Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
7
7
год.
0
0
2
2
хв.
2
2
0
0
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

доктор біологічних наук, с.н.с., професор кафедри біохімії
В.о. завідувача кафедри біохімії 

Савчук Олексій Миколайович

Контактний телефон: 521-32-99*28-09
mail to: olexiy.savchuk@yahoo.com

Наукові інтереси: Біотехнологічні розробки препаратів білкової природи. Біохімія гемостазу. Біохімічні основи діабету та ожиріння різного генезу. Біохімія білків та пептидів. Методологія проведення біохімічний досліджень та біотехнологічних розробок.
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни: «Вступ до університетських студій», «Біотехнологія», «Екологічна біотехнологія».
Дисципліни вільного вибору студента: «Методи практичної біохімії», «Молекулярні основи дії ферментів», «Біохімічні основи гемостазу»

Освіта: 

Закінчив Національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра біохімії. закінчив з відзнакою.
1998 – 2001 аспірантура інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.
2002 захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук. тема дисертаційної роботи - «вплив структури поверхні фібринового згустку на процеси взаємодії з компонентами фібринолітичної системи». спеціальність – 03.00.04 – біохімія.
2010 захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук. тема дисертаційної роботи - «білок-білкові взаємодії в механізмах регуляції гемостазу за патологічних станів». спеціальність – 03.00.04 – біохімія.

Викладацька робота.
Викладає:
Обов'язкову навчальну дисципліну:
«Вступ до університетських студій» (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біотехнології та біоінженерія" за програмою підготовки "Біотехнологія"), «Біотехнологія» (освітній рівень "Бакалавр", напрям підготовки "Біологія" за програмою підготовки "Біологія"), «Екологічна біотехнологія» (освітній рівень "Бакалавр", напрям підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" за програмою підготовки "Екологія").
Дисципліни вільного вибору студента:
«Методи практичної біохімії» (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізація «Біохімія»), «Молекулярні основи дії ферментів» (освітній рівень "Бакалавр", напрям підготовки "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізації «Біохімія», «Молекулярна біологія»); «Біохімічні основи гемостазу» (освітній рівень "Магістр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізації "Біохімія", "Лабораторна діагностика біологічних систем").

Місце роботи:

1996-2006 Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, відділ структури та функції білка, Київ, Україна

1996 - 1998 провідний інженер
2001 - 2003 молодший науковий співробітник
2003 – 2004 науковий співробітник
2004 - 2006 старший науковий співробітник

2006-2009 Mongols life sciences institutes and shijir international, Улаанбаатар, Монголія  керівник групи розробки
2010- до тепер Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2010 – 2011 Навчально-науковий Центр «Інститут біології», асистент кафедри біохімії.
2009 – 2010 біологічний факультет, науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімічної біології»
з липня 2011 Навчально-науковий Центр «Інститут біології», доцент кафедри біохімії

Восени 2015 року став виконуючим обов'язки завідувача кафедри.

Професійні навички: 

1. Досконало володію біохімічними методами отримання, характеристики та дослідження білкових молекул: усі види рідинної хроматографії, електрофорезу, імунохімічного аналізу, методи вивчення активності та кінетичних характеристик ферментів в розчинах та т.д. володію методами статистичного аналізу отриманих даних.

2. Володію навичками розробки та запуску біотехнологічних проектів

Наукові публікації – 134, з них 9 патентів (7 міжнародних), 4 книги.

Монографії:

1. Венцковский Б.М., А.Я. Сенчук, Гарник Т.П., Гичка С.Г.,Савчук О.М., Платонова Т.М., Юрковская Т.В. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии.- К: Маком.-354 с. 2003 (монографія)

2. Г.Л. Волков, Т.Н. Платонова, О.М. Савчук, О.В. Горницкая, Т.М. Чернышенко, Е.Н. Краснобрыжая Современные представления о системе гемостаза,Киев, Наукова думка, 295p. 2005 (монографія)

3. Molecular pathology of proteins. Ed. by D.I. Zabolotny. Nova Science Publishers, 2009, 191 p. (монографія).

Статті:

1. Галенова Т.І., Богданова О.В., Остапченко Л.І. Активність тирозинових протеїнкіназ та фосфатаз у клітинах печінки, м’язової та жирової тканин щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу./ Медична хімія, 2010, Т.12, № 4, С. 26-31.//.

2. Ludmila Ostapchenko, Oleksiy Savchuk, Nataliia Burlova-Vasilieva. Antistreptokinase antibodies influence Adenosine diphosphate-inducible platelet aggregation.-Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2011, Vol.4, N 2. - P. 092-095 .

3. Визначення різних форм казеїну у молоці методом диск-електрофорезу./ Фізика живого, 2010, Т. 18, № 3, С.36-39. // Скалка В.В., Остапченко Л.І.

4. Відтворення експериментальної стрептозотоцин-індукованої моделі цукрового діабету 2 типу у щурів. / Фізика живого, 2010, Т. 18, № 3, С.50-55. // Галенова Т.І., Конопельнюк В.В., Остапченко Л.І.

5. Аутоімунні антитіла до ключових компонентів системи зсідання крові, які утворюються в кровотоці при системному червоному вовчаку./ Фізика живого, 2010, Т. 18, № 3, С.59-64.// Вовк Т.Б., Остапченко Л.І.

6. Функціонування деяких ключових ферментів вуглеводного обміну у щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу. / Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. № 2, С.13-21. // Т.І. Галенова, Н.Г. Ракша, Л.І. Остапченко.

7. Конопельнюк, К.Р. Середницька, Л.І. Остапченко. Вплив m-хлорофенілпіперазину на вміст серотоніну у мозку та сироватці крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу./ Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 2(47). – С. 5-9.// В.В. Конопельнюк, К.Р. Середницька, Л.І. Остапченко.

8.  L. Ostapchenko, O.M. Savchuk, N. B. Vasilieva. Enzyme electrophoresis method in analysis of active componenets of hemostasis system.-ABB.- Vol. 2.- N 1.- P. 20-26. 2010

9. Молекулярні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності./ BiopolymersandCell. 2011. Vol. 27, N 4. P. 249-257.// Н.Г. Ракша, Л.І. Остапченко.

10. Савчук О.М., Дворщенко К.О., Берегова Т.В., Остапчеко Л.І., Берник О.О. Пероксидне окиснення білків печінки за умов гіпоацидного стану. Фахове видання затверджено ВАК. Фізика живого. – 2010.

Тези:

1. Вміст глюкози при введені м-хлорфенілпіперазину за умов експериментального цукрового діабету 2 типу. / VIІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології», 5-8 квітня 2011 р., м.Львів // Конопельнюк В.В., Середницька К.Р.

2. Дослідження утворення полімерних структур к-казеїном методом диск-електрофорезу в ПААГ / X Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців, Київ, 28-29 жовтня 2010 р. // Скалка В.В.

3. Фібринолітичний потенціал плазми крові при системному червоному вовчаку / VIІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології», 5-8 квітня 2011 р., м.Львів // Дармостук М.С., Бурлова-Васильєва Н.К.

4. Берник О.О., Савчук О.М., Дворщенко К.О., Берегова Т.В., Остапченко Л.І. Електрофоретичний аналіз білкових фракцій печінки за умов тривалої гіпохлоргідрії // Науково-практична конференція "Біологічно активні речовини: фундаментальні та прикладні питання отримання та використання" – 23-28 травня 2011 р. – Новий світ, Крим, Україна. – С. 435. 

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити резюме Савчука О.М. англійська версія. Формат .pdf)Завантажити резюме Савчука О.М. англійська версія. Формат .pdf253 kB303 завантажено
: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.