослідження взаємодії ґрунтових водоростей із вірусами рослин. Молекулярна таксономія водоростей. Вплив наночастинок металів на ріст мікроводоростей в культурі. Трансформація геному мікроводоростей з метою отримання промислово важливих речовин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ґрунтознавство та ґрунтова мікробіологія»«Ботаніка» (лабораторні заняття), «Біологія»
вибіркові: «Садово-паркові композиції», «Ландшафтний дизайн», «Фікотехнологія та промислове культивування грибів», Навчальна практика з ботаніки та зоології, Виробнича переддипломна практика
CV Петльована Вікторія Ростиславівна укр.
CV Петльована Вікторія Ростиславівна англ.

Svietlova NB 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 430

Наукові інтереси: фізіолого-біохімічні реакції рослин за дії стресорів, механізми адаптації рослин, фенотипування; кліматоформуюча здатність урболандшафтів
Викладає навчальні дисципліни:
обов'язкові: «Фізіологія рослин», «Охорона праці та безпека життєдіяльності при проведенні садово-паркових робіт», Навчальна практика з ботаніки та зоології

вибіркові: «Газонознавство», «Декоративні розсадники та насінництво», «Адаптація декоративних рослин», Лабораторний практикум з біології рослин
CV Свєтлова Наталія Борисівна укр.
CV Свєтлова Наталія Борисівна англ.

 

Смірнов Олександр Євгенович

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 431 04 18
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 462

Наукові інтереси: фізіологія і біохімія  рослин, вторинні рослинні метаболіти, регулятори росту. Рослинна адаптоміка та стрес-сигналінг за екстремальних умов. Рослинна сировина як джерело біоактивних речовин та потенційних нутрицевтиків. Шляхи регуляції біосинтезу вторинних рослинних метаболітів фенольної природи. Анатомо-морфологічна оцінка адаптивного потенціалу рослинних організмів, мікроскопічні методи дослідження маркерів стресового впливу, фенотипування.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Анатомія та фізіологія рослин», «Навчальна практика з біології»
вибіркові:  «Стійкість рослин», «Кореневе живлення рослин»Лабораторний практикум з біології рослин 
CV Смірнов Олександр Євгенович укр.
CV Смірнов Олександр Євгенович англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader