НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

   Хоперія Вікторія Геннадіївна

 

Хоперія Вікторія Геннадіївна

Доктор медичних наук,
завідувач кафедри фундаментальної медицини
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 360

Наукові інтереси: Проводить наукову діяльність за напрямком Розробка сучасних методів профілактики, діагностики та лікування пухлин на основі вивчення молекулярних механізмів канцерогенезу
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Вступ до університетських студій та історія медицини», «Клінічна лабораторна діагностика», «Цитологічна діагностика»
CV Хоперія Вікторія Геннадіївна укр.
CV Хоперія Вікторія Геннадіївна англ.

      

Бєлінська Ірина Василівна

Доктор біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
кабінет № 228

Наукові інтереси: гематологічні ефекти і механізми дії протипухлинних і антианемічних сполук, механізми канцерогенезу, пухлинно-асоційовані зміни гемопоезу, морфофункціональний стан неопластичних клітин гемопопетичного походження.
Викладає навчальні дисципліни обов’язкові: «Гістологія, цитологія, ембріологія»

CV Бєлінська Ірина Василівна укр.
CV Бєлінська Ірина Василівна англ.

      

Берегова Тетяна Володимирівна

Доктор біологічних наук, професор
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 338

Наукові інтереси: нейрогуморальні та клітинні механізми регуляції функцій органів системи травлення, механізми клітинно-/-тканинного ураження та цито-/-органопротекції, експериментальна фармакологія, токсикологія, харчування, роль мікрофлори у функціонуванні органів травлення та у розвитку патологічних станів, пре- і пробіотики, поліфеноли, розробка нових методів лікування і профілактики захворювань травного тракту.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Фармакологія та медична рецептура», «Фармакологічна біотехнологія».
вибіркові: «Сучасні проблеми біомедицини і фармакології», «Фізіологія харчування і травлення», «Біохімічна фармакологія», «Основи сучасної фармакології».
CV Берегова Тетяна Володимирівна укр.
CV Берегова Тетяна Володимирівна англ.

      

Gubar

Асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 441

Наукові інтереси: Порівняльна токсичність мікро- і наночастинок важких металів в експериментах in vitro та in vivo; наукове обґрунтування принципів, методів і показників експериментальної оцінки токсичності наночастинок і наноматеріалів; особливості кардіовазотоксичної дії наночастинок свинцю, пошук та обґрунтування засобів профілактики.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: «Гігієна та екологія», «Охорона праці в галузі»
CV Губар Інна Володимирівна укр.
CV Губар Інна Володимирівна англ.

      

Канцер Олена Валеріївна

Кандидат медичних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 249

Наукові інтереси: проводить наукову діяльність за напрямком «Оцінка ефективності морфометрії анатомічних структур та кількісних параметрів їх топографії під час ендоскопічних досліджень».
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: практичні заняття з дисципліни «Анатомія людини» та лекції з дисципліни «Анатомія людини» українською та англійською мовами
CV Канцер Олена Валеріївна укр.
CV Канцер Олена Валеріївна англ.

      

Кобиляк Назарій Миколайович

Кандидат медичних наук, асистент,
лікар ендокринолог
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 249

Наукові інтереси: цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія.
Викладає навчальні дисципліни
вибіркові: «Ендокринологія» ІІІ курс «Лабораторна діагностика»

KovtyuchКандидат медичних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет №329


Наукові інтереси: клінічні дослідження в галузі неонатології та педіатрії, вплив порушень ферокінетики на розвиток ураження ЦНС у новонароджених.

Викладає навчальні дисципліни обов’язкові: «Анатомія»
вибіркові: «Догляд за хворими», «Неонатологія»

CV Ковтюх Тетяни Олександрівни укр.
CV Ковтюх Тетяни Олександрівни англ. 

      

Курик Олена Георгіївна

Доктор медичних наук, доцент,
лікар патологоанатом
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 249

Наукові інтереси: вивчає патоморфологію передракових захворювань травного тракту, патоморфологічні особливості нейроендокринних пухлин шлунка і кишечника; патоморфологічні зміни в ендометрії і міометрії у жінок з непліддям на фоні тиреоідної дисфункції; патоморфологію захворювань щитоподібної залози і прищитоподібних залоз.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Патоморфологія»

      

Lavrinenko

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 360

Наукові інтереси: Експериментальні дослідження в галузі цитології, гістології та ембріології, тератогенних впливів, цитотоксичності матеріалів на моделях in vivo, вуглецевих наноматеріалів.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: «Цитологія, гістологія та ембріологія»
CV Лавриненко Вікторія Євгенівна укр.
CV Лавриненко Вікторія Євгенівна англ.

      

Linchak 3

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 228

Наукові інтереси: дослідження біологічних ефектів і механізму дії речовин з потенційною протипухлинною активністю, токсикологічні дослідження.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: «Гістологія, Цитологія, Ембріологія»

CV Линчак Оксана Валеріївна укр.
CV Линчак Оксана Валеріївна англ.

      

Лук‘янова Наталія Юріївна

Доктор біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 249

Наукові інтереси: вивчення фундаментальних аспектів та механізмів формування медикаментозної резистентності в системах in vitro та in vivo, дослідження цитоморфологічних особливостей та молекулярного профілю злоякісних пухлин, пошук молекулярних маркерів, асоційованих з медикаментозною резистентністю та прогнозом перебігу найбільш розповсюджених злоякісних новоутворень.
Викладає навчальні дисципліни
вибіркову: «Онкологія з оцінкою результатів досліджень»

      

Молочек Наталія Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 249

Наукові інтереси: механізми нейро-гуморальної регуляції у дітей з вегетативними дисфункціями, особливості пароксизмальних форм вегетативних дисфункцій; використання препаратів з високим профілем безпеки у дітей з запальними захворюваннями дихальних шляхів; корекція функціональних порушень у дітей раннього віку, метаболічний синдром у дітей та підлітків.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень», «Хірургія з оцінкою результатів досліджень», «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень»
CV Молочек Наталія Володимирівна укр.
CV Молочек Наталія Володимирівна англ.

   

Podpalova

Асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: olgapodpalova@ univ.net.ua
Робочий кабінет: №447

Наукові інтереси: експериментальні дослідження в галузі біофізики, дослідження впливу хронічної алкоголізації на скоротливу активність скелетних м’язів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Фізіологія»


CV Подпалова Ольга Миколаївна укр.
CV Подпалова Ольга Миколаївна англ.

      

Prockopets

Кандидат медичних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
кабінет № 447

Наукові інтереси: Експериментальна хірургія: моделювання патологічних станів та їх корекція.
Викладає навчальні дисципліни обов’язкові: «Clinical anatomy and operative surgery», «Human anatomy»

CV Прокопець Костянтин Олександрович укр.
CV Прокопець Констянтин Олександрович англ.

      

Pyatnitsa Horpynchenko

Кандидат медичних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 452

Наукові інтереси: Вивчення рівня, закономірностей та причин розвитку і розповсюдження професійної та виробничо-обумовленої захворюваності працівників; визначення ризику розвитку захворювань від дії чинників виробничого та оточуючого середовища, розробка профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникнення професійних захворювань та покращення умов праці робітників. Розробка та наукове обґрунтування Реєстру професійних захворювань України. Дослідження стану повітряного середовища в азбестоцементному виробництві України, узагальнення міжнародного досвіду щодо вимірювання концентрації волокон азбесту в повітрі робочої зони, розробка заходів профілактики азбестообумовлених захворювань.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: «Гігієна та екологія»
вибіркові: «Охорона праці в галузі»
CV П’ятниця-Горпинченко Наталія Костянтинівна укр.

CV П’ятниця-Горпинченко Наталія Костянтинівна англ.

      

Присяжнюк Альона Ігорівна

Асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Роочий кабінет № 239

Наукові інтереси: вивчає роль дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Вступ до університетських студій та історія медицини», «Біологічна та біоорганічна хімія»
CV Присяжнюк Альона Ігорівна укр.
CV Присяжнюк Альона Ігорівна англ.

Selivanova O VКандидат медичних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail:
Робочий кабінет № 447

Наукові інтереси: Експериментальна хірургія: Експериментальне моделювання патологічних процесів (захворювань) та пошук засобів їх цілеспрямованої корекції

Викладає навчальні дисципліни обов’язкові: «Clinical anatomy and operative surgery», «Human anatomy»

CV Селіванова Ольга Валентинівна укр.
CV Селіванова Ольга Валентинівна англ. 

Selivanov S SКандидат медичних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail:
Робочий кабінет № 447

Наукові інтереси: Експериментальна хірургія: Експериментальне моделювання патологічних процесів (захворювань) та пошук засобів їх цілеспрямованої корекції

Викладає навчальні дисципліни обов’язкові: «Clinical anatomy and operative surgery», «Human anatomy»

CV Селіванов Сергій Сергійович укр.
CV Селіванов Сергій Сергійович англ. 

      

Чопей Мар’яна Ігорівна

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 99
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 360

Наукові інтереси: механізми закріплення петельних доменів ДНК; реорганізація петель ДНК при диференціації та злоякісній трансформації клітин; просторова організація хроматину.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Гістологія, цитологія, ембріологія»
вибіркові: «Сучасні проблеми молекулярної біології», «Сучасні методи генетичної діагностики»


                                            CV Чопей Мар’яна Ігорівна укр.
                                            CV Чопей Мар’яна Ігорівна англ.

      

Харченко Ольга Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент,
Заступник директора з науково-педагогічної роботи (відділення медицина)
Tel.: +38 (044) 521 32 99*27 96
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 364

Наукові інтереси: з’ясування біохімічних механізмів (системи метаболізму етанолу, структурно-функціональний стан плазматичних мембран, процеси пероксидації, про- антиоксидантний статус та ін.) розвитку хронічної алкогольної інтоксикації.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Вступ до університетських студій та історія медицини», «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки», «Техніка лабораторних робіт», «Біологічна хімія»
CV Харченко Ольга Іванівна укр.
CV Харченко Ольга Іванівна англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com