НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

   Таран Наталія Юріївна

Таран Наталія Юріївна

Доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри біології рослин
Tel.: +38 (044)521-3581
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 462

Наукові інтереси: механізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів; з’ясування адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин»,  «Анатомія та фізіологія рослин», «Методи сучасних біологічних досліджень»
вибіркові:  «Нанотехнології та продуктивність фітоценозів», «Адаптація декоративних рослин», «Адаптивні стратегії рослин в мікрокліматичних просторах ландшафтів», «Стрес-толерантність рослин», «Продуктивність фотосинтезу та нанотехнології».
CV Таран Наталія Юріївна укр.
CV Таран Наталія Юріївна англ.

Баданіна Владислава Анатоліївна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail: 
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси: систематика, морфологія та анатомія квіткових. Паліноморфологія. Прикладна ботаніка: фітодизайн та декоративна флористика. Дослідження перспективних з точки зору впливу глобального потепління клімату видів рослин для озеленення мегаполісів та шляхів подолання міського теплового ефекту.
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Ботаніка», «Декоративна дендрологія», «Медична біологія»
вибіркові: «Систематика вищих рослин», «Еволюційна анатомія та морфологія квіткових», «Специфіка використання рослин в озелененні урбосередовищ різного функціонального призначення»
CV Баданіна Владислава Анатоліївна укр.
CV Баданіна Владислава Анатоліївна англ.

 

Белава Вікторія Назарівна

Кандидат біологічних наук, доцент 
Tel: +38 (044)  522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: дослідження захисних реакцій рослин за патогенезу; вторинні метаболіти рослин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Фізіологія рослин», «Фізіологія та біохімія рослин», «Ботаніка»
вибіркові: «Біологія лікарських рослин», «Декоративні розсадники та насінництво», «Квітникарство», «Стратегії збереження біорізноманіття», «Ембріогенез васкулярних рослин», «Регулятори росту рослин», «Лабораторний практикум з фізіології рослин».
CV Белава Вікторія Назарівна укр.
CV Белава Вікторія Назарівна анг.

Brovko

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: 
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: рекультивація, лісорозведення, фітомеліорація
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ландшафтна таксація», «Специфіка організації, планування та експлуатації СПО різного функціонального призначення», «Лісовідновлення та лісорозведення», «Урбоекологія та фітомеліорація», «Нормативно-правова база в декоративному садівництві», «Урбомоніторинг та облік зелених насаджень»
вибіркові: «Навчальна практика з дендрології»
CV Бровко Федір Михайлович укр.
CV Бровко Федір Михайлович англ.

But AA 2

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: 
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: декоративне садівництво та фітодизайн
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Садово-паркове будівництво», «Організація садово-паркового виробництва»
вибіркові«Інвентаризація та експлуатація садово-паркових об'єктів», «Топіарне мистецтво і основи композиції», «Навчальна практика з дендрології», «Навчальна практика з квітникарства та озеленення населених місць»
CV Бут Андрій Анатолійович укр.
CV Бут Андрій Анатолійович англ.

Вашека Олена Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент
+38 (044) 521 33 36
E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 412

Наукові інтереси: птеридологія, фізіологія папоротеподібних, екологічна пластичність та механізми адаптації; колекції та культура папоротей, їх збереження ex situ.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні роботи з дисципліни «Ботаніка», практичні заняття з дисципліни «Медична біологія» / «Medical biology», «Урбоекологія та фітомеліорація»
вибіркові: лекції та лабораторні роботи з дисциплін «Систематика вищих рослин», «Еволюційна анатомія та морфологія квіткових», «Латинська мова і фахова термінологія», «Вступ до систематики», «Декоративна дендрологія»
CV Вашека Олена Володимирівна укр.
CV Вашека Олена Володимирівна англ.

 

 

Войцехівська Олена ВасилівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: еколого-фізіологічна оцінка стану рослинних угрупувань за техногенного забруднення навколишнього середовища, розробка математичних моделей міграції важких металів в системі ґрунт–рослина, адаптивні механізми рослин за дії важких металів та УФ опромінення, фізіологія вторинного метаболізму, фенольні сполуки: різноманітність, біологічна активність, перспективність застосування.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Ботаніка», «Вторинний метаболізм рослин»«Біометрія», «Ґрунтознавство та ґрунтова мікробіологія», «Урбоекологія та фітомеліорація».
вибіркові: «Кореневе живлення рослин», «Вторинний метаболізм рослин», «Лабораторний практикум з фізіології рослин», «Особливості взаємодії рослин в урбанізованих ландшафтах».
CV Войцехівська Олена Василівна укр.
CV Войцехівська Олена Василівна англ.

