Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
6
6
год.
5
5
0
0
хв.
0
0
9
9
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії 

Директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
Голова Вченої ради ННЦ «Інститут біології та медицини»
Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24
із захисту кандидатських та докторських дисертацій

Остапченко Людмила Іванівна


Контактні телефони: 521-35-98*65-98

mail to: decanat_bf@univ.kiev.ua
Наукові інтереси: Молекулярні механізми функціонування універсальних регуляторних систем у клітинах різних органів. Роль універсальних месенджерних внутрішньоклітинних каскадів у розвитку різних патологічних станів організму тварин і людини. Молекулярні механізми пост-променевих порушень функціональної активності клітин лімфатичної системи. Біохімічні механізми виразкової хвороби у клітинах слизової шлунку та кишечника. Функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2',5'-олігоаденілатзалежних каскадів) у клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейродистрофічних уражень. Механізми розвитку передпухлинних станів шлунку й товстого кишечнику, розробка ефективних методів їх профілактики у пацієнтів із гіпоацидними станами та ахілією. Розробка технологій діагностики, профілактики та лікування вищенаведених патологічних станів. Засновник і науковий керівник наукової школи "Функціональна біохімія".
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни:
«Вступ до університетських студій», «Хімія біоорганічна», «Біохімія», «Біотехнологія».

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити резюме Остапченко Л.І. англіська версія. Формат .pdf)Завантажити резюме Остапченко Л.І. англіська версія. Формат .pdf307 kB203 завантажено
 

Освіта вища, закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1976 р., аспірантуру – у 1980 р. (нау-ковий керівник – академік НАН України, проф. Кучеренко М.Є.)

Викладацька робота.
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни: «Вступ до університетських студій» (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія"), «Хімія біоорганічна» (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія"), «Біохімія» (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія"), «Біотехнологія» (освітній рівень "Бакалавр", напрям підготовки "Біологія" за програмою підготовки "Біологія").
"Біологічні студії (наукові семінари за темами дисертаційних досліджень)", "Новітні тренди в сучасній біології" (спеціальність "Біологія" за програми підготовки докторів філософії). 

Наукові ступені:
– кандидат біологічних наук (1984 р.),
– доктор біологічних наук (1997 р.) 

Вчені звання:
– старший науковий співробітник із спеціальності біохімія (1993 р.),
– професор із спеціальності біохімія (2002 р.) 

Публікації:
Понад 900 публікацій, серед них: 3 підручника, 7 навчальних посібників, 6 монографій, 20 патентів, 394 наукових статей. 

Підручники та навчальні посібники:
1. Остапченко Л.І. Гормональна регуляція обміну речовин і функцій організму: Навчальний посібник. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2003. – 154 с.;
2. Остапченко Л.І., Скопенко О.В. Біохімія у схемах і таблицях: Навчальний посі-бник. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 128 с.;
3. Бабенюк Ю.Д., Остапченко Л.І., Скопенко О.В. Біохімія: Терміни і номенклату-ра ферментів: Навчальний посібник. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 356 с.
4. Остапченко Л.І., Михайлик І.В. Біологічні мембрани: методи дослідження стру-ктури та функцій: Навчальний посібник. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 215 с.;
5. Остапченко Л.І., Синельник Т.Б., Рибальченко Т.В., Рибальченко В.К. Біохіміч-ні механізми апоптозу: Навчальний посібник. – Київ: ВПЦ "Київський універси-тет, 2010. – 312 с.;
6. Марченко М.М., Худа Л.В., Великий М.М., Остапченко Л.І. Біохімія ензимів: підручник для студентів біологічних спеціальностей ВНЗ. – Чернівці: Рута, 2012. – 416 с.;
7. Остапченко Л.І., Андрійчук Т.Р., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М., Давиденко А.В., Рибальченко В.К., Скопенко О.В. Біохімія: підручник. – Київ: ВПЦ "Київсь-кий університет", 2012. – 796 с.;
8. Остапченко Л.І., Гребіник Д.М. Біохімія нуклеїнових кислот: навчальний посіб-ник. – Електронне видання, 2013. – 290 с.;
9. Компанець І.В., Остапченко Л.І. Дослідження мембранних білків та ліпідів: на-вчальний посібник – Електронне видання, 2013. – 159 с.;
10. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Матяш Н.Ю., Мусієнко М.М., Славний П.С., Сере-бряков В.В., Поліщук В.П. Біологія: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів, 6 клас. - К.: Генеза, 2014. – 224 с. 

