НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Флора України
Укладач: О.В. Тищенко

Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності 091 "Біологія" галузі знань 09 "Біологія" та програми вибіркової дисципліни "Флора і рослинність України". Завданням посібника є формування у студента теоретичних знань з різноманітності, структури, функцій, закономірностей розвитку, розподілу і функціонування, значення для природних біомів і людини флористичної складової рослинного покриву України, а також умінь і практичних навичок здійснення флористичних досліджень для виваженого природокористування, збереження фіторізноманіття та запобігання існуючих небезпечних явищ і тенденцій, що мають місце у рослинному покриві і довкіллі. Наведено питання для самоконтролю та теми самостійної роботи. 

Бібліографічне посилання:
Тищенко О.В. Флора України [Електронний ресурс]: навч. посіб. / О.В. Тищенко; ННЦ «Інститут біології та медицини» – К.: 2021. – 284 с.

Методичні вказівки

Svietlova N.B., Badanina V.A., Kazantsev T.A., Palagecha R.M., Taran N.Y. The climate-forming ability of Magnoliaceae Juss. family in urban landscapes phytocenosis. Natural and Technical Sciences. 2020; 27(224): 22-23.

Ткаченко В.С., Тищенко О.В., Бойченко С.Г. Приазовські степи і приморські коси Північного Приазов'я в умовах сучасних змін довкілля. Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". 2019; 21: 18-26.

Boychenko S., Movchan Y., Tyshchenko O. Modern tendencies of climate, water resources and ecosystems changes in the middle-lower part of Southern Bug River, Ukraine. Proceedings of the National Aviation University. 2019; 3(72): 78-89.

Бойченко С.Г., Карамушка В.І., Тищенко О.В., Мохнач Р.Ю. Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату. Доповіді Національної академії наук України. 2017; 12: 104-111.

Boychenko S., Voloshchuk V., Movchan Y., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O., Savchenko S. Features of climate change on Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems. Proceedings of the National aviation university. 2016; 4: 96-113.

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки
Монографія. Під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко

Представлено характеристику рослинності і флори національних природних парків України. Для кожного парку наводиться огляд ботанічних публікацій. Особлива увага приділяється інформації про види з Червоної книги України (2009), Червоного списку МСОП (1997), Європейського Червоного списку (1991) та Додатку І Бернської конвенції.

Методичні вказівки

Підручник «Анатомія рослин» для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Укладачі: О.О. Панюта, О.П.Ольхович

Наведено основні відомості про будову рослинної клітини, механізм формування і види рослинних тканин, дано характеристику будови та розвитку вегетативних органів. Матеріал викладено у фізіологічному аспекті, що дасть змогу студентам глибше зрозуміти єдність структури і функції рослинного організму.

Методичні вказівки

Навчальний посібник «Анатомія рослин: практикум» для студентів вищих навчальних закладів. Укладачі: О.О. Панюта, О.П.Ольхович

Посібник «Анатомія рослин: терміни» розрахований на спеціалістів, що працюють в різних галузях біології, екології та біотехнології рослин, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, студентів біологічних спеціальностей університетів, педагогічних та сільськогосподарських закладів вищої освіти, коледжів і вчителів та учнів ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл. Він також буде пізнавальним та корисним для всіх, хто цікавиться світом рослин.

Методичні вказівки

Навчальний посібник «Анатомія рослин: терміни» для студентів вищих навчальних закладів О.О.Панюта, О.П.Ольхович, А.В.Капустян

Посібник «Анатомія рослин: терміни» розрахований на спеціалістів, що працюють в різних галузях фітобіології, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, студентів біологічних факультетів університетів, педагогічних та сільськогосподарських вищих навчальних закладів, коледжів, а також учнів спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій. Він також буде корисним для працівників видавництв наукової літератури і всіх, хто цікавиться світом рослин.

Методичні вказівки

Робочий зошит для виконання лабораторних робіт студентами ОР «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
Укладачі: д. с.-г. н. Ф. М. Бровко, д. б. н. Н. Ю. Таран, к. б. н. О. Ф. Бровко, к. б. н. О. В. Войцехівська

У зошиті наведено бланки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» за якими оформляються окремі види завдань, передбачених навчальною програмою.

Методичні вказівки

Контрольні запитання та тести з нормативного курсу «Анатомія рослин»

Збірник містить тестові запитання і вправи для контролю оцінки знань студентів-біологів з нормативного курсу “Анатомія рослин”. Матеріал згрупований за основними розділами дисципліни і відображає міжпредметні зв’язки і концепції модульно-рейтингової системи оцінки знань.

Методичні вказівки

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader