НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Гістологія. Практикум - автори М.Е.Дзержинський, Г.В.Островська, Н.В.Скрипник, С.М.Гарматіна


Гістологія. Навчальний посібник. Практикум
М.Е.Дзержинський, Г.В.Островська, Н.В.Скрипник, С.М.Гарматіна

Уміщено основні теоретичні відомості щодо гістологічної структури та функції різних груп тканин, наведено детальний опис оригінальних мікрофотографій гістологічних препаратів, електронограм і питання для самостійного опрацювання та підсумкового контролю. При складанні посібника використано описи препара-тів, запропоновані в ряді видань, а також розроблені колективом кафедри цитоло-гії, гістології та біології розвитку з урахуванням спеціальності.

Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Гістологія практикум

Біологія індивідуального розвитку - Практикум, ч.1 - автори М.Е.Дзержинський, Н.В.Скрипник, О.К.Вороніна, Л.М.Пазюк
Біологія індивідуального розвитку. Навчальний посібник. Практикум. Частина 1
М.Е.Дзержинський, Н.В.Скрипник, О.К.Вороніна, Л.М.Пазюк

Подано аналіз основних процесів ембріогенезу й детальний опис оригінальних мікрофотографій ембріологічних препаратів та питання для підсумкового контро-лю. Практичні заняття з біології індивідуального розвитку (на яких основним ви-дом діяльності є самостійне мікроскопіювання ембріологічних препаратів, аналіз структурних особливостей різних організмів на різних етапах ембріогенезу) допо-внюють і конкретизують лекційний матеріал курсу. Використано описи препара-тів, запропоновані в ряді посібників, а також розроблені колективом кафедри ци-тології, гістології та біології розвитку з урахуванням спеціальності.

Для самостійної роботи під час лабораторних занять і самопідготовки сту- дентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Біологія індивідуального розвитку - Практикум, ч.1

Zagalna Cytologiya ta gistologiya 2

 

Загальна цитологія та гістологія. Навчальний посібник. Частина 2. Гістологія
М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, С. М. Гарматіна, Г. В. Островська, І. М. Варенюк, А. С. Пустовалов,
О. К. Вороніна, Л. М. Пазюк, Н. О. Бузинська

Системно викладено основи сучасної гістології. З урахуванням гістофізіологіч-них підходів розглянуто особливості будови, розвитку і життєдіяльності тканин тваринного організму. Висвітлено закономірності змін у будові й функціях ультра-клітинних структур, клітин і тканин із розвитком певних патологій. Наведено теоретичні та практичні аспекти застосування основних гістологічних прийомів, що ввійшли у практику біологів і патологів.

Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Загальна цитологія та гістологія

Загальна цитологія. Практикум - автори М.Е.Дзержинський, О.К.Вороніна, Н.В.Скрипник, С.М.Гарматіна, Л.М. Пазюк

 

Загальна цитологія. Навчальний посібник. Практикум
М.Е.Дзержинський , Н.В.Скрипник , С.М.Гарматіна, Л.М.Пазюк

Подано детальний опис оригінальних мікрофотографій цитологічних препара-тів, електронограм; питання для підсумкового контролю. Лабораторні заняття з цитології доповнюють і конкретизують лекційний матеріал курсу. Основним видом діяльності на лабораторних заняттях є самостійне мікроскопіювання гісто-логічних препаратів, аналіз структурних особливостей клітин різних тканин та органів. Використано описи препаратів, запропоновані в низці видань, а також розроблені колективом кафедри цитології, гістології та біології розвитку.

Для самостійної роботи під час лабораторних занять і самопідготовки студен-тів біологічних факультетів, медичних закладів та учнів гімназій, ліцеїв.

Загальна цитологія практикум

Zagalna Cytologiya ta gistologiya Dzerzhynskiy site

 

Загальна цитологія та гістологія. Навчальний посібник. Частина 1. Загальна цитологія
М.Е.Дзержинський, Н.В.Скрипник, С.М.Гарматіна, Г.В.Островська, І.М.Варенюк,
А.С.Пустовалов, О.К.Вороніна, Л.М.Пазюк, Н.О.Бузинська

Системно викладено основи сучасної цитології. Проаналізовано сучасні уяв-лення щодо виникнення та еволюції клітинної форми життя, основні етапи роз-витку методів дослідження клітини й підходи до її аналізу. Подано структурно-функціональний аналіз поверхневого апарату клітини, принципові аспекти його участі в міжклітинній адгезії та міжклітинній сигналізації. Із сучасних позицій мо-лекулярної біології розглянуто структурно-функціональні особливості цитозолю, принципи організації та функції клітинного ядра, клітинних органел. У доступній формі висвітлено закономірності змін у будові й функції клітинних органел з роз-витком певних патологій, теоретичні, а також практичні аспекти застосування ос-новних цитологічних прийомів, що війшли у практику біологів і патологів.

Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Загальна цитологія та гістологія

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com