НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АКЖИТОВ
Станіслав Володимирович
Дія паклітакселу на механокінетичні параметри скоротливої активності нервово-м'язевого комплексу у щурів
2 АЛЬОШИН
Данило Володимирович

Дослідженння впливу аналогу агоністів GPR40 при лікуванні цукрового діабету ІІ типу

3 БАСОВСЬКА
Олександра Геннадіївна

Інгібіторно-протеїназний потенціал плами крові у пацієнтів з раком сечового міхура

4 ЧУКОВА
Анастасія Миколаївна
Фактори, що діють на функціонування гемостатичного каскаду за розвитку ішемічного інсульту
5 ДАЖУК
Антон Дмитрович

ERN1-залежна регуляція експресії ядерних генів мітохондріальних протеїнів за гіпоксії у клітинах гліоми лінії U87

6

ДЕМЧИНА
Ольга Василівна

Отримання та характеристика моноклональних антитіл до протеїну С 
7 ДВОЙНИХ
Маріанна Валеріївна
Вплив хлориду ртуті на транспорт глутамату синаптосомами головного мозку щурів
8 ГУРИН
Вікторія Олегівна
Залучення CD150 та CD180 до регуляції транскрипційного фактора PU.1 за хронічного лімфолейкозу
9 ГОЛОБОРОДА
Анна Ігорівна

Матриксні металопротеїнази -2 та-9 та редокс-стан жирової тканини у хворих на рак прямої кишки із зайвою вагою

10
КРЕНИЦЬКА
Дарина Ігорівна
Дослідження протеолітичного дисбалансу тканин за розвитку ожиріння у щурів
11 КИСЕЛЬОВА
Анна Олександрівна
Стан антиоксидантної системи у сироватці крові щурів за умов каррагінан-індукованого запалення та тривалого профілактичного введення хондроїтина сульфату
12 ЛЕВИЦЬКА
Наталія Валеріївна
Вплив метформіну та метовітану на стан репродуктивної системи самців-щурів за метаболічного синдрому
13 ЛІВШУН
Софія Сергіївна
Встановлення ролі ендогенного ретровірусного білка синцитину-1 у формуванні синцитію клітинами ліній 293Т та СНО-К1
14 МУНЬКО
Максим Андрійович
Цитостатична активність сполук 3105 та 2615 та їх вплив на біохімічні показники функціонування клітин пухлин
15 ОЛІЙНИК
Оксана Іванівна
Визначення етапів формування нейрональної ізоформи асоційованого з мікротрубочками протеїну МАР6
16 ПАЛІЄНКО
Наталія Валеріївна
Бізнес-план інноваційного підприємства на основі отримання калагену від колагенумісних відходів шкіряної промисловості
17 ПЛАХОТНЯ
Анастасія Олександріна
Отримання та характеристика пептидних фракцій з лушпиння квасолі
18 РАДІВОЄВИЧ
Александар Горанович
Цитотоксична дія іфітинібу та його вплив на біохімічні показники стану клітин пухлин епітеліального походження
19 СЕНЧЕНКО
Наталія Вадимівна
Ідентифікація нових взаємодій ядерного протеїна SAM68 з протеїнами-партнерами
20 СЕРБІН
Антон Семенович
Протеолітичний профіль тканин щурів за експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації
21 СВИРИДОВА
Катерина Олексіївна
Поліморфізм генів про- та протизапальних інтерлейкінів у пацієнтів зі злоякісними епітеліальними пухлинами
22 ВОЙТЕНКО
Яна Ігорівна
Особливості діагностики PCV2 з використанням лабораторних методів дослідження
23 ЮДІНА
Ольга Вячеславівна
Фармакологічні властивості азотвмісних гетероциклів та їх вплив на біохімічні показники крові та сечі

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АНДРЕЄВА
Ольга Ігорівна
Експресія в бактеріальній системі, очищення та перевірка каталітичної активності С-кінцевого домену фактора елонгації трансляції eEF1Вα людини
2 ЗАГОРУЙКО
Ольга Ярославівна

Взаємодія білків родини амфіфізинів з цитоскелет-асоційованими білками WIP та TAU

3 ЛАВРИНЕНКО
Кирило Дмитрович

Отримання клітинних ліній, нокаутованих за генами СHI3L1 та CHI3L2 на базі модифікованої клітинної лінії HeLa зі стабільною ектопічною продукцією CHI3L1 з використанням системи CRISPR/CAS9

4 МАЗУР
Єлизавета Олександрівна
Аналіз поліморфізмів ключових білків системи гемостазу у хворих з ішемічним інсультом
5 МЕЖЖЕРІН
Іван Сергійович
Закономірності амінокислотних заміщень в гомологічних білках в ряду хребетних
6

ПАСІЧНИК
Анастасія Леонідівна

Рівень цитокінів (IL-1β, INF -γ, TNF-α) та експресії мРНК генів PTGS2, TGFB1 за умов лужного опіку стравоходу та за введення меланіну
7 ЗАВГОРОДНІЙ
Микола Олегович
Роль ендогенних простаноїдів у регуляції жовчосекреторній функції щурів різних вікових груп
8 МАРІНІН
Єгор Дмитрович
Динаміка матриксних металопротеїназ -1,-2,-9 та окремих інтерлейкінів у щурів з прещеплюваною карциномою Герена за умов введення препарату меланін
9 НЕГРАЙ
Денис Васильович

Маркери запалення в щурів з остеоартрозом за умов введення хондроітинсульфату

10
НЕМЕШ
Ярослав Михайлович
Нові взаємодії білків TKS 5 та OPHN1
11 ОРОНОВА
Аделіна Германівна
Вплив стресових факторів на склад стеролів штамів Saccharomyces cerevisiae дефектних за генами поліфосфатаз
12 ХІЛЬКО
Володимир Вікторович
Вільнорадикальні процеси у хрящовій тканині щурів із остеоартрозом та при дїї хондроітин сульфату
13 ШОЛОХ
Анастасія Олексіївна
Вуглеводний склад слизу товстої кишки щурів за розвитку експериментальної епілепсії

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader