НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Emblema bot ivoryІсторія саду досить цікава і романтична. На першу половину XIX ст. припадає пожвавлення економічного, культурного та наукового життя в Києві, чому сприяло також відкриття у 1834 р. Університету ім. Св. Володимира, а згодом і Ботанічного саду, який став осередком інтродукції рослин. 8 серпня 1833 р. було прийнято офіційне рішення «... на перевозку ботанического сада бывшего Волынского лицея из Кременца. Проте від цього рішення до фактичної закладки Ботанічного саду проминуло майже шість років.

1 Besser V GЗавідувач ботанічного саду Волинського ліцею проф. ботаніки В. Г. Бессер, після закриття закладу і організації його у Києві був призначений директором Ботанічного саду, якого в Києві ще фактично не існувало.

Питання з територією для Саду вирішилося, коли почалося будівництво Університету на Володимирській вулиці. Оглянувши запропоноване архітектором В.І. Беретті місце, що прилягало до корпусу Університету, перший ректор університету М.А. Максимович і викладач А.Л. Андржейовський писали в Раду університету: «...место сие безводно, находится на полуденном жару солнца, выставлено на острые восточные ветры, но если бы было дозволено употребить большую сумму денег, то из сего места можно было сделать хороший сад».

Проте лише 5 травня 1839 р. попечитель Київського Навчального Округу дозволив «учредить» в Києві тимчасовий ботанічний сад, а 10 травня проф. Р.Е. Траутфеттер погодив з ректором університету К.А. Неволіним кошторис на його утримання. Отже, 22 травня (10 травня за старим стилем) 1839 р. є датою заснування Ботанічного саду Київського університету.

ВИДАТНІ ПОСТАТІ. Садом в різні часи керували Р.Е. Траутфеттер (1809–1889), П.С. Рогович (1812– 1878), І.Г. Борщов (1833–1878), І.Ф. Шмальгаузен (1849–1894), С.Г. Навашин (1857–1930).

 

2 Trautfetter P E  3 Rogovych P S Iljia Grigorievich Borshchow 5 Shmalhauzen I F 6 Navashin S G

7 Fomin O V

 

19 листопада 1914 р. до Правління університету було направлено рапорт щодо доручення завідування Ботанічним садом ординарному професору Університету св. Володимира О.В. Фоміну.

 О.В. Фомін тоді вже був відомим ботаніком, мав досвід організації Тифліського ботанічного саду і був добре обізнаний з ботанічними садами Західної Європи. З великою енергією О. В. Фомін взявся за реконструкцію Ботанічного саду, поповнення його колекцій, особливо оранжерейних рослин, розширення і збагачення гербарію. О. В. Фоміну випало керувати Ботанічним садом у важкий час першої світової та громадянської війн. Незважаючи та фінансові та організаційні труднощі, в цей час у саду було збудовано три нові теплиці, відремонтовано оранжереї, заново проведено етикетаж дерев та кущів.

З 1919 р. О.В. Фомін почав працювати також і в Академії наук УРСР, а в 1921 р. його обрано академіком. У 1923 р. О.В. Фомін організував журнал «Вісник Київського ботанічного саду», який своїми визначними працями швидко здобув велику популярність серед ботаніків. О. В. Фомін був членом багатьох наукових товариств у нашій країні і за кордоном. Ним був розроблений і надісланий до Президії Укрнауки Проект положення про Український науково-дослідний Ботанічний інститут, який надруковано в № 4 «Вісника Київського ботанічного саду» за 1926 р. У 1935 р., після смерті О. В. Фоміна, за видатний внесок у розвиток науки та титанічну організаторську діяльність Ботанічний сад було названо його ім’ям.

СТАНОВЛЕННЯ САДУ. Рішенням Ради міністрів УРСР у 1960 р. Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна був оголошений пам’яткою садово-паркової архітектури республіканського значення, а в 1969 р. йому було надано статус категорійної наукової установи. Ці рішення сприяли розширенню наукових досліджень у Ботанічному саду, поповненню колекційних фондів, зміцненню кадрового потенціалу, укріпленню матеріальної бази, яка на той час потребувала докорінної реконструкції. У 1974 р. міська рада прийняла постанову «Про заходи по благоустрою і реконструкції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна». Під керівництвом директора В.Ф. Лапчика було проведено реконструкцію центральних оранжерей. На місці трьох старих 16-метрових оранжерей збудовано 30-метрову оранжерею (площа близько 1000 м2), яка на той час була найвищою спорудою такого типу в Європі. Тоді ж були реконструйовані й інші оранжереї та теплиці саду, в яких дерев’яні конструкції замінено на металеві. Крім того було побудовано нові теплиці загальною площею понад 500 м2 та завершено будівництво двоповерхового лабораторного корпусу.

Силами підрядних організацій, працівників Ботанічного саду, а також студентів і викладачів Університету в цей час проведено значні роботи з упорядкування паркової частини Ботанічного саду. З метою ліквідації наслідків ерозії схилів сюди було завезено близько 20 тис. м3 ґрунту, висаджено понад 4 тис. дерев та кущів, на площі 5 га закладено нові газони, створено експозиції бузку, магнолій, рододендронів, шипшин, хвойних рослин. Було проведено електроосвітлення і асфальтування паркових алей, а в яристій частині прокладено водозбірну каналізацію. У 1984 р. було завершено будівництво купольної оранжереї заввишки 18 м загальною площею понад 500 м2. За проектом і за безпосередньою участю працівника Ботанічного саду В.І. Северина господарським способом збудовано актову залу на 150 місць, низку побутових і лабораторних приміщень, а також комплекс оранжерей водних рослин. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 311 від 22.07.1983 р. Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна затверджено як заповідний об’єкт.

СУЧАСНІСТЬ. У Ботанічному саду за часів директорства В.В. Капустяна (1987–2006 рр., та з 2008 по 2012 рр.) було відбудовано лабораторно-адміністративний корпус, у якому розмістилися наукові лабораторії та підрозділи, в одному з приміщень було створено Музей історії Ботанічного саду.

8 Kapustyan V V

В.В. Капустян

За підтримки Комітету ВР України з питань екополітики у Ботанічному саду була побудована альтернативна система опалення з використанням газу, що значно поліпшило умови вирощування тропічних та субтропічних рослин в оранжереях та убезпечило їх від можливої загибелі у зимовий період.

 

9

Оранжереї ботанічного саду

У 2006 р. директором Ботанічного саду був призначений доктор біологічних наук, професор В.А. Соломаха, який значну увагу в своїй діяльності приділяє підготовці кадрів найвищої кваліфікації - кандидатів та докторів наук, будучи науковим керівником численних докторантів, аспірантів та пошуковців.

9 Solomacha V A

В.А. Соломаха

За керівництва В.А. Соломахи підготовлено та видано у 2007 р. повний каталог рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна, де представлено 1820 таксонів деревних рослин, 1900 видів, різновидностей і сортів трав‘янистих рослин та 4214 таксонів тропічних і субтропічних рослин.

З вересня 2012 р. Ботанічний сад очолив випускник кафедри ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.б.н. О.О. Сенчило. За директорства О.О. Сенчила зроблено чимало робіт по благоустрою і впорядкуванню території Ботанічного саду, було закладено нові газони, реконструйовано і знову сформовано рослинні експозиції.

 

10 Senchilo O O

О.О. Сенчило

У 2015 р. до Дня міста за сприянням Київської міськради реконструювали частину паркану Ботанічного саду вздовж бульвару Шевченка. Для об’єднання природоохоронних зусиль та обміну інформацією у 2017 р. спільно з Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України та Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України була проведена восьма міжнародна конференція «Planta Europa» під девізом «Збережемо рослини заради майбутнього Землі». До роботи долучилися 156 учасників із 21 країни Європи, Азії, Північної Америки й Океанії, в рамках конференції обговорювалися питання успішної реалізації Європейської стратегії збереження рослин (ESPC) і оновлення цільових стратегій ефективного збереження рослин в Європі на європейському, національному й регіональному рівнях.

 

12 13  14

У травні 2017 р. у Ботанічному саду відбулася конференція з нагоди 150-річчя від дня народження О. В. Фоміна. На фасаді центрального корпусу саду, де в одній із кімнат жив і працював вчений, відкрили нову меморіальну дошку.

 

15 16 

 

На території паркової частини Ботанічного саду у грудні 2017 р. відкрили пам'ятник «Ворота душі - діалог Тараса Шевченка і Ду-Фу». Витвір виконано у формі двох книг, що уособлюють уявний діалог між двома видатними національними поетами.

 

17 Vorota dushi

Пам'ятник «Ворота душі - діалог Тараса Шевченка і Ду-Фу»

4 червня 2019 р. директором Ботанічного саду призначена М.М. Гайдаржи, доктор біологічних наук.

 

11 Haydarzhi M M

М.М. Гайдаржи

 

У жовтні 2019 р. у Ботанічному саду відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття «Поетичної галявини» і пам'ятника Кім Со Волю.

Скульптурна композиція "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу" була встановлена на місці, яке мало неофіційну назву «читалка». Ця невелика за площею територія є улюбленим місцем для багатьох відвідувачів Ботанічного саду і нині офіційно отримала нову назву. Урочисте відкриття «Поетичної галявини» відбулося 9 жовтня 2019 р. З привітальним словом до гостей та присутніх звернувся ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський і Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей.

Ректор КНУ Л.В. Губерський сказав, що у Ботанічному саду, який нині відзначає своє 180-річчя, планується встановити пам’ятники й іншим видатним класикам світової літератури та культури, які не лише прикрасять улюблений Сад киян і гостей міста, а й заохочуватимуть до вивчення літератури та історії.

На відкритті пам'ятника Кім Со Волю - видатному корейському поету XX століття, який жив і творив, оспівуючи у традиційних ритмах самобутність та почуття корейського народу були присутні ректор КНУ Л.В. Губерський і Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чанг.

Захід розпочав завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та південносхідної Азії професор І.П. Бондаренко, який вже вдруге випустив у світ збірку віршів Кім Со Воля у перекладі на українську мову.

Ректор Л.В. Губерський наголосив, що Ботанічний сад, який розташований у центрі столиці повинен стати осередком культури у місті Києві.

На святі були присутні гості з Національного ботанічного саду міста Саласпілс (Латвія) - директор Андрій Свіланс з колегами, які напередодні приймали участь у відкритті Латвійського скверу у Києві та автор пам'ятника Кім Со Волю український скульптор Михайло Іщенко.

Під час презентації пам'ятника з вітальною промовою виступив директор центру з підготовки майбутніх фахівців корейської філології при Університеті Корьо (м. Сеул) Чо Хочоль. У своєму виступі корейський професор зазначив: «І я вірю, що новий для Києва культурний монумент - пам'ятник Кім Со Волю, стане ще одним великим дороговказом для обміну у сфері культури і гуманітарних наук між Південною Кореєю та Україною».

 

1 2 3 4

 

Нині Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна є науково-дослідною та природоохоронною установою у складі ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з одночасним виконанням наукових та освітніх функцій. Наукова діяльність зосереджена на інтродукції видів природної флори України, насамперед рідкісних і зникаючих, а також корисних рослин світової флори, розмноженні та вивченні можливостей збереження їх генофонду в штучних умовах.

Сад став невід’ємною частиною міста Києва, його зеленою перлиною. Працею декількох поколінь ботаніків у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна зібрано унікальну колекцію рослин різного географічного походження, на базі якої протягом тривалого часу проводиться значна науково-дослідницька робота.Сад став невід’ємною частиною міста Києва, його зеленою перлиною. Працею декількох поколінь ботаніків у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна зібрано унікальну колекцію рослин різного географічного походження, на базі якої протягом тривалого часу проводиться значна науково-дослідницька робота.

 

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com