Наукова діяльність пов'язана з вивченням молекулярних механізмів функціонування універсальних регуляторних систем у клітинах різних органів. Експериментальні роботи мають фундаментальне значення та направлені на з'ясування ролі універсальних месенджерних внутрішньоклітинних каскадів у розвитку різних патологічних станів організму тварин і людини. Новий важливий науковий напрямок, який був започаткований та розвивається сьогодні, пов'язаний з вивченням мо-лекулярних механізмів постпроменевих порушень функціональної активності лімфоїдних клітин і дослідженням біохімічних механізмів у клітинах слизової шлунку та кишечнику за умов виразкової хвороби. Розроблено підходи до вивчення функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2',5'-олігоаденілатзалежних каскадів) у клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейродистрофічних уражень. Доведено, що Egr-1 – ключовий ген і фактор транскрипції в експериментальному виразкоутворенні. Встановлено залучення Н3-гістамінових рецепторів у шлункове виразкоутворення. Досліджено механізми розвитку передпухлинних станів шлунку й товстого кишечнику, а також розро-блені ефективні методи їх профілактики у пацієнтів із гіпоацидними станами та ахілією. За результатами досліджень розроблено технології діагностики, профілактики та лікування зазначених патологічних станів.
Засновник і науковий керівник наукової школи "Функціональна біохі-мія".
Співпрацює з Українським інститутом сексології і андрології, із науковцями якого є співавтором методичних рекомендацій для лікарів.
Керівник наукового проекту, який проводять згідно з угодою про творчу співпрацю між Київським національним університетом та Каліфорнійським університетом Ірвайн (США). 

Монографії:
1. Остапченко Л.І. Молекулярні механізми регуляції активності циклонуклеотид- та кальційзалежних протеїнкіназ лімфоїдних клітин в умовах радіаційного впли-ву. – Київ: Фітосоціоцентр, 1999. – 108 с.
2. Кучеренко М.Є., Войціцький В.М., Остапченко Л.І. та ін. Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація ентероцитів та лімфоїдних клітин. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 202 с.
3. Остапченко Л. І., Фалалєєва Т. М., Цирюк О. І., Берегова Т. В., Суходоля А. І. Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунку. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 160 с.
4. Остапченко Л.І., Берегова Т.В., Чайка В.О., Толстанова Г.М. Фізіолого-біохімічні механізми виразкоутворення. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 176 с.
5. Актуальные аспекты внутренней медицины: коллективная научная монография. – Новосибирск: изд-во "СибАК", 2013. – 112 с.
6. Анна Толстанова, Людмила Остапченко, Шандор Сабо. Новые механизмы патогенеза воспалительных заболеваний кишечника. – Изд-во: LAP LAMBERT Academic publishing, 2014. – 148 с. 

Патенти (2010– 2014 рр.):
1. Застосування екстракту фенугрека як засобу для лікування експериментальної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки у тварин. – Номер патенту: 51074 UА. – Опубліковано: 25.06.2010;
2. Спосіб лікування експериментальної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки тварин. – Номер патенту: 52406 UА. – Опубліковано: 25.08.2010;
3. Спосіб діагностики стану організму людини. – Номер патенту: 61819 UА. – Опу-бліковано: 25.07.2011;
4. Спосіб зменшення виразкоутворення при пролонгованому стресі. – Номер пате-нту: 66899 UА. – Опубліковано: 25.01.2012;
5. Спосіб моделювання стресових виразок шлунка. – Номер патенту: 66900 UА. – Опубліковано: 25.01.2012;
6. Пристрій для електростимуляції та масажу вагінальної зони. – Номер патен-ту:101739 UА. – Опубліковано: 25.04.2013
7. Спосіб створення нового біонанокомпозиту для модифікації патологічних змін при виразкоутворенні у тварин. – Номер патенту: 81549 UА. – Опубліковано: 10.07.2013;
8. Фіточай гіпоглікемічний з яконом. – Номер патенту: 86475 UА. – Опублікова-но:25.12.2013;
9. Способ профилактики и лечения язвенной болезни желудка, вызываемой приемом этанолсодержащих жидкостей. – Номер патента: 2527334 RU. – Пуб-ликация патента: 27.08.2014;
10. Способ профилактики и лечения язвенной болезни желудка, вызываемой стрессом. – Номер патента: 2527683 RU. – Публикация патента: 10.09.2014;
11. Способ профилактики и лечения язвенных поражений желудка, вызываемых приёмом нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. – Но-мер патента: 2530615 RU. – Публикация патента: 10.10.2014;
12. Білковий комплекс феритин. – Номер патенту: 93636 UA. – Опубліковано: 10.10.2014. 

Основні наукові статті (2010– 2014 рр.):
1. Garmanchouk L., Perepelytsina O., Sydorenko M., Ostapchenko L. Formation of multicellular aggregates under different conditions of microenvironment // Цитология и генетика. – 2010. – Т. 44, № 1. – С. 25-29
2. Чернишенко В.О., Максимович Я.С., Корольова Д.С., Платонова Т.М., Остапченко Л.І. Зміни у плазмовому та тромбоцитарному гемостазі при гострій виразковій хворобі шлу-нка // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – № 1 (49). – 2010. – С. 79-85
3. Толстанова Г.М., Хоменко Т.А., Остапченко Л.І., Сабо Ш. Роль Src-тирозинкіназ у під-вищенні проникності кровоносних судин при експериментальному виразковому коліті // Український біохімічний журнал. – Т. 82, № 1. – 2010. – С. 117-122
4. Перепелиціна О. М., Гарманчук Л. В., Шевченко Є. А., Сидоренко М. В., Остапченко Л. І. Порівняння рівня продукції NO та проліферації клітин раку молочної залози MCF-7 за модифікації умов мікрооточення // Український біохімічний журнал. – Т. 82, № 4. – 2010. – С. 60-68
5. Чайка В.О., Компанець І.В., Харченко О.І., Остапченко Л.І. Активність 2′,5′-олігоаденілатсинтетази в лімфоцитах селезінки щурів при хронічній етанольній інтокси-кації та введенні оцтовокислого цинку // Український біохімічний журнал. – Т. 82, № 4. – 2010. – С. 100-104
6. Дробінська О. В., Гайда Л. М., Дворщенко К. О., Тимошенко М. О., Остапченко Л. І. Стан системи пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в парієталь-них клітинах в умовах розвитку експериментального хронічного атрофічного гастриту // Український біохімічний журнал. – Т. 82, № 5. – 2010. – С. 85-91
7. Strotska E., Raetska Ya., Mandryk S.,Ostapchenko L. Kinetic characteristics of purified H+,K+-ATPase from parietal cells plasma membrane under stress-induced stomach ulcer // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – Vol. XXIII, № 2, 24, Sectio DDD. – 2010. – P. 165 – 169
8. Torgalo I., Ostapchenko L. Influence of quercetin and lipoflavon on superoxide dismutase and catalase activity in experimental hemorrhagic stroke // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – Vol. XXIII, № 2, 27, Sectio DDD. – 2010. – P. 183 – 187
9. Drobinska O., Kravchenko O., Ostapchenko L. Serine-threonine protein kinase activities under colitis-associated carcino-genesis development // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – Vol. XXIII, № 4, 34, Sectio DDD. – 2010. – P. 245 – 249
10. Галенова Т. І., Конопельнюк В. В., Кот Л. І., Богданова О. В., Остапченко Л. І. Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу // Доповіді Національної академії наук України. – № 3. – 2010. – С. 184-189
11. Толстанова Г.М., Остапченко Л.І. Роль D2-дофамінових рецепторів у механізмах проникності кровоносних судин товстої кишки при експериментальному виразковому коліті // Доповіді Національної академії наук України. – № 7. – 2010. – С. 158-162
12. Толстанова Г.М., Остапченко Л.І. Активація VEGF/VEGFR-2-асоційованих шляхів тра-нсдукції сигналу при експериментальному виразковому коліті // Доповіді Національної академії наук України. – № 11. – 2010. – С. 153-157
13. Savchuk O., Burlova-Vasilieva N., Ostapchenko L. Antistreptokinase antibodies influence adenosine diphosphate-inducible platelet aggregation // Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. – Vol. 4, № 2. – 2010. – P. 092-095.
14. Bogdanova O.V., Kot L.I., Lavrova K.V., Ostapchenko L. I., Bogdanov V.B., Sloan E.K. Modulation of protein tyrosine phosphorylation in gastric mucosa during reepithelization processes // World Journal Biological Chemistry. – 2010. – Vol. 1, № 11. – P. 338-347.
15. Кравченко О.О., Гайда Л.М., Тимошенко М.О., Дробінська О.В. , Остапченко Л.І. Стан глутатіонової антиоксидантної системи за умов експериментального коліт-асоційованого канцерогенезу // Архив клинической и экспериментальной медицины. – Т. 20, № 1. – 2011. – С. 55-58
16. Коркушко О.В., Остапченко Л.І., Шатило В.Б., Романенко М.С., Строцька Є.А., Гавалко Ю.В. Зміна активності Н+/К+-АТФази парієтальних клітин та інтрагастрального рН у процесі фізіологічного старіння при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки // Сучасна гастроентерологія. – № 5. – 2011. – С. 5-8
17. Гарманчук Л. В., Храновская Н. Н., Макаренко А. Н., Мазур О. В., Скачкова О. В., Не-пийвода Х. Д., Лаврова Е. В. , Перепелицына Е. М., Сенчило Н. В., Васильева И. Г., Остапченко Л.И. Комплексное исследование иммуномодулирующего влияния препа-ратов с ноотропным механизмом действия на иммунокомпетентные клетки // Журнал Національної Академії медичних наук України. – Т. 17, № 3. – 2011. – С. 218-226
18. Непийвода Х.Д., Гармачук Л.В., Перепіліцина О.М., Скачкова О.В., Храновська Н.М., Сидоренко М.В., Остапченко Л.І. Виживаність 3-D культури клітин MCF-7 у безсиво-ротковому середовищі. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – № 2 (54). – 2011. – С. 13-21
19. Вакал С.Є., Дворщенко К.О., Берник О.О., Шелест Д.О., Зубар О.М., Остапченко Л.І. Біохімічні показники функціонального стану печінки щурів за умов тривалої гіпоацидності // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – № 4 (56). – 2011. – С. 7-13
20. Savchuk O., Vasilieva N., Ostapchenko L. Enzyme electrophoresis method in analysis of active components of hemostasis system // Advances in Bioscience and Biotechnology – Vol. 2, № 1. – 2011. – P. 20-26
21. Ракша Н.Г., Савчук О.М., Остапченко Л.І. Молекулярні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності // Biopolymers and cell. – Vol. 27, № 4. – 2011. – P. 249 -257
22. Kozeretska I.A., Demydov S.V., Ostapchenko L.I. Mobile genetic elements and cancer. From mutations to gene therapy // Experimental oncology. – Vol. 33, № 4. – 2011. – P. 198-205
23. Savchuk O.M., Vovk T.B., Ostapchenko L.I. Methodological approaches to the analysis of the hemostasis system ef-fectors from the venom of the genus Agkistrodon // International Review of Chemical Engineering – Vol.3, № 5. –2011. – P. 530-536
24. Лаврова К.В., Компанець І.В., Остапченко Л.І. Активність 2',5'-олігоаденілатсинтетази та рівень інтерферону у лімфоцитах щурів в умовах впливу радіації // Biopolymers and Cell. – Vol. 28, № 1. – 2012. – Р.44-49
25. Тимошенко М.О., Кравченко О.О., Гайда Л.М., Линчак О.В., Ружицька Н.І., Остапченко Л.І. Глутатіонтрансферазна активність і вміст відновленого глутатіону в цитозолі клітин слизової оболонки шлунка щурів після впливу канцерогену N-метил-N'-нітро-N-нітрозо-гуанідину // Biopolymers and Cell. – Vol. 28, № 5. – 2012. – Р.374-378
26. Korkushko O.V., Shatilo V.B., Gavalko Yu,V., Gryb O.N., Ostapchenko L.I., Strotskaya E.F. Relationship of enzyme activity of the gastric mucosa with microcirculation and acid output // Advances Gerontol. – 2012. – Vol. 25, № 3. – P. 497-505
27. Кудрявцев К.В., Маркевич А.А., Вирченко А.В., Фалалеева Т.М., Береговая Т.В., Ос-тапченко Л.И. Использование новых низкомолекулярних органических соединений в профилактике вызванных аспирином эрозивно-язвенных поражений у крыс // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Т. 5, № 113. – 2012. – С. 458-465
28. Savchuk A.N., Ostapchenko L.I. Isolation and purification of fibrino(geno)lytic enzymes from Agkistrodon blomhoffi usuriensis venom // International Review of Chemical Engineering – Vol. 4, № 2. – 2012. – P. 212-215
29. Компанець І.В., Пилипенко С.В., Короткий О.Г., Нікольська В.В., Остапченко Л.І. Про-дукція інтерферону лімфоцитами селезінки й тимуса щурів за умов тривалої гіпоацид-ності // Фізіологічний журнал – 2013. – Т. 59, № 1. – С. 84-88.
30. Гарманчук Л.В., Макаренко О.М., Храновська Н.М., Ніколаєнко Т.В., Нікуліна В.В., Не-пийвода Х.Д., Остапченко Л.І, Морозов С.Г., Косіцин М.С. Мітокоректин стимулює ан-гіогенез in vitro // Фізіологічний журнал. – 2013. – Т. 59, № 2. – С. 52-58 .
31. Хілько Т.Д., Якубцова І.В., Преображенська Т.Д., Остапченко Л.І. Глікопротеїни шлун-кового і дуоденального слизу при ульцерогенезі та при введенні екстракту фенугреку // Фізіологічний журнал. – 2013. – Т. 59, № 4. – С. 74-79.
32. Войтенко В.В., Конепельнюк В.В., Савчук О.М., Остапченко Л.І. Механізми виникнення переддіабетичного стану за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації // Фізіоло-гічний журнал. – 2013. – Т. 59, № 4. – С. 33-40.
33. Дворщенко К.О., Вакал С.Є., Драницина А.С., Сенін С.А., Остапченко Л.І. Стрес-респонсивні системи підшлункової залози щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлор-гідрії та за введення мультипробіотика "Симбітер®" // Український біохімічний журнал – 2013. – Т. 85, № 2. – С. 68-77.
34. Пилипнко С.В., Нікольська В.В.. Остапченко Л.І., Янковський Д.С., Компанець І.В., Карповець Т.П., Короткий О.Г. Титр інтерферону та 2',5'-олігоаденілатсинтетазна акти-вність у лімфоцитах тимусу щурів за гіпергастринемії, спричиненої омепразолом // Biopolymers and Cell. – Vol. 29, № 1. – 2013. – С. 64-69.
35. Гарманчук Л.В., Деніс Є.О., Нікулінв В.В., Джус О.І., Скачкова О.В., Рибальченко В.К., Остапченко Л.І. MІ1 – похідне малеїміду пригнічує прогресію клітинного циклу у пух-линних клітинах епітеліального походження // Biopolymers and Cell. – Vol. 29, № 1. – 2013. – С. 70-74.
36. Любченко Г.А., Морєв Р.М., Холодна Л.С., Остапченко Л.І. Застосування флуоресцен-тних протеїнів для дослідження активації лімфоцитів // Biotechnologia Acta. – 2013. – Т. 6, № 1. - С. 22-33.
37. Степанець І.О., Кравченко Н.К., Остапченко Л.І. Отримання та характеристика імуног-лобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією // Медична хімія – 2013. – Т. 15, № 1. – С. 72-75.
38. Дворщенко К.О., Берник О.О., Драницина А.С., Остапченко Л.І. Вплив окисного стресу на рівень експресії генів TGF- і HGF у печінці щурів в умовах тривалої шлункової гіпо-хлоргідрії та за введення мультипробіотика Симбітер // Український біохімічний журнал. – 2013. – Т. 85, № 5. – С.114-123.
39. Конопелюк В.В., Войтенко В.В., Савчук О.М., Остапченко Л.І. Вміст серотоніну та три-птофану в сироватці крові щурів за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації // Одеський медичний журнал. – 2013. – Т. 2, № 136 – С. 8-11.
40. Kompanets I., Korotkiy A., Karpovets T., Pilipenko S., Ostapchenko L., Yankovskiy D.The interferon production and 2',5'-oligoadenylate-synthetase activity in rat spleen lymphocytes at hypoacidity evoked by omeprazole injection and at administration of multiprobiotic "Symbiter®" // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. – Vol. 24, № 4. 2013. – P. 398-400.
41. Маркевич А.О.. Гаділія О.П., Фалалєєва Т.М., Остапченко Л.І., Кудрявцев К.В. Скринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в про-філактиці уражень слизової оболонки шлунка // Вісник проблем біології і медицини. – Вип. 3, том 1 (102). – 2013. – С. 116-121.
42. Дворщенко К.О., Савко У.В., Остапченко Л.І. Вплив мультипробіотика Симбітер на вільнорадикальні процеси в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – № 1. – 2013. – С. 85-92.
43. Карповец Т.П., Конопельнюк В.В., Галенова Т.И., Савчук А.Н., Остапченко Л.И. Высо-кокалорийная диета как фактор развития преддиабета у крыс // Бюллетень экспери-ментальной биологии и медицины. – Т.156, № 11. – 2013. – С. 582-586.
44. Кравченко Н.К., Савчук О.М., Остапченко Л.І., Степанець І.О. Вплив фракції IgG щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією на ключові фактори транспортних систем крові // Клінічна та експериментальна патологія. – Т. 12, № 1. – 2013. – С. 97-100.
45. Галенова Т. І., Кузнєцова М. Ю., Савчук О. М., Остапченко Л. І. Виділення та характе-ристика інсулінового рецептора плазматичних мембран клітин печінки щурів на модулі діабету 2-го типу // Biotechnologia Acta. – Vol. 7, № 3. – 2014. – P. 81-87.
46. Гаділія О.П., Тимошенко М.О., Остапченко Л.І. Застосування низькомолекулярної ор-ганічної сполуки КУД 259 у профілактиці виразкоутворення, викликаного нестероїдними протизапальними засобами // Медична хімія – 2014. – Т. 16, № 1. – С. 9-16.
