НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

 

    Жолос Олександр Вікторович

Жолос Олександр ВікторовичДоктор біологічних наук, професор,
Tel.: +38 (044) 522 0827*2760
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 224

Наукові інтереси: біофізика, фізіологія і фармакологія гладеньких м’язів, ендотеліальних і епітеліальних клітин, нейрофізіологія, синаптична передача, мембранні рецептори і іонні канали, Gбілки, глобальна і локальна кальцієва сигналізація, вторинні посередники, механізми дії фармакологічних модуляторів активності рецептор-керованих і сенсорних TRP каналів, кінетичні моделі активності поодиноких іонних каналів, молекулярне моделювання.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика», «Сучасні інформаційні технології в біології», «Біоінформатика», «Medical Informatics», «Pharmacology», «Філософія науки та інновацій».
вибіркові: «Принципи молекулярного моделювання»
CV Жолос Олександр Вікторович укр.
CV Жолос Олександр Вікторович англ.

 

Артеменко Олександр ЮрійовичКандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 08 27*27 60
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 251

Наукові інтереси: біофізика, флуоресцентна спектроскопія, біомедична інформатика, вивчення змін концентрації іонів кальцію у нормі та при патології методами флуоресцентної спектроскопії.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика», «Сучасні інформаційні технології в біології», «Статистичні методи в біології», «Medical Informatics».
вибіркові: «Метаболоміка», «Основи флуоресцентної спектроскопії», лабораторний практикум з біофізики
CV Артеменко Олександр Юрійович укр.
CV Артеменко Олександр Юрійович англ.

 

Богуцька Катерина ІванівнаКандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 33 25
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 135

Наукові інтереси: біофізика м’язів, зокрема вивчення впливу фізико-хімічних чинників на функціонування м’язів в нормі та за патології
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика» (заочна і стаціонарна форми навчання, лекційні та лабораторні заняття), «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» (заочна і стаціонарна форми навчання, лекційні та семінарські заняття).
вибіркові: «Біофізика мембран» (лекційні заняття), «Радіоекологія» (лекційні та практичні заняття), «Медична інформатика» (практичні заняття).
CV Богуцька Катерина Іванівна укр.
CV Богуцька Катерина Іванівна англ.

 

Костерін Сергій ОлексійовичДоктор біологічних наук, професор, академік НАН України
Tel: +38 (044) 522 08 27*27 60
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 135

Наукові інтереси: стосуються біофізичної хімії м’язового скорочення, біохімічної мембранології, кінетики та енергетики біохімічних та біофізичних процесів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкову: «Біофізика»
вибіркові: «Основи ферментативної кінетики», «Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології», «Біофізика мембранного транспорту», «Електробіофізика та біофізика іонних каналів».
CV Костерін Сергій Олексійович укр.
CV Костерін Сергій Олексійович англ.

 

Мартинюк Віктор СеменовичДоктор біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 522 08 27
E-mail: mavis@science-center.net
Робочий кабінет № 226

Наукові інтереси: біофізика, екологічна біофізика, електромагнітна біологія, біоритмологія, системна біологія.
обов’язкову: «Радіобіологія»
вибіркові: «Системна біологія», «Радіаційна біофізика», «Біофізика складних систем», «Медична біофізика», «Біофізичні аспекти системної біології», «Екологічна біофізика».
CV Мартинюк Віктор Семенович укр.

 

Мірошниченко Микола СтепановичДоктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України
Tel: +38 (044) 522 08 27*27 09
E-mail:
Робочий кабінет № 121

Наукові інтереси: скорочення - розслаблення м’язів та вплив на ці процеси різних факторів (частота стимуляції, солі металів, фізіологічно активні речовини). Тензометричні дослідження динаміки скорочення поодиноких волокон скелетного м'язу залежно від дії різних факторів. Запропонував нову концепцію механізму м’язового скорочення та концепцію регуляції скорочення – розслаблення м’язів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біофізика», «Хімія», «Фізичні і хімічні процеси в біологічних об’єктах», «Нуклеїнові кислоти. Геноміка», «Структура білків. Протеоміка».
вибіркові: «Протеоміка», «Біофізичні методи дослідження», лабораторний практикум з біофізики, лабораторний практикум з радіобіології, лабораторний практикум з мед інформатики.
CV Мірошниченко Микола Степанович укр.
CV Мірошниченко Микола Степанович англ.


 

Мороз Олеся ФедорівнаКандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 33 25
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 254

Наукові інтереси: біофізика та фізіологія гладеньких м’язів, зокрема вивчення ролі TRP іонних каналів у функціонуванні міометрію та регуляції його скоротливості в нормі та за патофізіологічних умов
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: практичні заняття з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в біології», практичні заняття з дисципліни «Medical Informatics», лабораторні заняття з дисципліни «Біофізика», практичні заняття з дисципліни «Фізіологія/Physiology», практичні заняття з дисципліни «Фармакологія/Pharmacology».
вибіркові: «Медична інформатика» для спеціальності «Лабораторна діагностика».

CV Мороз Олеся Федорівна укр.
CV Мороз Олеся Федорівна англ.

 

Нурищенко Наталія ЄвгенівнаДоктор біологічних наук
Tel: +38 (044) 522 08 27*27 60
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 339

Наукові інтереси: вивчення механізмів розвитку патологічних станів, можливості їх корекції за допомогою хімічних, фізичних факторів.
Викладає навчальні дисципліни.
обов’язкові: «Біофізика», «Радіобіологія», «Методологія» та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Medicalinformatics»
вибіркові: «Механізми міжклітинних комунікацій», «Біофізика патологічних станів»
CV Нурищенко Наталія Євгенівна укр.
CV Нурищенко Наталія Євгенівна англ.

 

Оглобля Олександр ВолодимировичКандидат фізико-математичних наук, доцент
Tel: +38 (044) 526 54 08
E-mail: olexandr_ogloblya@knu.ua
Робочий кабінет № 225

Наукові інтереси: вивчення новітніх матеріалів: фулеренів, вуглецевих нанотрубок; їх механічні та електронні властивості; теорія груп, молекулярна динаміка, квантово-хімічні розрахунки, модель Зу-Шриффер-Хігер, метод нерівноважних функцій Гріна; теоретична біофізика: скорочення скелетного м’язу, кінетика біохімічних процесів.
обов’язкові: «Інформатика і системологія», «Інформаційні технології в медицині», практичні заняття з дисципліни «Комп’ютерне моделювання в біології», та лекції заочникам,лабораторні заняття з дисциплін «Біофізика» та «Сучасні інформаційні технології в біології», «Статистичні методи в біології»
вибіркові: «Структурна біологія», «Принципи молекулярного моделювання», «Проблеми і ресурси сучасної біомедичної інформатики», «Біофізичні методи дослідження», лабораторний практикум з біофізики
CV Оглобля Олександр Володимирович укр.
CV Оглобля Олександр Володимирович англ.

 

Прилуцький Юрій ІвановичДоктор фізико-математичних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Tel: +38 (044) 521 25 33
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 225

Наукові інтереси: (1) молекулярні та клітинні механізми протипухлинної дії наночастинок і технологія їх застосування в експериментальній онкології; (2) вплив наночастинок на функціонування скелетних м'язів за травматичних станів запального і незапального ґенезу; (3) комп’ютерне моделювання біоактивності наночастинок
Викладає навчальні дисципліни:
обов’язкові: «Cтатистичні методи в біології», «Комп’ютерне моделювання в біології» 
вибіркові: «Медична та біологічна фізика», «Молекулярне моделювання та дизайн фармакологічних препаратів», «Нанобіологія», «Основи нанобіотехнологій»
CV Прилуцький Юрій Іванович укр.
CV Прилуцький Юрій Іванович англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи