НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 КУЛАКОВА
Каріна
Георгіївна
Вплив РНК-інтерференції гену PINK1 на виживаність кардіоміоцитів за умов аноксії-реоксигенації
2 ЛОПУШАНСЬКИЙ
Іван
Сергійович

Морфо-функціональна характеристика вісцеральної жирової тканини щурів за умов розвитку індукованого ожиріння при впливу наночастинок золота

3 МАТВІЙЧУК
Анна
Федорівна

Роль мікросателітної нестабільності в патогенезі раку шлунку

4 МЕНЬКО
Наталія
Вікторівна
Структурно-функціональні зміни в тонкому кишечнику при ожирінні та їх корекція різними режимами введення мелатоніну
5 МУШІЙ
Олександр
Михайлович
Особливості експресії білків ремоделювання кісткової тканини в клітинах ліній раку передміхурової залози людини
6

ПЄЧКА
Аріна
Олегівна

Вплив альтерацій білка щілинних контактів інексину 4 на загальну фертильність та розвиток гонад на моделі Drosophila melanogaster
7 СТРЕЧЕНА
Марія
Сергіївна
Цитоморфологічна, ензимоцитохімічна характеристика та імунофенотиповий профіль лейкемічних клітин при гострих лімфобластних лейкозах
8 ЧУМАК
Катерина
Вадимівна
Морфо-функціональні зміни підшлункової залози щурів з індукованим дієтою ожирінням під впливом різних режимів введення мелатоніну
9 ШЕВЧЕНКО
Леонід
Олексійович
Створення бібліотеки однодоменних антитіл методом фагового дисплею з використанням клітин Aspergillus fumigatus
10 ЯРЕМЕНКО
Мирослава
Володимирівна
Вплив аліментарного ожиріння на показники морфо-функціонального стану товстого кишечника на тлі введення фітопрепарату та ентеросорбенту

 

2018-2019 н.р.

 

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БЕКЕР
Кристина Леонідівна
Дослідження впливу 5-азацитидину на цитогенетичні особливості клітин
раку молочної залози людини
2 ГУЦАЛЮК
Максим

Гемопоез за впливу фулерену С60 на тлі хронічного експериментального холангіту

3 ДУБОВЦЕВА
Лідія Дмитріївна

Морфофункціональна характеристика клітин раку грудної залози під впливом антипроліферативних
засобів

4 ДЯДЮК
Катерина Богданівна
Порівняльний аналіз експресії СD44 в клітинах злоякісних новоутворень грудної та передміхурової залози
5 КОЛЕСНІКОВА
Анастасія Максимівна
Відмінності посттравматичного відновлення спинного мозку у мишей лінії FVB різної статі
6

ЛАГОВСЬКА
Юлія Олександрівна

Цитогенетичні порушення у стрілолиста стрілолистого водойм Чорнобильської зони відчуження з різним радіонуклідним забрудненням
7 МОРОЗ
Вікторія Миколаївна
Імуноцитохімічні та цитоморфологічні особливості радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози
8 РУБЦОВ
Володимир Вікторович
Процеси демієлінізації ПНС у мишей лінії С57BL при хворобі Шарко-Марі-Тута за умов надекспресії гену РМР22
9 ШАВЛАК
Любов Валеріївна
Цитогенетичні особливості вікових змін у представників роду ALLIUM при старінні насіння
10 ШЕВЧИК
Юлія Станіславівна
Роль макрофагів в прогресуванні папілярного раку щитовидної залози
11 ШЕПІДА
Анастасія Іванівна
Особливості росту мезенхімальних стромальних клітин пуповини на носії FIBRA-CEL® DISKS

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader