НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

   Таран Наталія Юріївна

Таран Наталія Юріївна

Доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри біології рослин
Tel.: +38 (044)521-3581
E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 462

Наукові інтереси: механізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів; з’ясування адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин»,  «Анатомія та фізіологія рослин», «Методи сучасних біологічних досліджень»
вибіркові:  «Рослинність земної кулі», «Стрес-толерантність рослин»

CV Таран Наталія Юріївна укр.
CV Таран Наталія Юріївна анг.

Баданіна Владислава Анатоліївна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail: 
Робочий кабінет № 405

Наукові інтереси: систематика, морфологія та анатомія квіткових. Паліноморфологія. Прикладна ботаніка: фітодизайн та декоративна флористика. Дослідження перспективних з точки зору впливу глобального потепління клімату видів рослин для озеленення мегаполісів та шляхів подолання міського теплового ефекту.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», «Декоративна дендрологія», «Біологія»
вибіркові: «Систематика дводольних», «Анатомія та морфологія дводольних рослин», «Прикладна ботаніка вищих рослин», «Методи ботанічних досліджень», «Еволюційна морфологія рослин», «Еволюційна анатомія рослин», «Фітодизайн та декоративна флористика», «Лабораторний практикум з ботаніки».
CV Баданіна Владислава Анатоліївна укр.

Белава Вікторія Назарівна

Кандидат біологічних наук, доцент 
Tel: +38 (044)  522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: дослідження захисних реакцій рослин за патогенезу; вторинні метаболіти рослин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Фізіологія рослин», «Фізіологія та біохімія рослин», «Ботаніка»
вибіркові: «Біологія лікарських рослин», «Декоративні розсадники та насінництво», «Квітникарство», «Стратегії збереження біорізноманіття», «Ембріогенез васкулярних рослин», «Регулятори росту рослин», «Лабораторний практикум з фізіології рослин».
CV Белава Вікторія Назарівна укр.
CV Белава Вікторія Назарівна анг.

Вашека Олена Володимирівна

Кандидат біологічних наук, асистент
+38 (044) 521 33 36
E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: птеридологія, фізіологія папоротеподібних, екологічна пластичність та механізми адаптації; колекції та культура папоротей, їх збереження ex situ.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні роботи з дисципліни «Ботаніка» 
вибіркові: лекції та лабораторні роботи з дисциплін «Однодольні рослини», «Палеоботаніка»«Географія рослин з основами ботанічного ресурсознавства»«Лікарські рослини та гриби»«Вступ до систематики»«Декоративна дендрологія»«Методика викладання біології в школі»
CV Вашека Олена Володимирівна укр.

 

 

Войцехівська Олена ВасилівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: еколого-фізіологічна оцінка стану рослинних угрупувань за техногенного забруднення навколишнього середовища, розробка математичних моделей міграції важких металів в системі ґрунт–рослина, адаптивні механізми рослин за дії важких металів та УФ опромінення, фізіологія вторинного метаболізму, фенольні сполуки: різноманітність, біологічна активність, перспективність застосування.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Ботаніка», «Вторинний метаболізм рослин»«Біометрія», «Ґрунтознавство та ґрунтова мікробіологія» 
вибіркові: «Математична статистика в експериментальній фізіології рослин», «Кореневе живлення рослин», «Лабораторний практикум з фізіології рослин» «Іонний гомеостаз рослин до важких металів»
CV Войцехівська Олена Василівна укр.
CV Войцехівська Олена Василівна англ.

Джаган Вероніка Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: мікологія (систематика, поширення, морфологія грибів, походження та еволюція, механізми адаптації грибів до умов навколишнього середовища, охорона грибів, раціональне використання мікоресурсів, гіпогейні гриби, гриби-біодеструктори).
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», лабораторні заняття з дисциплін «Ботаніка»,  «Біологія»
вибіркові: «Грибоподібні організми», «Мікологія», «Вступ до систематики», «Лабораторний практикум з ботаніки»
CV Джаган Вероніка Володимирівна укр.
CV Джаган Вероніка Володимирівна анг.

Капустян Андрій Васильович

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail:
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: інтродукція та акліматизація рослин, стійкість рослин і адаптація до фізичних чинників, водний режим рослин, озеленення садово-паркових об’єктів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Стійкість рослин», «Ферментологія», «Цитофізіологія рослин», «Біологія рослин», «Ботаніка», «Анатомія рослин», «Фізіологія рослин», лабораторний практикум «Механізація садо-паркових об’єктів», «Газони», «Газонознавство» 
вибіркові: «Фізіологія розмноження рослин», «Гідролрегуляція біоекосистем»
CV Капустян Андрій Васильович укр.

Косик Оксана Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: фізіологічні та біохімічні параметри адаптаційного синдрому рослин в стресових умовах; молекулярні механізми стійкості рослин до дії важких металів; екологічні аспекти токсичності техногенного забруднення навколишнього середовища та керування продукційним процесом фітоценозів для раціонального використання й захисту рослинного світу, біохімічна якість і екологічна безпека рослинної сировини для раціонального харчування людини, вторинні метаболіти рослин і процеси адаптацій рослин в умовах глобальних змін клімату, ландшафтна фізіологія рослин, урбоекологія, озеленення і оздоровлення урбоекосистем.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Хімія з основами агрохімії», «Біохімія рослин», «Фізіологія рослин», «Ботаніка», «Екофізіологія рослин і здоров’я людини», «Озеленення населених місць та інтер’єрів»
вибіркові: «Екофізіологія рослин», «Біохімія рослин», Лабораторний практикум з фізіології рослин
CV Косик Оксана Іванівна укр.
CV Косик Оксана Іванівна анг.

Костіков Ігор Юрійович

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521 33 36
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: альгологія (систематика, поширення, значення, екологія водоростей; культивування мікроводоростей, водорості наземних біотопів України, Західної Європи та Антарктики), молекулярно-філогенетичний аналіз водоростей та вищих рослин, макрофілогенія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка» (модуль «Водорості»), «Молекулярна таксономія рослин».
вибіркові: «Систематика водоростей», «Макроеволюція та макросистеми органічного світу».
CV Костіков Ігор Юрійович укр.
CV Костіков Ігор Юрійович англ.

Мусієнко Микола Миколайович

Доктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: 
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: проблеми екологічної фітофізіології та з’ясування природи адаптаційного синдрому рослин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Фізіологія та екологія фотосинтезу», «Загальна екологія (та неоеклогія)»,
вибіркові: «Промисловий фотосинтез», «Біологія»
CV Мусієнко Микола Миколайович укр.

Ольхович Ольга Петрівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 522 14 27
E-mail:
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: фізіологія водних рослин, оцінка якості води та водного середовища, проблеми фітоіндикації, фітомоніторингу та фіторемедіації водних природних комплексів, проблеми захисту природних водойм від фітоінвазій, екологія рослин та ландшафтних комплексів, біотехнологія отримання цінної сировини із рослин, фітодизайн та озеленення інтер’єрів, селекція декоративних рослин, паркова фітоценологія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія рослин»«Ботаніка»«Екологія та неоекологія»«Селекція декоративних рослин з основами генетики», «Фітоекологія ландшафтів»
вибіркові: «Фізіологія водних рослин», «Фітомоніторинг та фіторемедіація», «Екологія рослин», «Озеленення інтер’єрів»«Паркова фітоценологія»
CV Ольхович Ольга Петрівна укр.
CV Ольхович Ольга Петрівна англ.

Панюта Ольга Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: вивчення механізмів взаємодії в патосистемі рослина-патоген.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», «Біологія рослин», «Лісова фітопатологія та ентомологія»
вибіркові: «Ріст і розвиток рослин», «Фітоімунологія», «Фітобіотехнологія», «Біотехнологія рослин», «Основи біотехнології рослин».
CV Панюта Ольга Олександрівна укр.
CV Панюта Ольга Олександрівна англ.

Петльована Вікторія Ростиславівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 36
e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 412

Наукові інтереси: дослідження взаємодії ґрунтових водоростей із вірусами рослин. Молекулярна таксономія водоростей. Вплив наночастинок металів на ріст мікроводоростей в культурі. Трансформація геному мікроводоростей з метою отримання промислово важливих речовин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ґрунтознавство», лабораторні заняття з дисципліни «Ботаніка»
вибіркові: «Фітопатологія»«Експериментальна ботаніка», «Ґрунтознавство», «Фікотехнологія та промислове культивування грибів», «Лабораторний практикум з ботаніки».
CV Петльована Вікторія Ростиславівна укр.

Смірнов Олександр Євгенович

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 456, 462

Наукові інтереси: фізіологія і біохімія  рослин, вторинні рослинні метаболіти, регулятори росту. Рослинна адаптоміка та стрес-сигналінг за екстремальних умов. Рослинна сировина як джерело біоактивних речовин та потенційних нутрицевтиків. Шляхи регуляції біосинтезу вторинних рослинних метаболітів фенольної природи. Анатомо-морфологічна оцінка адаптивного потенціалу рослинних організмів, мікроскопічні методи дослідження маркерів стресового впливу, фенотипування.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Фізіологія рослин», «Ботаніка», «Анатомія та фізіологія рослин»«Методи сучасних біологічних досліджень»
вибіркові:  «Екофізіологія рослин»,  «Алелопатія»,  «Оксидативний стрес у рослин» 
CV Смірнов Олександр Євгенович укр.

Сухомлин Марина Миколаївна

Професор, доктор біологічних наук
Tel: +38 (044)  521 33 36
E-mail  suhmarina@univ.net.ua
Робочий кабінет № 417

Наукові інтереси: мікологія, культивування вищих базидіоміцетів, протипухлинні властивості макроміцетів, дослідження рідкісних та зникаючих видів грибів, екологія грибів, популяційна генетика вищих грибів, фітопатологія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Ботаніка», «Біологія», лабораторні заняття з дисциплін «Ботаніка», «Біологія»
вибіркові:  «Мікоресурси та грибівництво», «Лікарські рослини та гриби».
CV Сухомлин Марина Миколаївна укр.

Тищенко Оксана Василівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 33 36
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: фітоценологія, фітосозологія, зміни клімату та озеленення урболандшафтів, картографічний моніторинг,  молекулярна таксономія архегоніальних та квіткових рослин, несудинні вищі рослини Антарктики.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові:  «Ботаніка» 
вибіркові: «Архегоніати», «Флора України», «Фітосозологія», «Вступ до систематики», «Філогенетичні системи та методи систематики рослин», лабораторний практикум з дисциаліни «Ботаніка»
CV Тищенко Оксана Василівна укр.

Шпагін Віктор ФедоровичКандидат фізико-матем наук, доцент
Tel: +38 (044) 522 14 27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №

Наукові інтереси: особливості впровадження комп'ютерних технологій у ландшафтне проектування, теорія та практика ландшафтного проектування.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Історія садово-паркового мистецтва»«Комп'ютерні технології в ландшафтній архітектурі»«Інженерна та комп’ютерна графіка»
вибіркові: «Кольорознавство та об’ємно-просторова композиція»«Ландшафтна графіка»«Ландшафтний дизайн»
CV Шпагін Віктор Федорович укр.
CV Шпагін Віктор Федорович англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com