Gnatyuk LR

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: 
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: дизайн та архітектура
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Основи образотворчого мистецтва»
вибіркові: «Історія архітектури та містобудування», «Кольорознавство і об'ємно-просторова композиція»

 

CV Гнатюк Лілія Романівна укр.
CV Гнатюк Лілія Романівна англ.

Джаган Вероніка Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 402

Наукові інтереси: мікологія (систематика, поширення, морфологія грибів, походження та еволюція, механізми адаптації грибів до умов навколишнього середовища, охорона грибів, раціональне використання мікоресурсів, гіпогейні гриби, гриби-біодеструктори).
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», лабораторні заняття з дисциплін «Ботаніка»,  «Біологія»
вибіркові: «Мікологія», «Біотрансформація сировини рослинного походження», «Лабораторний практикум з ботаніки», лабораторні заняття з дисципліни «Фітопатологія», лекції та практичні заняття з дисципліни «Фітооптимізація антропогенно змінених ландшафтів»
CV Джаган Вероніка Володимирівна укр.
CV Джаган Вероніка Володимирівна англ.

Klimenko

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: 
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: лісові культури, фітомеліорація
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Дендрологія», «Лісознавство»

CV Клименко Юрій Олександрович укр.
CV Клименко Юрій Олександрович англ.

Kovalenko MS 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: 
Робочий кабінет № 455

Наукові інтереси: фізіолого-біохімічні реакції рослин за дії стресорів, механізми адаптації рослин, фенотипування. Регуляція стійкості та продуктивності рослин нанорозмірними елементами мінерального живлення
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Medical biology»
вибіркові: «Лабораторний практикум з фізіології рослин»
CV Коваленко Марія Сергіївна укр.
CV Коваленко Марія Сергіївна англ.

Косик Оксана Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 454

Наукові інтереси: фізіологічні та біохімічні параметри адаптаційного синдрому рослин в стресових умовах; молекулярні механізми стійкості рослин до дії важких металів; екологічні аспекти токсичності техногенного забруднення навколишнього середовища та керування продукційним процесом фітоценозів для раціонального використання й захисту рослинного світу, біохімічна якість і екологічна безпека рослинної сировини для раціонального харчування людини, вторинні метаболіти рослин і процеси адаптацій рослин в умовах глобальних змін клімату, ландшафтна фізіологія рослин, урбоекологія, озеленення і оздоровлення урбоекосистем.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біохімія рослин», «Фізіологія рослин», «Ботаніка», «Озеленення населених місць»
вибіркові: «Хімія з основами агрохімії», «Екофізіологія рослин», «Екофізіологія рослин та здоров’я людини»
CV Косик Оксана Іванівна укр.
CV Косик Оксана Іванівна анг.

Костіков Ігор Юрійович

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 403

Наукові інтереси: альгологія (систематика, поширення, значення, екологія водоростей; культивування мікроводоростей, водорості наземних біотопів України, Західної Європи та Антарктики), молекулярно-філогенетичний аналіз водоростей та вищих рослин, макрофілогенія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка» (модуль «Водорості»), «Молекулярна таксономія рослин», «Медична біологія / Medical biology»
вибіркові: «Альгологія»«Макроеволюція та макросистеми органічного світу»
CV Костіков Ігор Юрійович укр.
CV Костіков Ігор Юрійович англ.

Мусієнко Микола Миколайович

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: 
Робочий кабінет № 457

Наукові інтереси: проблеми екологічної фітофізіології та з’ясування природи адаптаційного синдрому рослин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Вступ до університетських студій. Історія садово-паркового мистецтва», «Навчальна практика з біології рослин»
вибіркові: «Навчальна практика з біології», «Фізіологія та безпека генетично-модифікованих рослин», «Механізми адаптому»
CV Мусієнко Микола Миколайович укр.

Ольхович Ольга Петрівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 428

Наукові інтереси: фізіологія водних рослин, оцінка якості води та водного середовища, проблеми фітоіндикації, фітомоніторингу та фіторемедіації водних природних комплексів, проблеми захисту природних водойм від фітоінвазій, екологія рослин та ландшафтних комплексів, біотехнологія отримання цінної сировини із рослин, фітодизайн та озеленення інтер’єрів, селекція декоративних рослин, паркова фітоценологія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія рослин», «Ботаніка», «Селекція декоративних рослин з основами генетики», «Фітоекологія ландшафтів», «Сучасні технології вирощування рослин в умовах водозабезпечення міст»
вибіркові: «Фітомоніторинг та фіторемедіація», «Фітодизайн закритого середовища»
CV Ольхович Ольга Петрівна укр.
CV Ольхович Ольга Петрівна англ.

