НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

Бакалаври спеціалізації «Молекулярна біологія» 2019-2020

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АНДРІЄНКОВА
Катерина Олександрівна
Моделювання молекулярної динаміки повнорозмірного каналу TRPC4
2 БАЛАШОВА
Анастасія Сергіївна

Рецептор-керований катіонний TRPC4 канал: молекулярна динаміка та молекулярний докінг з фулереном С60

3 ГАЛУЗА
Юлія Валеріївна

Аналіз ІЧ-Фур’є спектрів венозної крові пацієнтів різних вікових груп та рівнів глікованого гемоглобіну

4 КУРИШЕВА
Олександра Антонівна
Пошук сполук з антибактеріальною дією щодо Pseudomonas aeruginosa з використанням методів машинного навчання
5 ПАВЛІВСЬКИЙ
Юрій Юрійович
Детекція нокауту гена GART в культурі клітин HeLa з використанням системи CRISPR-Cas9
6

ПОЛКОВНИЧЕНКО
Каріна Валеріївна

Стан складових хроматину за умов пухлинного росту та хіміотерапії похідними хіназоліну в тканині матки щурів
7 ПОПІТАК
Мартин Андрійович
Реконструкція просторової структури TLR3, MyD88 та TRIF людини та аналіз їх потенційних сайтів взаємодії з інгібіторами
8 САВА
Юрій Ігорович
Регуляція активності оперону tetR для зниженння антибіотикорезистентності у штамів Escherichia coli різної чутливості
9 САВИЦЬКА
Єлизавета Олександрівна

Зміни рівню експресії білка кавеоліну-1 в серці щурів за впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот при експериментальному цукровому діабеті

 

Бакалаври спеціалізації «Біохімія» 2019-2020

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ВОЗНА
Анастасія Вікторівна
Біохімічні показники в сім’яниках за метаболічного синдрому, індукованого в ювенільному віці при корекції метформіном та його комбінацією з ліпофлавоном
2 ЗАРЕМБА
Андрій Анатолійович

Пошук інгібіторів проапоптичної активності білка BHRF1 віруса Епштейна-Барр

3 КОВРИЖЕНКО
Дар'я Михайлівна

Клонування кДНК білка теплового шоку Hsp60 людини та його експресійний аналіз

4 КОЛЕЄВ
Ігор Максимович
Пошук сполук з антибактеріальною дією щодо Pseudomonas aeruginosa з використанням методів машинного навчання
5 КОНОВАЛОВ
Андрій Андрійович
Складові хроматину пухлин та оточуючих тканин у щурів за умов експериментальної моделі саркоми 45 та застосування сполук хіназолінового ряду
6

СИЛЕНКО
Анна Володимирівна

Механізми зміни концентрації іонізованого кальцію в матриксі мітохондрій за відсутності екзогенного Са2+
7 СІНЬКО
Дмитро Володимирович
Вплив оксиду азота на трансмембранний обмін іонів Са2+ в мітохондріях гладенького м'язу
8 СТРАТІЙЧУК
Роман Олександрович
Стан про- / антиоксидантної системи мозку щурів з метаболічним синдромом
та при введенні метформіну і метовітану
9 ТАРГОВСЬКИЙ
Богдан Олегович

Дослідження гемосумісності немодифікованих фулеренів С60 у експериментах іn vitro

 

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ВОЗНЮК
Анастасія Михайлівна
Дослідження пептидного пулу плазми крові паціентів з розсіяним склерозом
2 ВОЛГІН
Денис Геннадійович

Вплив тіаміну та його синтезованих похідних на активність Са2+-АТФази плазматичних мембран нервових клітин щурів

3 ДАХОВНИК
Артем Геннадійович

 Розробка методики визначення хромосомних аномалій плоду у І триместрі вагітності, за допомогою методів біохімічного скринінгу

4 ДАЩЕНКО
Максим Сергійович
Визначення зміни рівня експресії мікро-РНК has-miR-30c-5h при клітинному раку нирки
5 ДІДЕНКО
Дарина Олегівна
Зміни ліпідного складу нейронів при діабетичній полінейропатії та при введенні препарату «Кокарніт»
6

ІВАЩЕНКО
Ольга Ігорівна

Ефект сорбициліну Penicillium flavigenum на біохімічні маркери перебігу експериментального коліту у щурів
7 КИРИЧЕНКО
Маргарита Русланівна
Роль адаптерного протеїну RUK/CIN85 у регулюванні активності метаболічних ланок, залучених до контролю міграції та інвазії пухлинних клітин
8 КОРНЄВА
Катерина Вадимівна
Білковий профіль сироватки крові та гомогенату нервів щурів за умов розвитку компресійної полінейропатії
9 НИЩУК
Руслан Романович

Особливості злиття мембранних структур нервових терміналей за дії леветірацетаму в присутності моно- та олігомерного амілоїдного пептиду 1-42

10
ПЛАТОНОВ
Олег Максимович (контр.)
Отримання та характеристика інгібітора агрегації тромбоцитів з отрути Bitis arietans
11 ТВАРДОВСЬКА
Тетяна Віталіївна
Вплив фракцій екстаркту лушпиння квасолі на стан системи метаболізму серотоніну за розвитку експериментального ожиріння у щурів
12 ЯНКОВСЬКИЙ
Дмитро Євгенович
Глутатіонова система у сироватці крові при остеоартрозі та при дії пробіотика
13 КУЧЕРЯВИЙ
Євгеній Петрович (контр.)
Отримання фібринолітичного ензиму з отрути Brachypelma smithi та його дія на систему гемостазу
14 АВРАМЕЦЬ
Діана Сергіївна
Участь канонічного WNT-сигнального шляху в регуляції метаболізму мітохондрій кардіоміоцитів
15 БОРТНІЧУК
Ліна Іванівна
Особливості розвитку атлетичного міокарда за умови гетерозиготної кардіоспецифічної делеції гена Ctnnb1
16 БУСЬКО
Петро Борисович
Характеристика взаємодії скафолдного білка ITSN1 з РНК-зв‘язуючим білком Sam68”
17 ВОЙЦІЦЬКИЙ
Тарас Васильович
Рівні експресії мікроРНК miR-138-1-3p та miR-181a-5p у плазмі крові та пухлинах пацієнтів як діагностичні біомаркери свтіло-клітинного раку нирки
18 ГОЛЯР
Владислав Вікторович
Отримання та характеристика клітинної лінії MCF-7 з нокаутом ізоформи р85 кінази рибосомального білка S6 (р85-S6K1)
19 ГОРДЕЙЧИК
Арсеній
Біохімічний аналіз нових інгібіторів РНК-полімерази ІІ та індуктора чутливості до DRB в умовах iv vitro
20 ІЗМАЙЛОВ
Михайло Рустемович
Модуляція α7 нікотинових ацетилхолынових рецепторів як засобів лікування нейрозапалення
21 КАТАШИНСЬКА
Дарина Олексіївна
Рекомбінантні субодиниця В дифтерійного токсину та протеїн CRM197 як засоби доставки куркуміну в ракові клітини
22 КОВАЛЬЧУК
Анастасія Олександрівна
Особливості олігомерної структури аланіл-тРНК-синтетази T. Thermophilus та її стехіометрії зв’язування з інгібіторами
23 МИРОНОВА
Анна Олексіївна
Активація експресії кардіальних генів в ембріональних фібробластах щура за допомогою системи CRISPRa

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader