НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Викладачі

Остапченко Людмила Іванівна

Доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії,
директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
Tel: +38 (044) 521 35 98*65 98
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 307

Наукові інтереси: Молекулярні механізми функціонування універсальних регуляторних систем у клітинах різних органів. Роль універсальних месенджерних внутрішньоклітинних каскадів у розвитку різних патологічних станів організму тварин і людини. Молекулярні механізми пост-променевих порушень функціональної активності клітин лімфатичної системи. Біохімічні механізми виразкової хвороби у клітинах слизової шлунку та кишечника. Функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2',5'-олігоаденілатзалежних каскадів) у клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейродистрофічних уражень. Механізми розвитку передпухлинних станів шлунку й товстого кишечнику, розробка ефективних методів їх профілактики у пацієнтів із гіпоацидними станами та ахілією. Розробка технологій діагностики, профілактики та лікування вищенаведених патологічних станів. Засновник і науковий керівник наукової школи «Функціональна біохімія».
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біотехнологія», «Біохімія», «Хімія біоорганічна», «Вступ до університетських студій», «Загальна біотехнологія», «Біологічні студії», «Новітні тренди в сучасній біології», «Міждисциплінарні проблеми біохімії».
CV Остапченко Людмила Іванівна укр.

 

 

      Савчук Олексій Миколайович

 

Савчук Олексій Миколайович

Професор, доктор біологічних наук
Завідувач кафедри біохімії
Tel.: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 140

Науковы інтереси: Біотехнологічні розробки препаратів білкової природи. Біохімія гемостазу. Біохімічні основи діабету та ожиріння різного генезу. Біохімія білків та пептидів. Методологія проведення біохімічний досліджень та біотехнологічних розробок.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Вступ до університетських студій», «Біотехнологія», «Екологічна біотехнологія»
вибіркові:  «Біохімічні основи гемостазу», «Молекулярні основи дії ферментів», «Методи практичної біохімії»
CV Савчук Олексій Миколайович укр.
CV Савчук Олексій Миколайович англ.

 

Aleksandrov

Асистент
Tel: Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 358

Наукові інтереси: Біохімія ожиріння та дослідження методів його лікування. Дієтологія.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Біохімія», «Біоорганічна хімія»
вибіркові: «Основи доклінічних досліджень», «Основи обміну речовин»
CV Александров Андрій Володимирович укр.
CV Александров Андрій Володимирович англ.

 

Андрійчук Тетяна Ростиславівна

Доктор біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 108

Наукові інтереси: з'ясування біохімічних шляхів перебігу процесів, які характеризують радіаційно-індукований апоптоз, та дослідження впливу стимуляторів радіорезистентності широкого спектру за умов формування апоптогенного сигналу.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: : «Біохімія»
вибіркові: «Молекулярні механізми біосинтезу білка», «Біохімічні основи імунітету», «Молекулярні механізми внутрішньоклітинної регуляції та керування біосинтезом», «Сигнальні системи клітин»
CV Андрійчук Тетяна Ростиславівна укр.
CV Андрійчук Тетяна Ростиславівна англ.

Береговий Сергій Михайлович

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 354

Наукові інтереси: Біохімічні механізми розвитку виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки; дослідження механізмів патогенезу нейропатій різного генезу; аналіз ефективності вже існуючих та пошук нових шляхів корекції зазначених станів. Міжклітинна комунікація та внутрішньоклітинна сигналізація. Медичні аспекти біохімії (функціональна і клінічна біохімія).
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Хімія біоорганічна» та «Біохімія»
вибіркові: «Біохімія вуглеводів», «Механізми міжклітинних комунікації»
CV Береговий Сергій Михайлович укр.
CV Береговий Сергій Михайлович англ.

Гребіник Дмитро Миколайович

Кандидат біологічних наук, доцент 
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 354

Наукові інтереси: біохімічні механізми сигнальної трансдукції на ранніх етапах запрограмованої загибелі клітин різних типів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові:
вибіркові: «Біохімія нуклеїнових кислот», «Структура та функції нуклеїнових кислот», “Біотехнологія макромолекулярних сполук”, «Біохімія макромолекулярних сполук», Біохімічні механізми ушкодження клітин», «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Гребіник Дмитро Миколайович укр.
CV Гребіник Дмитро Миколайович англ.

Halenova photo 2

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 14

Наукові інтереси: ідентифікація біологічно-активних сполук як синтетичного так і природного походження та дослідження їх біологічних ефектів з метою створення на їх основі нових фармацевтичних агентів направленої дії.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Імунобіотехнологія», лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Біотехнологія», «Основи біотехнології»

CV Галенова Тетяна Іванівна укр. 
CV Галенова Тетяна Іванівна англ.

Драницина Алевтина Сергіївна

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 57
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua
Робочий кабінет № 230

Наукові інтереси: Молекулярно-генетичний поліморфізм, організація геному та регуляція експресії певних генів за умов розвитку різних патологій та при їх лікуванні, методи молекулярної біології та біотехнології в молекулярній діагностиці; генетичні, молекулярно-біологічні та біохімічні основи патологічних станів і захворювань.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові«Біотехнологія», «Молекулярна біологія», «Молекулярно-біологічні основи біотехнології», «Biological and bioorganic chemistry»; лекції та лабораторні заняття з дисципліни «Основи біотехнологіі».
вибіркові: «Молекулярні основи патологічних станів»«Молекулярні маркери патологічних станів»«Основи молекулярної діагностики».
CV Драницина Алевтина Сергіївна укр.
CV Драницина Алевтина Сергіївна англ.

 

Компанець Ірина Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 257

Наукові інтереси: вивчення систем сигнальної трансдукції в імунних клітинах, зокрема системи інтерферону, за різних патологічних станів: ожиріння, порушень шлунково-кишкового тракту, артриту, хронічної алкогольної інтоксикації, дії іонізуючої радіації.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Біотехнологія»
вибіркові: «Біохімічні механізми розвитку імунодефіциту», «Методи імунодіагностики», «Основи нейрохімії», «Імунохімічний аналіз», «СНІД», «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Компанець Ірина Володимирівна укр.
CV Компанець Ірина Володимирівна англ.

 

Короткий Олександр Григорович

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 35 98*27 62
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 309

Наукові інтереси: біохімічні та молекулярні механізми запалення
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Медична хімія» та «Хімія біоорганічна» (семінарські та лабораторні заняття).
вибіркові: «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Короткий Олександр Григорович укр.
CV Короткий Олександр Григорович англ.

 

Костюк Олександра Сергіївна

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 96
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 364

Наукові інтереси: з'ясування біохімічних механізмів, що лежать в основі ускладнень розвитку хронічної алкогольної інтоксикації організму
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Хімія біоорганічна», «Біохімія», «Клінічна лабораторна діагностика»
вибіркові: «Біохімічні основи гемостазу»
CV Костюк Олександра Сергіївна укр.
CV Костюк Олександра Сергіївна англ.

Кравченко Ольга Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 353

Наукові інтереси: показники системи гемостазу за умов ішемічного інсульту та особливості сигнальної трансдукції при канцерогенезі індукованому запаленням.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові«Техніка лабораторних робіт» лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Хімія біоорганічна», «Біохімія» та «Біотехнологія»
вибіркові: «Структура та функції пептидів та білків»«Структурні основи функціонування білків та пептидів», «Структура та роль ліпідів внутрішньоклітинних регуляторних процесах».
CV Кравченко Ольга Олександрівна укр.
CV Кравченко Ольга Олександрівна англ.

Raksha photo

Кандидат біологічних наук, асистент
Tel: +38 (044) 522 35 98
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 14

Наукові інтереси: дослідження системи протеолізу за різних патологічних станів; одержання та молекулярно-біохімічна характеристика протеолітичних ферментів
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: лабораторні заняття з дисциплін «Біохімія», «Молекулярні основи дії ферментів», «Biological and bioorganic chemistry»
вибіркові: «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Ракша Наталія Григорівна укр. 
CV Ракша Наталія Григорівна англ.

Синельник Тетяна Борисівна

Кандидат біологічних наук, доцент
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 77
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 108

Наукові інтереси: Біохімічні механізми розвитку ожиріння та супутніх йому захворювань нирок і печінки; аналіз ефективності вже існуючих та пошук нових шляхів корекції зазначених станів. Біологічні мембрани та внутрішньоклітинна сигналізація. Медичні аспекти біохімії (функціональна і клінічна біохімія). Біохімічні механізми клітинної загибелі. 
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові"Хімія біоорганічна",  "Біохімія", "Клінічна хімія", “Biological and bioorganic chemistry”, “Біологічна та біоорганічна хімія”.
вибіркові: "Структура та функції біологічних мембран""Функціональна біохімія""Регуляція обміну речовин"
CV Синельник Тетяна Борисівна укр.
CV Синельник Тетяна Борисівна англ.

 

Скопенко Олена Вікторівна

Кандидат біологічних наук, доцент 
Tel: +38 (044) 521 32 99*27 61
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий кабінет № 257

Наукові інтереси: біологічно активні речовини, регуляція метаболізму за різних паталогічних станів.
Викладає навчальні дисципліни
обов’язкові: «Хімія біоорганічна», «Медична хімія»
вибіркові: «Біологічно активні речовин», «Біологічно активні добавки», «Клінічні аспекти регуляції метаболізму», «Лабораторний практикум з біохімії»
CV Скопенко Олена Вікторівна укр.
CV Скопенко Олена Вікторівна англ.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com