НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

       Дзержинський Микола Едуардович

Дзержинський Микола ЕдуардовичДоктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 514

Наукові інтереси: вивчає гістофізіологію нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин, зокрема співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродуктивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Загальна цитологія», «Теорія еволюції», «Загальна цитологія та гістологія», «Екологічні аспекти біології клітин»  
вибіркові: «Хронобіологія», «Механізми онкогенезу»
CV Дзержинський Микола Едуардович укр.
CV Дзержинський Микола Едуардович англ.


 

 

Варенюк Ігор МиколайовичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: вивчення нейроендокринної регуляції репродуктивного комплексу птахів; дослідження механізмів розвитку нейропатії, ретинопатії та нефропатії при ожирінні та цукровому діабеті; вивчення механізмів розвитку негативних віддалених наслідків антибіотикотерапії у кишково-шлунковому тракті та можливих шляхів їх корекції.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Екологічні аспекти клітинної біології», лабораторні заняття з дисциплін «Histology, cytology and embryology»
вибіркові: «Аналітична і кількісна морфологія», «Основи поснатального розвитку», семінарські заняття з «Теорії еволюції», «Хронобіологія», лабораторний практикум.
CV Варенюк Ігор Миколайович укр.
CV Варенюк Ігор Миколайович англ.

 

Вороніна Олена КостянтинівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 516

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями механізмів виникнення передпухлинних станів шлунково-кишкового тракту та пошуком засобів їх профілактики.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Цитологія та гістологія людини», «Ембріологія людини»
вибіркові: «Фармакологічна регуляція активності клітин», «Порівняльна цитологія», «Біотехнологічні та репродуктивні технології»,  «Каріологія», «Репродуктивні технології», лабораторний практикум, лабораторні заняття з  «Histology, cytology and embriology» 
CV Вороніна Олена Костянтинівна укр.
CV Вороніна Олена Костянтинівна англ.

 

Гарматіна Софія МихайлівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 516

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням механізмів регуляції функції надниркової залози та впливом різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції ендокринної системи.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія індивідуального розвитку», «Гістологія», «Ембріологія людини»
вибіркові: «Спеціальна гістологія», «Ембріологія хребетних», лабораторний практикум
CV Гарматіна Софія Михайлівна укр.
CV Гарматіна Софія Михайлівна англ.

 

Демянчук Наталія ВалентинівнаКандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: вивчення впливу різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції щитовидної залози.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку»
вибіркові: «Імуноцитологія», лабораторний практикум
CV Демянчук Наталія Валентинівна укр.
CV Демянчук Наталія Валентинівна англ.

 

Калиновський Віталій ЄвгенійовичКандидат біологічних наук, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: нейрогуморальні механізми функціонування репродуктивної системи ссавців різних вікових груп за умов норми та патології.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Теорія еволюції», «Histology, cytology and embryоlogy»
вибіркові: «Методи сучасних біологічних досліджень», «Методи біології розвитку», «Загальна ембріологія»семінарські заняття з «Теорії еволюції»лабораторний практикум
CV Калиновський Віталій Євгенійович укр.
CV Калиновський Віталій Євгенійович англ.

 

KalmikovaДоктор філософії (PhD) в галузі 091-Біологія, асистент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет: № 511

Наукові інтереси: вивчення нейроімуноендокринної регуляції функціонування жирової тканини (зокрема, механізмів появи бежевих адипоцитів, зміни цитологічного профілю білих та бурих адипоцитів) за нормальних та патологічних умов; дослідження ролі поляризації макрофагів та взаємодії інших імунних клітин в жировій тканині на фоні розвитку ожиріння; дослідження змін стану ядер гіпоталамуса при розвитку ожиріння та його корекції; оцінка застосування різних хронотерапевтичних підходів при корекції ожиріння; пошук нових джерел стовбурових клітин для клітинної терапії, отримання, культивування та характеристика стовбурових клітин різного походження.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Цитологія, гістологія та ембріологія людини»«Загальна цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Методи сучасних біологічних досліджень»
вибіркові: Лабораторний практикум з репродуктивної біології

CV Калмикова Олеся Олександрівна укр.
CV Калмикова Олеся Олександрівна англ. 

 

Островська Галина ВіталіївнаДоктор біологічних наук, професор
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: дослідження механізмів взаємодій біорегуляторів різної природи з клі-тинними мембранами, міжклітинної сигналізації, ролі ліпідного матриксу мембран у сприйнятті і трансформації сигналів, цитофізіологічні ефекти і механізми дії речовин з потенційною протипухлинною дією, механізми і цитофізіологічні прояви метаболічних порушень та їх корекція.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Гістологія», «Загальна цитологія та гістологія», «Загальна цитологія»
вибіркові: «Цитохімія»,  «Каріологія», «Механізми онкогенезу», «Рецептори біорегуляторів» та лабораторний практикум
CV Островська Галина Віталіївна укр.
CV Островська Галина Віталіївна англ

 

 

Пазюк Любов МихайлівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 511

Наукові інтереси: дослідження ролі екстрагіпоталамічних механізмів регуляції функції ендокринних залоз та впливу різних стресогенних факторів на розвиток компенсаторно-пристосувальних реакцій нейроімунноендокринної системи за умов норми і патології, вивчення морфо- і патогенезу метаболічних порушень та їх корекції.
Викладає навчальні дисципліни
обов'язкові: «Загальна цитологія», «Гістологія»
вибіркові: «Нейроморфологія», «Патологія клітин», «Гістофізіологія нейроендокринної системи», лабораторний практикум
CV Пазюк Любов Михайлівна укр.
CV Пазюк Любов Михайлівна англ.

 

Пустовалов Андрій СергійовичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: pustovalov@univ.kiev.ua
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси: вивчення механізмів регуляції ендокринної системи у тварин, зокрема нейроімуноендокринних взаємодій, залучення нейрогліальних клітин до регуляції ендокринних функцій, регуляція репродуктивної функції тварин.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біологія клітини», «Теорія еволюції», «Histology, cytology and embryology»
вибіркові: «Методи дослідження клітин», «Порівняльна гістологія», «Гістофізіологія сенсорних систем»,  семінарські заняття з «Теорії еволюції»
CV Пустовалов Андрій Сергійович укр.
CV Пустовалов Андрій Сергійович англ.

 

 
Рибальченко Тарас Володимирович
 

Рибальченко Тарас ВолодимировичКандидат біологічних наук, доцент
Tel.: +38 (044) 521 32 69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 519

Наукові інтереси стосуються досліджень міжклітинної сигналізації, цитофізіологічних ефектів і механізмів дії гетерометальних комплексів і речовин з потенційною протипухлинною дією.
Викладає навчальні дисципліни
вибіркові: «Гематологія», «Основи мембранної пластичності», «Цитофізіологія стовбурових клітин», «Механізми клітинної диференціації», «Цитохімія», лабораторний практикум
CV Рибальченко Тарас Володимирович укр.
CV Рибальченко Тарас Володимирович англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи