НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

БОТАНІКА

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (ботаніка)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація
(за умови дотримання вимог) – 2211.1
молодший науковий співробітник (біологія),
2211.2 ботанік
Денна та заочна форми навчання

 Kafedra biologii roslyn LOGO

Підготовку фахівців освітнього рівня "Бакалавр" (денна та заочна форми на-вчання) за спеціалізацією "Ботаніка" (спеціальність 091 "Біологія", програма підготовки "Біологія") здійснює кафедра Біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих спеціалістів з альгології, мікології, фітопатології, систематики, флористики, географії та екології рослин, гідробіології, фітоценології, фіто-, фіко- та мікотехнології, зеленого будівництва.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців ботаніків. Історія кафедри є й початком історії Київського університету, оскільки першим ректором університету св. Володимира в Києві був призначений Михайло Олександрович Максимович (професор кафедри ботаніки Московського університету; корінний українець, полтавчанин, виходець з козацького роду). У Києві він очолив кафедру російської словесності, оскільки знав, що ще за півроку до офіційного відкриття університету посада професора кафедри ботаніки вже була запропонована ботаніку з європейським ім'ям – Віллібальду Готлібовичу Бессеру (флорист, директор ботанічного саду Волинського ліцею в Кремінці).

За роки підготовки фахівців з ботаніки кафедра розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню розвитку біології і медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так досвід провідних Університетів та лабораторій світу.

Усі дисципліни вільного вибору студента, що викладаються в бакалавраті за даною спеціалізацією, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку ботаніки (що дозволить студентам, які отримали спеціалізацію "Ботаніка" органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до на-вчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 штатних викладачів, з них: 4 професорів та 12 доцентів, 1 асистент. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (9 співробітників, серед них – 2 кандидати біологічних наук).

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки «Біологія» (спеціалізація «Ботаніка») студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук.

Випускники-ботаніки, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader