НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма - "Біологія"


Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація –
асистент біолога (ембріолога)

 Денна та заочна форми навчання

     Kafedra cytologii LOGO

Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом «Репродуктивна біологія» здійснює кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини», якій належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих морфологів, спеціалістів у галузі структурно-функціональної організації живих організмів на мікро- та макроскопічному рівні.

Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини має багаторічний досвід і традиції з викладання навчальних дисциплін «Біологія індивідуального розвитку», «Ембріологія хребетних», «Біологія постембріонального розвитку» та інших дисциплін з біології розвитку, які стали основою для нового напряму «Репродуктивна біологія». Історія кафедри бере початок з 1868 року, відтоді, коли була створена на медичному факультеті Київського університету св. Володимира кафедра гістології, ембріології та порівняльної анатомії.

Усі вибіркові дисципліни, що викладаються в бакалавраті за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку репродуктивної біології (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію ембріолога органічно інтегруватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 штатних викладачів, з них: 2 професори, 7 доцентів, 3 асистента. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (5 співробітників).

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, володіння сучасними методами дослідження, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах, клініках репродуктивної медицини, клінічних лабораторіях та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи