Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
0
0
год.
4
4
3
3
хв.
0
0
3
3
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Абдулоєва О.С. - Методичні рекомендації до практикуму «ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН»

Методичні рекомендації до практикуму «ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН» - автор О.С. Абдулоєва

 

Посібник служить для проведення практикуму з нормативного курсу «Екологія рослин», а саме, теоретичний курс змістових модулів включаючи короткі пояснення основних понять, лабораторні роботи, завдання та матеріал до опрацювання. Лабораторні роботи охоплюють видову різноманітність рослин, що є типовими компонентами природних та антропогенних екосистем України, їхні ключові адаптації у будові і життєдіяльності в зв’язку з умовами середовища їхнього існування, різноманітність екологічних груп та рослин-біоіндикаторів в рослинному покриві України. Розрахований на студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Методичні рекомендації. Формат .doc)Завантажити Методичні рекомендації. Формат .doc2430 kB177 завантажено


Подобається методичка?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Андрійчук О.М. - ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ - Навчальний посібник (Курс лекцій)

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ - Навчальний посібник (Курс лекцій) - автор Андрійчук О.М.

 

 

Навчальний посібник «Епідеміологія вірусних інфекцій» передбачає допомогти студенту сформувати систему здатностей та вмінь з основ дослідження причин, умов та механізмів формування захворювання населення шляхом аналізу особливостей його розподілення за територіями, серед різних груп населення та в часі, використовуючи дані для розробки засобів профілактики захворювання хвороб, які включають три напрямки: загальну епідеміологію інфекційних захворювань, паразитологію, клінічну епідеміологію.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити посібник. Формат .pdf)Завантажити посібник. Формат .pdf2178 kB560 завантажено

   

Подобається посібник?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Андрійчук О.М., Коротєєва Г.В., Молчанець О.В., Харіна А.В. - ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ,ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА

ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ,ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА - автори О.М. Андрійчук, Г.В. Коротєєва, О.В. Молчанець, А.В. Харіна

Подано сучасну інформацію про вірусні інфекції людини та тварин.
Детально викладено теоретичні та експериментальні основи патогенезу та епідеміології вірусних інфекцій, розглянуто питання противірусного імунітету, хіміотерапії та профілактики вірусних інфекцій.
Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів біологічного профілю, медичних і ветеринарних фахівців, спеціалістів у галузі біологічної безпеки.
Завдання посібника – допомогти студентам оволодіти сучасними знаннями в галузі вірусології, розглянути етапи формування та поширення вірусних інфекцій. Крім того, у посібнику викладено теоретичні та експериментальні основи досліджень противірусного імунітету та хіміотерапії, профілактики вірусних інфекцій.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити посібник. Формат .pdf)Завантажити посібник. Формат .pdf15691 kB69 завантажено


Оцініть посібник  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Афанасьева К.С., Рушковський С.Р. - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розв’язку задач із курсу “Молекулярна біологія”

Методичні вказівки до розв'язку задач із курсу "Молекулярна біологія"Мета цього посібника – ознайомити студентів біологічних факультетів із алгоритмами розв’язку задач з молекулярної біології та молекулярної генетики. Розуміння принципів розв’язку задач є важливим моментом у вивченні курсів молекулярної біології та молекулярної генетики, оскільки дозволяє застосовувати отримані в ході опанування цих складних дисциплін знання на практиці та легше засвоювати теоретичний матеріал лекційних курсів.
У посібнику наведені приклади задач з 8 тем: «Ковалентні та нековалентні зв’язки в біополімерах», «Білки: їх структура та механізми функціонування», «Структура нуклеїнових кислот», «Організація геномів прокаріот та еукаріот», «Транскрипція та дозрівання РНК», «Біосинтез білка», «Реплікація та репарація ДНК», «Рекомбінація ДНК». На початку кожної теми подано короткий «словник» основних термінів з даного розділу молекулярної біології.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичку. Формат .pdf)Завантажити методичку. Формат .pdf688 kB840 завантажено
 


Подобається методичка
?
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Афанасьева К.С., Рушковський С.Р., Сиволоб А.В.- Посібник до курсу молекулярна біологія для студентів ННЦ «Інститут біології» заочної форми навчання.


PBOOK008 Mol biol method zao 850x596


Мета даного посібника – зосередити увагу студентів заочного відділення на основних питаннях, які є необхідними для розуміння курсу “Молекулярна біологія” у комплексі з пов'язаними з ним дисциплінами. Сумлінне опрацювання наведених у посібнику завдань дасть можливість добре підготуватися та успішно скласти іспит з “Молекулярної біології”.

Посібник складається з трьох частин. У першій частині наведені теми та запитання модульних контрольних робіт. Контрольну роботу №1 студенти виконують у міжсесійний час і здають в перший день наступного семестру. Контрольну роботу №2 студенти виконують протягом другого семестру і здають у день іспиту. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за контрольну роботу №1 дорівнює 20, за контрольну роботу №2 – 25.

 Подобається посібник?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 [2 Голоса (ів)]Беклемішев В.Н. - Основи порівняльної анатомії безхребетних. Том 1.

Основи порівняльної анатомії безхребетних. Том 2. Автор - Беклемішев В.Н.

В 1944 г. вышло первое издание «Основ сравнительной анатомии беспозвоночных» профессора В. Н. Беклемишева, в 1952 г.— второе. Настоящее, третье, издание выходит через 12 лет после второго.
Книга В. Н. Беклемишева издана также в Польше, Румынии и ГДР.
В 1946 г. автор «Основ» был удостоен Государственной премии.
Нет никакого сомнения в том, что за прошедшие 20 лет, с момента выхода в свет первого издания «Основ», они сыграли огромную роль в развитии зоологической науки в нашей стране.
«Основы» в полном и лучшем смысле слова стали настольной книгой и постоянным руководством для многих тысяч зоологов, сравнительных анатомов, эмбриологов, сравнительных физиологов, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов. Трудно себе представить, насколько материал этого блестящего труда вошел в научный обиход, нашей зоологии.


1.2Беклемішев В.Н. - Основи порівняльної анатомії безхребетних. Том 2.

Основи порівняльної анатомії безхребетних. Том 2. Автор - Беклемішев В.Н.В 1944 г. вышло первое издание «Основ сравнительной анатомии беспозвоночных» профессора В. Н. Беклемишева, в 1952 г.— второе. Настоящее, третье, издание выходит через 12 лет после второго.
Книга В. Н. Беклемишева издана также в Польше, Румынии и ГДР.
В 1946 г. автор «Основ» был удостоен Государственной премии. 
Нет никакого сомнения в том, что за прошедшие 20 лет, с момента выхода в свет первого издания «Основ», они сыграли огромную роль в развитии зоологической науки в нашей стране.
«Основы» в полном и лучшем смысле слова стали настольной книгой и постоянным руководством для многих тысяч зоологов, сравнительных анатомов, эмбриологов, сравнительных физиологов, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов. Трудно себе представить, насколько материал этого блестящего труда вошел в научный обиход, нашей зоологии.


1.2Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф.- Биологическая химия

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ», Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. 2004 годВ третьем издании учебника (второе вышло в 1990 г.) в сжатой форме представлены новейшие сведения и факты о биогенезе главных классов органических веществ в организме человека и животных. Приведены новые данные о химии углеводов и липидов, расширен раздел медицинской энзимологии. В новой главе "Биомембраны и биоэнергетика" отражены современные представления о структуре биомембран, образовании и трансформации энергии в биосистемах.


Подобається підручник?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Вакал С.Є., Гребіник Д.М. - ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для студентів-іноземців освітнього рівня «Магістр»

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ

 

 

Даний збірник призначено для підготовки студентів-іноземців магістратури кафедри біохімії до складання комплексного іспиту за спеціальністю "Біологія", програмою підготовки "Біохімія". Робота містить більше 400 тестових завдань, згрупованих за темами, а також приклади екзаменаційних листків та білетів на іспит.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Збірник. Формат .pdf)Завантажити Збірник. Формат .pdf1199 kB90 завантажено


Оцініть збірник  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]Вашека О.В., Гайдаржи М.М., Коломієць Т.В., Тищенко О.В. - Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу "Однодольні" на базі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна

 Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу "Однодольні"

Запропоновані методичні рекомендації містять інформацію про синапоморфи таксонів вищого рангу підкласу Ліліїди (Liliidae) класу Однодольні (Liliopsida), наведено схеми розподілу порядків на родини, морфологічні характеристики родів та видів, представлених в експозиціях Ботанічного саду. Надано також інформацію про екологічні особливості, корисні властивості та господарське використання окремих представників. До кожного розділу подано завдання та питання для самоконтролю.
Дана навчально-методична розробка сприятиме залученню наявного у Ботанічному саду матеріалу до широкого застосування в навчальному процесі.
Методичні вказівки призначено для студентів, аспірантів і викладачів біологічних факультетів університетів.
Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичку у форматі .pdf)Завантажити методичку у форматі .pdf8141 kB120 завантажено
 

Сподобалась методичка?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.