47. Nikulina V. V., Garmanchuk L. V., Makarenko A.N., Khranovskaya N.N., Nikolaienko T.V., Nepiyvoda K.D., Ostapchenko L.I., Morozov S.G., KositsynN.S. Mitocorrectin stimulates angiogenesis in vitro // International Journal of Physiology and Pathophysiology – Vol.5, № 2. – 2014. – P. 111-119.
48. Компанець І.В., Степанець І.О., Войтенко В.В., Остапченко Л.І., Гребіник Д.М. Актив-ність інтерферон-залежної 2′,5′-олігоаденілат-синтетази в лімфоїдних клітинах тимусу щурів при дії етанолу та введенні препарату оцтовокислого цинку // Фізіологічний журнал. – Т. 60, № 2. – 2014. – С. 25-30.
49. Гаділія О.П., Тимошенко М.О., Дворщенко К.О., Остапченко Л.І., Верещака В.В. Вплив 2-(2-гідроксифенокси) ацетил-L-пролінат натрію на про- та антиоксидантний статус у слизовій оболонці шлунка щурів за умов стресу // Фізіологічний журнал. – Т. 60, № 3. – 2014. – С. 60-66.
50. Borysov A., Krisanova N., Chunihin O., Ostapchenko L., Pozdnyakova N., Borisova T. A comparative study of neurotoxic potential of synthesized polysaccharide-coated and native ferritin-based magnetic nanoparticles // Croatian Medical Journal. – Vol. 55, № 3. – P. 195-205.
51. Borisova T., Krisanova N., Borуsov A., Ostapchenko L., Sivko R. Manipulation of isolated brain nerve terminals by an external magnetic field using D-mannose-coated γ-Fe2O3 nano-sized particles and assessment of their effects on glutamate transport // Beilstein journal of nanotechnology. – Vol. 5. – 2014. – P. 778-788.
52. Tymoshenko M.O., Kravchenko O.O., Sokur O.V., Ostapchenko L. The phospho-c-Jun (Ser63) content in mucosa cells under experimental development of gastric cancer // Ex-perimental oncology. – Vol. 36, № 3. – 2014. – P. 191-195.
53. Karpovets T.P., Konopelnyuk V.V., Savchuk O.M., Ostapchenko L.I. Food behavior of rats under development of obesity research // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences – Vol.5, № 5. – 2014. – Р. 253-259.
54. Пилипнко С.В., Короткий О.Г., Карповець Т.П., Остапченко Л.І. Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введені мультипробіотика "Апібакт®" // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Вип. 3 (123). – 2014. – С. 36-44.
55. Dranitsina A. S., Savko U. V., Dvorshchenko K. O., Ostapchenko L.I. Expression of Gast, Cckbr, Reg1α genes in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and after a multiprobiotic administration // Biopolymers and Cell. – Vol. 30, № 5. – 2014. – P. 365-371. 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.11 – радіобіологія, 03.00.04 – біохімія, 03.00.12 – фізіологія рослин, 03.00.16 – еко-логія та член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 по захисту кан-дидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.02 – біофізика, 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. 

Керує науковими дослідженнями молодих вчених та спеціалістів вищої кваліфікації: підготовлено 32 кандидати та 5 докторів наук. 

Відповідальний редактор 2 журналів: "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія біологія" та "Вісник Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка. Серія пробле-ми регуляції фізіологічних функцій".
Член редколегії наукових журналів: "Фізика живого", "Український антарктичний журнал", "Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології", "Ноосфера". 

Почесні звання, премії та нагороди:
– почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (2004 р.);
– лауреат премії імені О.В. Палладіна НАН України – за серію наукових праць "Молекулярні механізми регуляції метаболізму та їх використання в біології і бі-отехнології" (2005 р.);
– знак МОН України "Петро Могила" (2007 р.);
– знак МОН України "За наукові досягнення" (2008 р.);
– орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2009 р.);
– відзнака НАН України "За підготовку наукової зміни" (2010 р.);
– лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року – за цикл наукових праць "Механізми функціонування органів системи травлення" (2013 р.);
– заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шев-ченка (2015 р.). 

: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.