НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
 навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра анатомії та патологічної фізіології
 kafedra anatomii logo ivory



 

 Освітній рівень «Магістр»
 
 Обов'язкові навчальні дисципліни
 
 1, 2, 3 семестри
 
«Анатомія людини» (Анатомія людини - 2020)
«Human anatomy» 
 
anathomy

 

 

Навчальна дисципліна «Анатомія людини» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» професійної кваліфікації «Лікар» за освітньою програмою «Медицина». Вивчення дисципліни «Анатомія людини» для медиків адаптоване до потреб медицини класичної моделі університетського курсу, який передбачає набуття кожним здобувачем вищої освіти знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших медичних дисциплін та у практичній діяльності лікаря.
3, 4 семестри
 
«Фізіологія»
«Physiology»
 
phisiology Навчальна дисципліна «Фізіологія» є складовою програми професійної підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» професійної кваліфікації «Лікар».
Фізіологія надає базові знання про функціонування організму людини. Під час вивчення дисципліни розглядаються механізми, які забезпечують реалізацію функцій як на рівні клітин, тканин так і систем органів та цілого організму. Фізіологія тісно пов'язана з іншими фундаментальними науками, такими як анатомія людини, гістологія, біохімія, біофізика. Досконале опанування механізмів функціонування людського організму створює підґрунтя для засвоєння дисципліни «Патофізіологія».
   
 
5,6 семестр
 
«Патофізіологія»
«Pathophysiology»
 
pat physiology Навчальна дисципліна «Патофізіологія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». Патофізіологія є обов’язковою дисципліною, яка вивчає загальні закономірності функціонування організму людини, яка хворіє, на рівні клітин, органів, систем та організму в цілому; механізми резистентності, виникнення та перебіг хвороби та її наслідків, а також одужання. Патофізіологія як навчальна дисципліна формує методологічні основи клінічного мислення; забезпечує можливість проведення патофізіологічного аналізу клінічних ситуацій з метою подальшої діагностики, лікування, профілактики хвороб.
   
   
   
Вибіркові навчальні дисципліни
   
7 семестр  
   
«Clinical physiology»  
   
clinical physiology The educational discipline «Clinical physiology» is free choice discipline. It's dedicated to study the basic principles of clinical thinking. Consider the general principles of functioning of a living organism. The purpose of the discipline is formation of applicants for higher education with adequate scientific notions about the clinical aspects of processes of human body. To form applicants for higher education knowledge and skills in organizing a diagnostic methods, as well as methods for preventing diseases through understanding differences between norm and pathology.
 
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader