НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Галузь знань – 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія» 
 
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень  «Магістр» 
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійні кваліфікації (за умови дотримання вимог):

2211.1 – молодший науковий співробітник (біологія),
2212.2 – професіонал з клінічних досліджень

Денна форма навчання

 Kafedra biochimii LOGO v4

Підготовку фахівців освітнього рівня «Магістр» (денна форма навчання) за напрямом «Лабораторна діагностика біологічних систем» здійснює кафедра біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини», на якій готують найкращих в Україні висококваліфікованих лабораторних діагностів, здатних ефективно працювати у різних сферах як фундаментально-наукових, так і спеціалізовано-медичних досліджень.

Кафедра біохімії має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців з молекулярної біології. Історія напряму починається з 2012 року, коли його було створено на базі кафедри біохімії ННЦ «Інситут біології». Таким чином, це найбільш «молодий» напрям освітньої діяльності нашої кафедри. 

За час підготовки фахівців з лабораторної діагностики біологічних систем кафедра біохімії розробила досконалі навчальні програми, видала посібники і підручники, які не лише відповідають сучасному рівню розвитку науки і медицини, а також увібрали в себе як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так і безцінні здобутки провідних вищих навчальних закладів та лабораторій світу.

Усі вибіркові дисципліни, що викладаються в магістратурі за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку лабораторної діагностики та медицини (що дозволить студентам, які отримали професійну кваліфікацію лабораторного діагноста біологічних систем органічно інтегруватися у відповідні сфери діяльності як фундаментальної науки, так прикладної лабораторної діагностики) та орієнтованими на потреби як вітчизняного, так і міжнародного ринків праці.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 штатних викладачів, з них - 2 професори, 7 доцентів і 3 асистенти. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керівниками наукових робіт студентів і аспірантів. Проведення лабораторних занять і практикуму забезпечує навчальна лабораторія кафедри (5 співробітників).

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на кафедрі та на базі науково-дослідних лабораторій різноманітних інститутів Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук, та інших закладів біохімічного та медичного спрямування.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах, клінічних лабораторіях та в системі закладів освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com