Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
6
6
дн.
2
2
1
1
год.
2
2
4
4
хв.
0
0
2
2
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Біохімія. Практикум – автори Л. І. Остапченко, І. В. Компанець, О. В. Скопенко, Т.Б. Синельник, О. О. Кравченко, С. М. Береговий

Використання даного видання покращить розуміння студентом біохімічних основ метаболізму та сприятиме його формуванню як дослідника, здатного не тільки виконувати практичні методи, а й аналізувати експериментальні дані. Роботи, наведені у посібнику, допоможуть студентові краще зрозуміти наявну у підручниках та навчальних посібниках інформацію щодо існуючих у організмі шляхів обміну макромолекул та власноруч дослідити їх на практиці Створений нами посібник рекомендований студентам біологічних і медичних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають курс біохімії.

 Оцініть новину 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.75 [4 Голоса (ів)]

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Біохімія. Практикум. Формат.pdf)Завантажити Біохімія. Практикум. Формат.pdf2486 kB418 завантажено


БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ. ПРАКТИКУМ - автори Л.І.Остапченко, І.В.Компанець, О.В.Скопенко, Т.Б.Синельник, О.М.Савчук, С.М.Береговий

Ostapchenko HimiyaBioorg Praktykum

 

Даний посібник призначений для полегшення виконання лабораторних робіт студентами, ознайомлення їх з основними методами досліджень біоорганічних молекул, розвитку навичок експериментальної роботи в біохімічній лабораторії та формування здатності аналізувати й інтерпретувати отримані результати.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Практикум. Формат .pdf)Завантажити Практикум. Формат .pdf4358 kB467 завантажено

 

Оцініть практикум  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [3 Голоса (ів)]Тестові завдання для студентів другого курсу заочного відділення - автори Кравченко О.О., Скопенко О.В.

Testovi zavdannya biochimiya zaochn 2 kurs cover onovl

 

 

Складено для проведення тестування для оцінки знань з дисципліни "Біохімія"

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити тестові завдання. Формат .pdf)Завантажити тестові завдання. Формат .pdf360 kB642 завантажено

 

Оцініть завдання  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Вступ до університетских студій. Тестові завдання - автор Остапченко Л.І.

Vstup do studiy testy 1 kurs Ostapchenko site

Складено для проведення тестування для оцінки знань з дисципліни "Вступ до університетських студій".

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити тестові завдання. Формат .pdf)Завантажити тестові завдання. Формат .pdf373 kB652 завантажено

 

Оцініть Тестові завдання  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.33 [3 Голоса (ів)]ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ для студентів-іноземців освітнього рівня «Магістр» - автори Вакал С.Є., Гребіник Д.М.

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ

 

 

Даний збірник призначено для підготовки студентів-іноземців магістратури кафедри біохімії до складання комплексного іспиту за спеціальністю "Біологія", програмою підготовки "Біохімія". Робота містить більше 400 тестових завдань, згрупованих за темами, а також приклади екзаменаційних листків та білетів на іспит.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Збірник. Формат .pdf)Завантажити Збірник. Формат .pdf1199 kB261 завантажено


Оцініть збірник  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 [9 Голоса (ів)]БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ ТА ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - автори Л.І.ОСТАПЧЕНКО, Т.Б.СИНЕЛЬНИК, І.В.КОМПАНЕЦЬ

БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ ТА ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ - автори Л.І.ОСТАПЧЕНКО,Т.Б.СИНЕЛЬНИК,І.В.КОМПАНЕЦЬ

 

Висвітлено основні уявлення про структуру, властивості й функції біологічних мембран, а також сучасні погляди на механізми внутрішньоклітинної сигналізації. Розглянуто хімічну будову плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органел, принципи їхньої організації, залучення мембранних рецепторів і транспортних систем у функціонування окремих клітин, тканин і органів, а також основні механізми внутрішньоклітинної трансдукції за участю як класичних вторинних посередників, так і інших сигнальних молекул.
Увагу приділено ролі порушень функцій біологічних мембран і внутрішньоклітинних регуляторних механізмів у розвитку патологічних станів.
Для студентів-біологів вищих навчальних закладів, магістрів і аспірантів медико-біологічних спеціальностей, науковців.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити посібник. Формат .pdf)Завантажити посібник. Формат .pdf46657 kB783 завантажено

 

Подобається посібник? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.44 [8 Голоса (ів)]Біохімія - автор Л.І.Остапченко при участі 6 співавторів

Biochimiya

 

Біохімія вивчає складну структуру різних біомолекул, які виконують функцію будівельних блоків при утворенні біологічних структур і являються складовою частиною живих організмів, та механізми їх синтезу й деградації. У ході вивчення дисципліни наводиться та демонструється практичне застосування й значення окремих методів і понять у галузі науки та в інших сферах суспільної діяльності (медицина, молекулярна біологія, біотехнологія, генна інженерія).