Панюта Ольга Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології рослин
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 458

Наукові інтереси: фізіолого-біохімічні реакції рослин за патогенезу. Регуляція стійкості рослин до патогенів біотехнологічними препаратами.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка» (розділ «Анатомія рослин»), «Біологія рослин», «Фітопатологія», «Декоративні рослини закритого ґрунту з основами біотехнології».
вибіркові: «Ріст і розвиток рослин», «Імунітет рослин», «Фітобіотехнологія», «Біотехнологія рослин», «Захист зелених насаджень».
CV Панюта Ольга Олександрівна укр.
CV Панюта Ольга Олександрівна англ.

Петльована Вікторія Ростиславівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 412

Наукові інтереси: дослідження взаємодії ґрунтових водоростей із вірусами рослин. Молекулярна таксономія водоростей. Вплив наночастинок металів на ріст мікроводоростей в культурі. Трансформація геному мікроводоростей з метою отримання промислово важливих речовин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ґрунтознавство», лабораторні заняття з дисципліни «Ботаніка»
вибіркові: «Фітопатологія», «Експериментальна ботаніка», «Ґрунтознавство», «Фікотехнологія та промислове культивування грибів», «Садово-паркові композиції», «Ландшафтна архітектура», «Лабораторний практикум з біології рослин».
CV Петльована Вікторія Ростиславівна укр.

senchylo oleksandr oleksiyovych

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail: 
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси:
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Механізація садово-паркових об'єктів», «Ботаніка», «Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів», «Навчальна практика з ботаніки та зоології»
вибіркові«Квітникарство з основами аранжування», «Інженерне обладнання садово-паркових об'єктів», «Інженерне обладнання садово-паркових об'єктів», «Садово-паркові композиції», «Ландшафтна архітектура»
CV Сенчило Олександр Олексійович укр.
CV Сенчило Олександр Олексійович англ.

Смірнов Олександр Євгенович

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 456, 462

Наукові інтереси: фізіологія і біохімія  рослин, вторинні рослинні метаболіти, регулятори росту. Рослинна адаптоміка та стрес-сигналінг за екстремальних умов. Рослинна сировина як джерело біоактивних речовин та потенційних нутрицевтиків. Шляхи регуляції біосинтезу вторинних рослинних метаболітів фенольної природи. Анатомо-морфологічна оцінка адаптивного потенціалу рослинних організмів, мікроскопічні методи дослідження маркерів стресового впливу, фенотипування.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Ботаніка», «Анатомія та фізіологія рослин»«Методи сучасних біологічних досліджень»
вибіркові:  «Екофізіологія рослин»,  «Алелопатія»,  «Оксидативний стрес у рослин» 
CV Смірнов Олександр Євгенович укр.
CV Смірнов Олександр Євгенович англ.

Сухомлин Марина Миколаївна

Професор, доктор біологічних наук
Tel: +38 (044)  521 33 36
E-mail  suhmarina@univ.net.ua
Робочий кабінет № 417

Наукові інтереси: мікологія, культивування вищих базидіоміцетів, протипухлинні властивості макроміцетів, дослідження рідкісних та зникаючих видів грибів, екологія грибів, популяційна генетика вищих грибів, фітопатологія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», «Біологія», «Фітопатологія», «Світові тенденції та інновації в ландшафтному дизайні та озелененні», «Peculiarities Of Modern Urban Landscaping»
вибіркові:  «Рекреаційне лісівництво та лісопарки», «Біотрансформація сировини рослинного походження», «Фікотехнология та промислове культивування грибів»
CV Сухомлин Марина Миколаївна укр.

Тищенко Оксана Василівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 33 36
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси: фітоценологія, фітосозологія, зміни клімату та озеленення урболандшафтів, картографічний моніторинг,  молекулярна таксономія архегоніальних та квіткових рослин, несудинні вищі рослини Антарктики.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові:  «Ботаніка», «Рослинність земної кулі», «Medical biology», «Природоохоронна справа в умовах урбанізованого середовища», Лабораторний практикум з біології рослин
вибіркові: «Систематика вищих рослин», «Макроеволюція та макросистеми органічного світу», «Флора та рослинність України»
CV Тищенко Оксана Василівна укр.
CV Тищенко Оксана Василівна англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com