НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

Остапченко Людмила Іванівна

Доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії,
директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
Tel: +38 (044) 521 35 98*65 98
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 307

Наукові інтереси: Молекулярні механізми функціонування універсальних регуляторних систем у клітинах різних органів. Роль універсальних месенджерних внутрішньоклітинних каскадів у розвитку різних патологічних станів організму тварин і людини. Молекулярні механізми пост-променевих порушень функціональної активності клітин лімфатичної системи. Біохімічні механізми виразкової хвороби у клітинах слизової шлунку та кишечника. Функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2',5'-олігоаденілатзалежних каскадів) у клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейродистрофічних уражень. Механізми розвитку передпухлинних станів шлунку й товстого кишечнику, розробка ефективних методів їх профілактики у пацієнтів із гіпоацидними станами та ахілією. Розробка технологій діагностики, профілактики та лікування вищенаведених патологічних станів. Засновник і науковий керівник наукової школи «Функціональна біохімія».
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біотехнологія», «Біохімія», «Хімія біоорганічна», «Вступ до університетських студій», «Загальна біотехнологія», «Біологічні студії», «Новітні тренди в сучасній біології», «Міждисциплінарні проблеми біохімії».
CV Остапченко Людмила Іванівна укр.

 

 

      Савчук Олексій Миколайович

 

Савчук Олексій Миколайович

Професор, доктор біологічних наук
Завідувач кафедри біохімії
Tel.: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 140

Науковы інтереси: Біотехнологічні розробки препаратів білкової природи. Біохімія гемостазу. Біохімічні основи діабету та ожиріння різного генезу. Біохімія білків та пептидів. Методологія проведення біохімічний досліджень та біотехнологічних розробок.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Вступ до університетських студій», «Біотехнологія», «Екологічна біотехнологія»
вибіркові:  «Біохімічні основи гемостазу», «Молекулярні основи дії ферментів», «Методи практичної біохімії»
CV Савчук Олексій Миколайович укр.
CV Савчук Олексій Миколайович англ.

 

Андрійчук Тетяна Ростиславівна

Доктор біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 108

Наукові інтереси: з'ясування біохімічних шляхів перебігу процесів, які характеризують радіаційно-індукований апоптоз, та дослідження впливу стимуляторів радіорезистентності широкого спектру за умов формування апоптогенного сигналу.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: : «Біохімія»
вибіркові: «Молекулярні механізми біосинтезу білка», «Біохімічні основи імунітету», «Молекулярні механізми внутрішньоклітинної регуляції та керування біосинтезом», «Сигнальні системи клітин»
CV Андрійчук Тетяна Ростиславівна укр.
CV Андрійчук Тетяна Ростиславівна англ.

Akimenko

Доктор технічних наук, професор
Tel: +38 (044) 522 35 98
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет: Інститут біології та медицини, к. 354

Наукові інтереси: фізіологічно структуровані моделі популяційної динаміки та їх застосування в біології, медицині та екології; методи комп’ютерного моделювання динамічних систем в біології, медицині та екології, інтелектуальний аналіз даних
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лекції та практичні заняття «Вища математика», лекції та практичні заняття «Інформаційні технології в медицині та основи статистичного аналізу», лекції та практичні заняття «Моделювання і прогнозування стану довкілля»
вибіркові: лекції «Основи біоінформатики», лекції та практичні заняття «Evidence-based medicine» (engl.), лекції та практичні заняття «Medical and biological physics» (engl.)
CV Акіменко Віталій Володимирович укр.
CV Акіменко Віталій Володимирович англ.

Гребіник Дмитро Миколайович

Кандидат біологічних наук, доцент 
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 354

Наукові інтереси: біохімічні механізми сигнальної трансдукції на ранніх етапах запрограмованої загибелі клітин різних типів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові:
вибіркові: «Біохімія нуклеїнових кислот», «Структура та функції нуклеїнових кислот», “Біотехнологія макромолекулярних сполук”, «Біохімія макромолекулярних сполук», Біохімічні механізми ушкодження клітин», «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Гребіник Дмитро Миколайович укр.
CV Гребіник Дмитро Миколайович англ.

Halenova photo 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 14

Наукові інтереси: ідентифікація біологічно-активних сполук як синтетичного так і природного походження та дослідження їх біологічних ефектів з метою створення на їх основі нових фармацевтичних агентів направленої дії.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Імунобіотехнологія», лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Біотехнологія», «Основи біотехнології»

CV Галенова Тетяна Іванівна укр. 
CV Галенова Тетяна Іванівна англ.

dvorshchenko

Доктор біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 230

Наукові інтереси: Молекулярні механізми структурно-функціональної реорганізації біологічних систем організму при дії пошкоджуючих чинників і можливі шляхи їх корекції: біохімічні основи пошкодження і формування адаптаційно-компенсаторних реакцій, скоординовані механізми системної відповіді, діагностичні та прогностичні критерії оцінки функціонального стану організму.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біохімія», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Біотехнологія», «Техніка лабораторних робіт», «Основи біотехнології»
вибіркові: «Проблеми сучасної біохімії», «Харчова хімія»
CV Дворщенко Катерина Олександрівна укр. 
CV Дворщенко Катерина Олександрівна англ.