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити підручник. Оновлений варіант. Файл pdf)Завантажити підручник. Оновлений варіант. Файл pdf24860 kB808 завантажено


Подобається підручник?
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.44 [8 Голоса (ів)]   ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТУДІЙ ТА ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ - автори Л.І.Остапченко, О.І.Харченко

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТУДІЙ ТА ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

Тестові завдання з дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини»: навчальний методичний посібник для студентів 1 курсу галузі знань 1201 «Медицина», напряму підготовки 120102 «Лабораторна діагностика», за програмою підготовки «Лабораторна діагностика», /Л.І.Остапченко, О.І.Харченко. — Київ: 2015. — 66 с.
Складено для проведення тестування для оцінки знань з дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини». Відповідає навчальному плану і навчальній програмі з дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини», що затверджена науково-методичною комісією «7» жовтня 2015 року, протокол №3.

Призначено для студентів 1 курсу галузі знань 1201 «Медицина», напряму підготовки 120102 «Лабораторна діагностика», за програмою підготовки «Лабораторна діагностика».

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити тестові завдання. Формат pdf)Завантажити тестові завдання. Формат pdf722 kB884 завантажено

 

 

Подобаються тести?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.22 [9 Голоса (ів)]МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ - Упорядники: Д.М. Гребіник, І.В. Компанець, Г.М. Толстанова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ - Упорядники: Д.М. Гребіник, І.В. Компанець, Г.М. Толстанова

 

Презентація є невід’ємною частиною процедури захисту курсових, дипломних, випускних кваліфікаційних та інших робіт, так само, як і доповідей та дискусій під час засідань секцій на різноманітних конференціях. Частина оцінки за виконану наукову роботу у випадку дипломних та курсових припадає на правильну підготовку та використання презентації.

Макет презентації 

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити в форматі PDF )Завантажити в форматі PDF 566 kB3400 завантажено

 

Подобається підручник?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.28 [9 Голоса (ів)]Біохімічні механізми апоптозу - автори Остапченко Л.І., Синельник Т.Б., Рибальченко Т.В., Рибальченко В.К.

Біохімічні механізми апоптозуУ посібнику висвітлено основні уявлення про біохімічні механізми загибелі клітин шляхом апоптозу, вивчення яких передбачене програмою підготовки студентів-біологів вищих навчальних закладів.
Коротко розглянуто передумови виникнення, історію становлення і розвитку вчення про основні механізми загибелі клітин – некроз і апоптоз.
Значну увагу приділено особливостям протікання апоптозу на клітинному, субклітинному і молекулярному рівнях, зокрема, участі в реалізації цього типу клітинної смерті численних про- і антиапоптозних чинників, серед яких TNF-α і Fas-рецептори, білки родини Bcl-2, р-53, транскрипційний фактор NF-kB, МАР-кінази, сфінголіпіди. Окремі підрозділи присвячені сучасним світовим досягненням у галузі досліджень механізмів апоптоз-некрозного перемикання і виживання клітин, у тому числі ролі в цих подіях стану енергозабезпечення клітини, внутрішньоклітинних рівнів NO і активних форм кисню. В окремих розділах посібника розглянуті загальнобіологічні функції апоптозу в тваринних і рослинних організмах, у одноклітинних, його роль у розвитку найпоширеніших захворювань людини, серед яких онкологічні, аутоімунні, серцево-судинні, нейродегенеративні, алергійні, гастроентерологічні, СНІД, а також у реалізації процесів старіння і стресової реакції організму. Крім того, проаналізовано терапевтичні аспекти апоптозу і найважливіші із існуючих на сьогодні методи детекції апоптозу – як у зразках тканин, так і шляхи прижиттєвого аналізу сироватки і плазми крові й сечі, що підкреслює велике діагностичне значення визначення інтенсивності процесів фізіологічної загибелі клітин.
Для студентів-біологів вищих навчальних закладів, магістрів і аспірантів медико-біологічних спеціальностей, науковців, що цікавляться проблемами біохімії, цитології, гістології, молекулярної біології.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити посібник. Формат .pdf)Завантажити посібник. Формат .pdf6032 kB1226 завантажено


Сподобався посібник?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.83 [9 Голоса (ів)]: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.