Календар подій

loader
Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
4
4
год.
5
5
1
1
хв.
1
1
7
7
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

З метою покращення роботи в системі Moodle, створена окрема категорія "Технічна підтримка", яка розташована в блоці "Навігації"+"курси".

Тепер наявна можливість задавати питання та отримувати відповіді (скориставшись форумом або чатом в підрозділі "Питання-відповіді").  Або просто перейти за посиланням: https://dl.knu.ua/course/view.php?id=7983

"Презентація" відкрита для загального перегляду.


 

 

Оцініть документ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 [5 Голоса (ів)]Щоденник практики (навчальна практика 2 курсу) - денна форма навчання

 ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Shodennyk praktyky navchalna praktyka 2 kursu denna forma 1008x850


Оцініть щоденник  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Щоденник виробничої практики для студентів Заочної форми навчання


Оцініть Щоденник  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ів)]ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Щоденник виробничої практики для студентів Денної форми навчання


Оцініть Щоденник  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.95 [10 Голоса (ів)]КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ ТА 
ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

Розглянуто НМК ННЦ 
«Інститут біології та медицини»
Протокол № 1 від 16.03.2017 р.

Рекомендовано вченою радою
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Протокол № 10 від 10.04.2017 р.

 

Дані Методичні рекомендації розроблені відповідно до чинного законодавства у сфері освіти України, наказів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ   детальніше   

 


Оцініть документ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.95 [11 Голоса (ів)]Закони та нормативні документи

ЗАКОНИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закони України

Закон України «Про освіту»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України «Про вищу освіту»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Укази Президента України

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

 Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/412/2008

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0%BF

Накази, розпорядження, положення, інструктивні листи МОН України
щодо організації навчального процесу

Нормативно-правова база МОН України

http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/napryamok-3.html

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/58/normativno_pravova_baza/

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/

Наказ МОН України від 27.11.2015 № 1247 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному році»  

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4686-

 

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-27-07-15.pdf

 

Накази, розпорядження, положення, інструктивні листи
щодо організації навчального процесу
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тимчасове положення «Про порядок реалізації студентами Київського Національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін» (схвалено рішенням Науково-методичної ради Університету від 01.03.2016 р.).

Розпорядження ректора від 09.03.2016 р. №29 "Про вибір студентами, які вступили на навчання у 2015 році, навчальних дисциплін на 2016/2017 н.р."

Інструкція з реєстрації студентів в системі автоматизації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення вільного вибору навчальних дисциплін.

Наказ "Про затвердження тимчасових норм часу для планування та обліку навчальної роботи"


ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

Наказ ректора від 30.12.2014 № 1094-32 "Про підготовку навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра у 2015 році".

Додаток 1.Зразок навчального плану за денною формою навчання (ОНОВЛЕНО!).

Додаток 2.Зразок навчального плану за заочною формою навчання (ОНОВЛЕНО!).

Додаток 3.Рекомендації щодо формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра.

Інформація розміщена на сайті.

 


Оцініть документ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.78 [9 Голоса (ів)]КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ

Розглянуто НМК ННЦ
«Інститут біології та медицини».
Протокол № 1 від 16.03.2017 р.

Рекомендовано вченою радою
ННЦ «Інститут біології та медицини».
Протокол № 10 від 10.04.2017 р.

Дані Методичні рекомендації розроблені відповідно до чинного законодавства у сфері освіти України, наказів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Методичні рекомендації Детальніше   
Додаток 1. Приклади оформлення білетів Детальніше   skachat word
Додаток 2. Приклад оформлення бланків для відповіді Детальніше  Додаток 2. Приклад оформлення бланків для відповіді
Додаток 3. Основні форми завдань Детальніше  Додаток 3. Основні форми завданьОцініть документ
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ів)]КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ННЦ «Інститут біології та медицини»

ПРАВИЛА
ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
НА РОЗГЛЯД ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПУБЛІКАЦІЇ

Затверджено НМК ННЦ
«Інститут біології та медицини».
Протокол № 1 від 16.03.2017 р.


Дані правила визначають систему організаційної та науково-методичної роботи Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» (далі Інститут) щодо оцінки науково-методичного рівня методичної, навчально-методичної, навчальної та наукової (монографії) літератури, офіційного підтвердження доцільності її використання у навчальному процесі Інституту. Він ґрунтується на положеннях і нормах Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про авторське право і суміжні права», Порядку надання ухвали рекомендації до друку навчальній та навчально-методичній літературі у Видавничо-поліграфічному центрі «Київський університет» та інших видавництвах Навчально-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших нормативно-правових актах, що регламентують діяльність Інституту щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Правила детальніше   
Правила (табл.) детальніше  

 

 

Оцініть сторінку  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 [3 Голоса (ів)]Правила подання інформації щодо проведення відкритої лекції

 

Відповідно до рішення Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології» від 10 червня 2015 р (протокол № 1) «Щодо проведення процедури оголошення про відкриту лекцію»

ПРОСИМО:
1. Надавати інформацію про проведення відкритої лекції у електронному вигляді Рудик Марії Петрівні, асистенту кафедри мікробіології та загальної імунології, 616 к.
2. Інформацію подавати не пізніше ніж за 2 тижні до дати проведення відкритої лекції.

Оголошення будуть розміщені на сторінці Науково-методичної комісії сайту ННЦ «Інститут біології».
Форма оголошення про відкриту лекцію додається (див. Додаток 1).
Форма анонімної анкети для студентів щодо оцінювання відкритої лекції додається (див. Додаток 2).

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Додаток 2. Формат .docx)Завантажити Додаток 2. Формат .docx15 kB182 завантажено
Access this URL (Завантажити Додаток 1. Формат .docx)Завантажити Додаток 1. Формат .docx13 kB28 завантажено


Оцініть документи  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.79 [14 Голоса (ів)]  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ

 

Науково-методична комісія Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка діє у відповідності до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», керується вимогами Державних освітніх стандартів для всіх ланок і рівнів освіти, а також рішеннями Вченої ради Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», Вченої ради, Навчально-методичної ради та Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основними напрямками діяльності Науково-методичної комісії є контроль якості науково-методичного забезпечення навчального процесу в Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини», вдосконалення, пошук та розробка нових методів й алгоритмів організації навчального процесу, а також контрольних заходів перевірки та порядку оцінювання знань студентів.

Науково-методична комісія проводить аналіз робочих і навчальних робочих програм дисциплін, що викладаються в ННЦ «Інститут біології та медицини» відповідно до навчального плану з відповідної спеціальності (за відповідною програмою підготовки, спеціалізацією), а також навчальної, навчально-методичної і наукової літератури, що використовується у навчальному процесі, – щодо її відповідності встановленим стандартам; сприяє дотриманню відповідного рівня навчально-методичної роботи кафедр Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»; вдосконаленню методичного забезпечення організації самостійної роботи студентів; вирішенню питань впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес.: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.