Короткий Олександр Григорович

Кандидат біологічних наук, професор
Tel: +38 (044) 521 35 98*27 62
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 309

Наукові інтереси: біохімічні та молекулярні механізми запалення
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Медична хімія» та «Хімія біоорганічна» (семінарські та лабораторні заняття).
вибіркові: «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Короткий Олександр Григорович укр.
CV Короткий Олександр Григорович англ.

 

Костюк Олександра Сергіївна

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 96
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 364

Наукові інтереси: з'ясування біохімічних механізмів, що лежать в основі ускладнень розвитку хронічної алкогольної інтоксикації організму
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Хімія біоорганічна», «Біохімія», «Клінічна лабораторна діагностика»
вибіркові: «Біохімічні основи гемостазу»
CV Костюк Олександра Сергіївна укр.
CV Костюк Олександра Сергіївна англ.

Кравченко Ольга Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 353

Наукові інтереси: показники системи гемостазу за умов ішемічного інсульту та особливості сигнальної трансдукції при канцерогенезі індукованому запаленням.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові«Техніка лабораторних робіт» лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Хімія біоорганічна», «Біохімія» та «Біотехнологія»
вибіркові: «Структура та функції пептидів та білків»«Структурні основи функціонування білків та пептидів», «Структура та роль ліпідів внутрішньоклітинних регуляторних процесах».
CV Кравченко Ольга Олександрівна укр.
CV Кравченко Ольга Олександрівна англ.

Nuzhyna N

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 35 98
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет: Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, к. 9

Наукові інтереси: Дослідження in vitro (мікроклональне розмноження рослин), вивчення процесу адаптації до несприятливих умов рослин з різних екологічних груп; вирішення різних таксономічних питань; удосконалення методів збереження рослин ex-situ та in-situ
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лекції та лабораторні заняття «Культура клітин та клонування», лекції з дисциплін: «Культура клітин», «Основи культивування клітин». Лабораторні заняття «Лабораторний практикум з біохімії», «Лабораторний практикум з молекулярної біології».

CV Нужина Наталія Володимирівна укр.
CV Нужина Наталія Володимирівна англ.

Rayetska 2

Доктор біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 11

Наукові інтереси: Біохімічні механізми опіків різного ґенезу, пошук засобів для лікування опіків. Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту, дослідження субстанцій природного походження для створення нових препаратів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові«Біохімія», «Хімія біоорганічна», «Біологічна та біоорганічна хімія»
вибіркові: «Біохімія вуглеводів», «Основи глікобіології», «Роль вуглеводів в структурі внутрішньо клітинних біополімерів», «Лабораторний практикум».
CV Раєцька Яна Борисівна укр. 
CV Раєцька Яна Борисівна англ.

Raksha photo

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 35 98
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 14

Наукові інтереси: дослідження системи протеолізу за різних патологічних станів; одержання та молекулярно-біохімічна характеристика протеолітичних ферментів
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Біохімія», «Молекулярні основи дії ферментів», «Biological and bioorganic chemistry»
вибіркові: «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Ракша Наталія Григорівна укр. 
CV Ракша Наталія Григорівна англ.

Синельник Тетяна Борисівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 77
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 108

Наукові інтереси: Біохімічні механізми розвитку ожиріння та супутніх йому захворювань нирок і печінки; аналіз ефективності вже існуючих та пошук нових шляхів корекції зазначених станів. Біологічні мембрани та внутрішньоклітинна сигналізація. Медичні аспекти біохімії (функціональна і клінічна біохімія). Біохімічні механізми клітинної загибелі. 
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Хімія біоорганічна», «Біохімія», «Клінічна хімія», «Biological and bioorganic chemistry», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Clinical biochemistry», «Клінічна біохімія», «Клінічна лабораторна діагностика» (розділ «Клінічна біохімія»).
вибіркові: «Структура та функції біологічних мембран», «Функціональна біохімія», «Регуляція обміну речовин», «Біохімія активних форм азоту та кисню».
CV Синельник Тетяна Борисівна укр.
CV Синельник Тетяна Борисівна англ.

 

Скопенко Олена Вікторівна

Кандидат біологічних наук, доцент 
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 61
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 257

Наукові інтереси: біологічно активні речовини, регуляція метаболізму за різних паталогічних станів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Хімія біоорганічна», «Медична хімія»
вибіркові: «Біологічно активні речовин», «Біологічно активні добавки», «Клінічні аспекти регуляції метаболізму», «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Скопенко Олена Вікторівна укр.
CV Скопенко Олена Вікторівна англ.

Драницина Алевтина Сергіївна

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 57
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 230

Наукові інтереси: Молекулярно-генетичний поліморфізм, організація геному та регуляція експресії певних генів за умов розвитку різних патологій та при їх лікуванні, методи молекулярної біології та біотехнології в молекулярній діагностиці; генетичні, молекулярно-біологічні та біохімічні основи патологічних станів і захворювань.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові«Біотехнологія», «Молекулярна біологія», «Молекулярно-біологічні основи біотехнології», «Biological and bioorganic chemistry»; лекції та лабораторні заняття з дисципліни «Основи біотехнологіі», лекції з дисципліни «Проблеми сучасної молекулярної біології»
CV Юет Алевтина Сергіївна укр.
CV Юет Алевтина Сергіївна англ.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader