Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Кафедри біофізики та медичної інформатики
rozklad zanyat 2017 2018 2 sem
grafik navch proc ZFN
Rozklad medicine ukr 2018 winter
Schedule of Repeat 2017-2018
List of students who need to retake exams 2017-2018
Timetables for Medicine 2018 winter
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
 pytannya vidpovidi 1
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
6
6
4
4
дн.
1
1
2
2
год.
0
0
1
1
хв.
2
2
0
0
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Про кафедру біофізики

BiophysicsApplications

Кафедра біофізики була створена в 1963 році відомими вченими - професором Харченко П.Д., академіками Гродзинським Д.М. і Богачем П.Г. Саме Богач П.Г. створив наукову школу біофізичних кадрів і започаткував новий напрямок досліджень, який успішно продовжується на кафедрі і який пов'язаний з вивченням молекулярних, клітинних та тканинних механізмів м’язового скорочення.

Подальший розвиток кафедри біофізики відбувався під керівництвом професора Зими В.Л. (період з 1973 по 1984 рік). З 1984 по 1995 рік завідувачем кафедри був академік Шуба М.Ф. В 1995 році кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України Мірошниченко М.С. З 2010 по 2015 рік кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Мартинюк В.С. В 2015 році кафедру почав очолювати доктор біологічних наук, професор Жолос О.В.

Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі виконує високо-кваліфікований професорсько-викладацький склад: професори: Костерін С.О., Мартинюк В.С., Мірошниченко М.С., Жолос О.В., Прилуцький Ю.І., Нурищенко Н.Є.; доценти: Ганчурін В.В., Богуцька К.І., Оглобля О.В.,; асистенти: Артеменко О.Ю.

Кафедра готує спеціалістів трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалаври, спеціалісти та магістри). Високий рівень підготовки спеціалістів-біофізиків забезпечується читанням нормативних курсів та спецкурсів, з залученням до читання лекцій та проведення спецпрактикумів провідних вчених Академії наук України.

До найважливіших досягнень науковців кафедри відносяться: встановлено існування електричного зв'язку між гладеньком'язовими клітинами (Шуба М.Ф.); запропоновано локалізацію структурних доменів в молекулі міозину (Зима В.Л.); розроблено нову концепцію механізму скорочення скелетного м'язу (Мірошниченко М.С.); виявлено модифікуючий вплив електромагнітних полів на біологічну активність речовин (Мартинюк В.С.); з’ясовані молекулярні, нейрональні і біофізичні механізми холінергічного контролю гладеньких м’язів (Жолос О.В.). Спеціалістами кафедри у співавторстві з провідними вченими України видано підручник “Біофізика”. З 2005 року на кафедрі під керівництвом Мартинюка В.С. проводяться дослідження з проблем електромагнітної біології і геліобіології. З 2011 року під керівництвом Жолоса О.В. на клітинному рівні досліджуються рецепторні і сенсорні механізми, зокрема експресія і функція термо- і механочутливих TRP каналів; результати цих досліджень опубліковані в колективних монографіях видавництв Elsevier, Academic Press, Springer-Verlag та CRC Press. З 2002 року під керівництвом проф. Ю.І. Прилуцького на молекулярному і клітинному рівнях досліджуються механізми протипухлинної дії наночастинок та розробляється технологія їх застосування в експериментальній онкології, вивчається вплив наночастинок на скорочення скелетних м'язів за різної патології, проводиться in silico дизайн біологічно-активних сполук.

В ННЦ “Інститут біології” також працює науково-дослідна лабораторія “Біофізики”. Основні напрямки наукових досліджень: вивчення структурно-функціональних особливостей м'язів та молекулярних механізмів збудження і скорочення, між- та внутрішньоклітинної сигналізації, а також механізмів дії різних фізико-хімічних факторів.

Працівники кафедри є засновниками Українського біофізичного товариства, а також організаторами багатьох наукових конференцій і семінарів. Видається науковий журнал “Фізика живого”.

Випускники кафедри успішно працюють в науково-дослідних установах України, а також різних країн світу (США, Німеччина, Англія, Франція, Польща, Італія, Австрія та ін.).

В Інституті біології працює спеціалізована рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 03.00.02 - “біофізика”.


 


 : Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.