НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017  Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra cytologii LOGO

Перелік навчальних дисциплін
за напрямом
«Репродуктивна біологія»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію 

 
Освітній рівень «Бакалавр»
 
 
«Методи біології розвитку»
 
 
4
 Вивчаються теоретичні основи та особливості практичного застосування сучасних методів прижиттєвого та посмертного дослідження ходу індивідуального розвитку та особливості їхнього застосування у клінічній та лабораторній практиці.
   
«Загальна ембріологія» 
 
9
Ембріологія вивчає походження і розвиток статевих клітин, запліднення, розвиток зародка. На кожному етапі ембріогенезу розглядаються питання морфологічних і структурних змін з урахуванням сучасних знань про молекулярно-генетичні, біохімічні та фізіологічні механізми, що їх супроводжують.
   
«Основи постнатального онтогенезу»

5
Вивчаються основні події постнатального онтогенезу людини та тварин: зміни в період дитинства; статеве дозрівання; типи та закономірності росту в людини та різних груп тварин; механізми фізіологічної та репаративної регенерації; загальні закономірності старіння живих організмів.
   
«Спеціальна гістологія»

13
Спеціальна гістологія вивчає мікроскопічну будову, розвиток та життєдіяльність окремих органів та систем. Ця дисципліна є основою морфологічних знань, необхідною для успішного засвоєння інших дисциплін (нейроморфології, фізіології, па-тологічної фізіології, імунології). Для діагностики та лікування різних захворювань необхідне розуміння механізмів функціонування і молекулярних основ структурної організації органів та систем.
   
«Генетика онтогенезу»

1
У даному курсі висвітлюються теоретичні основи появи генетичних патологій та методи їх діагностики, основні питання щодо ролі спадковості в різних формах па-тології людини, механізми реалізації патологічних мутацій, а також діагностичні можливості клініко-генеалогічного аналізу, сучасні методи молекулярної та біохімічної генетики, цитогенетичного аналізу.
   
«Гістофізіологія репродуктивної системи»
 
2
Вивчаються особливості морфо-функціонального стану органів жіночої та чоловічої репродуктивної системи за умов норми та при зміні гормонального фону і дії різних етіологічних факторів. У процесі навчання аналізується цитоархітектоніка гіпоталамуса та гіпофіза ссавців і людини в регуляції функцій статевих залоз та інших органів репродуктивної системи.
   
 «Репродуктивні технології»
 
7
Протягом курсу студенти опановують навички аналізу якості гамет та ембріона на різних стадіях розвитку маніпуляції зі статевими клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів, що здійснюється в умовах in vitro, до переносу їх у порожнину матки. Дисципліна допоможе опанувати практичним використанням репродуктивних методів у різних галузях господарської діяльності людини: в сучасній медицині та ветеринарії, в наукових дослідженнях.
   
 «Системи міжклітинних комунікацій та клітинної диференціації»
 
12
Вивчаються особливості формування спеціалізованих клітин, органів і тканин і становлення їх функції підчас клітинної диференціації як за умови взаємовпізнання і контактування, так і через сприйняття різних сигналів з подальшим їх трансформуванням, відповідаючи тим самим на зміни оточуючого середовища.
   
«Патологія репродуктивної системи»

6
Курс складається з розділів, присвячених аналізу патологічних процесів органів жіночої та чоловічої статевої системи. Розглянуто процеси порушень розвитку статевої системи, запальних та проліферативних процесів, дисфункцій енокринної природи тощо. Мета дисципліни «Патологія репродуктивної системи» є ознайомити студентів з закономірностями змін статевої системи при різних патологічних станах.
   
 «Молекулярно-генетичні механізми передзародкового розвитку»
 
10
Вивчаються молекулярні та генетичні механізми детермінації та диференціації статевих клітин різних груп організмів, освітлюються основні сигнальні каскади, що забезпечують ці процеси та фактори, які впливають на них. Окрема увага приділяється особливостям утворення статевих клітин у людини: молекулярним механізмам дозрівання статевих клітин, генетичним та спадковим захворюванням, пов’язаним із аномаліями утворення статевих клітин, шляхами діагностики таких патологій тощо.
   
«Гормональна регуляція онтогенезу»

8
Вивчається роль гормонів в регуляції гаметогенезу, запліднення, гісто- і органогенезу та особливості гормонального впливу на зміни морфологічних та фізіологічних характеристик у постембріональному періоді онтогенезу людини і тварин.
   
«Основи імуноцитології»

11
Дисципліна висвітлює питання закономірностей структурно-функціональних змін клітин, клітинних угрупувань, органів імунної системи на різних стадіях розвитку, при зміні їхнього фізіологічного стану, у нормі й при патології. Крім того розгляда-ються ряд методів та прийомів досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної дисципліни.
   
«Цитогенетичні основи ембріонального розвитку»

14
Навчальна дисципліна висвітлює принципи генетичної діагностики захворювань ембріона, плода, пари, що стикнулись з безпліддям. Вивчаються теоретичні основи цитогенетики та молекулярно-генетичного аналізу різних типів біологічних зразків: бластомерів, трофобласту, ворсин хоріону, клітин плаценти, крові тощо. Демонструються інвазивні та неінвазивні методи забору матеріалу та його дослі-дження (каріотипування, ПЛР, FISH-метод, NGS), що дозволяють виявити генні та хромосомні аномалії.
   
«Лабораторний практикум з репродуктивної біології»

3
На лабораторних заняттях студенти опановують основні методи гістологічної та цитологічної техніки для вивчення особливостей гаметогенезу, запліднення, розвитку під час ембріогенезу з метою виявлення і порівняння відмінностей органогенезу за умов норми і при виникненні різних вад розвитку під впливом дії несприятливих чинників. Також курс включає набуття навичок морфометричного аналізу - методів вимірювання кількісних параметрів мікроскопічних структур, що є обов’язковим елементом в роботі репродуктивних біологів (наприклад, підрахунок спермограми і т.д.).
   

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader