НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація
(за умови дотримання вимог) – 2211.1
молодший науковий співробітник (біологія),
2211.1 фізіолог рослин
Денна та заочна форми навчання

 Kafedra biologii roslyn LOGO

Підготовку фахівців освітнього рівня "Бакалавр" (денна та заочна форми навчання) за спеціалізацією "Фізіологія та екологія рослин" (спеціальність 091 "Біологія", програма підготовки "Біологія") здійснює кафедра Біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих фізіологів рослин.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців з фізіології та екології рослин і веде свою історію від 1873 р., коли проф. Й.В. Баранецький організував на базі ботанічного кабінету Київського університету Святого Володимира першу в Україні лабораторію фізіології рослин.

За роки підготовки фахівців з фізіології та екології рослин кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку біології і медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так досвід провідних Університетів та лабораторій світу.

Усі вибіркові дисципліни, що викладаються в бакалавраті за даною спеціалізацією, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку фізіології рослин (що дозволить студентам, які отримали спеціалізацію "Фізіологія та еклогія рослин" органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 штатних викладачів, з них: 4 професорів та 12 доцентів, 1 асистент. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (9 співробітників, серед них – 2 кандидати біологічних наук).

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки «Біологія» (спеціалізація «Фізіологія та екологія рослин») студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України.

Випускники – фізіологи та еклоги рослин, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader