Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
1
1
6
6
год.
3
3
4
4
хв.
2
2
1
1
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Завідувач кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини
Доктор біологічних наук, професор
Дзержинський Микола Едуардович

Контактний телефон: (044) 521-32-69
email: cytolog@univ.kiev.ua

Наукові інтереси: вивчає гістофізіологію нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин, зокрема співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродуктивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем. 
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни: «Загальна цитологія», «Теорія еволюції».
Дисципліни вільного вибору студента: «Хронобіологія», «Біологія пухлинних клітин».


Закінчив з відзнакою біологічний факультет та аспірантуру кафедри цитології, гістології та біології розвитку біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пра-цював молодшим науковим співробітником лабораторії генетики індивідуального розвитку, з 1987 року – асистентом , з 1990 року – доцентом, з 1997 року – завідувач кафедри цитології, гістології та біології розвитку, у 1989-1998 рр.- заступник декана з навчальної роботи біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатська дисертація “Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц» (1985 рік), докторська дисертація “Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем” (1997 рік). У 2001 р. отримав звання професора.

Викладацька робота:
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни:  «Загальна цитологія»«Теорія еволюції» (освітній рівень «Бакалавр», спеціальність «Біологія» за програмою підготовки «Біологія»). 
Дисципліни вільного вибору студента: «Хронобіологія»«Біологія пухлинних клітин» (освітній рівень «Магістр», спеціальність «Біологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія»).

Під керівництвом професора Дзержинського М.Е. виконано 10 дисертаційних робіт, зокрема серед них співробітники кафедри: доцентів Варенюка І.М., Вороніної О.К., Пустовалова А.С., асистентів Демянчук Н.В. і Бузинської Н.О., Матвієнко М.Г.

Заступник голови спец. Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського медичного університету ім. О.О. Богомольця по захисту дисертацій зі спеціальності “Цитологія, клітинна біологія, гістологія». Член редколегій фахових журн. “Фізіологія нейровегетативних функцій” та “Фізика живого”. Член Європейської асоціації порівняльної ендокринології та Міжнародної нейроедокриної федерації.

Публікації: автор бл. 280 наук. та наук.-метод. робіт, серед яких 8 навч. посібників і 2 підручники.
Основні праці:
1. Нейроендокринна регуляція сезонного циклу розмноження птахів. Монографія. Київ: Вид-во «Сільгоспосвіта», 1996. - 282с.
2. Gordienko V.M., Ptitsa A.N., Stetsenko M.A., Dzerjinsky N.E., Pazyuk L. M. Central peptidergic and cathecholaminergic mechanisms of gonadal function regulation in Avian // Gen. Com. Endocr.-1991.-Vol. 82, N. 2. - P. 250.
3. Дзержинський М.Е., Гордієнко В.М., Бузинська Н.О., Воронін К.Ю., Пазюк Л.М. Стимулюючий ефект катехоламінів та нонапептидів на функцію статевої та щитовидної залози // Доповіді НАН України. - 1997 . - N. 3. - С. 161 - 164.
4. Dzerzhinsky M.E., Voronin K.Y., Buzinska N.O., Varenyuk I.M., Pazyuk L. M. Brain neuromediators in mechanisms of hypothala-mic control of endocrine glands // 19-th Conference of European Comparative Endocrinologists, Nijmegen (Niderlands). – 1998. - P. 21.
5. Дзержинський М.Е., Гарматіна С.М., Данилова О.В., Пазюк Л.М. Навчальний посібник до лабораторних занять з курсу “Загальна цитологія та гістологія” для студентів біологічного факультета. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2002. - 294с.
6. Дзержинський М.Е., Гарматіна С.М., Данілова О.В., Скрипник Н.В., Пазюк Л.М. Посібник до лабораторних занять із курсу “Загальна цитологія та гістологія”. Друге видання виправлене й доповнене. – Київ: Фітосоціоцентр. – К. - 2006. - 259 с.
7. Дзержинський М.Е. , Гарматіна С.М. , Скрипник Н.В., Островська Г.В., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О. Навч. посібник. Заг. цитологія та гістологія. Частина 1: Заг. цитологія.– Київ: ВПЦ "Київський університет", 2006. - 304 с.
8. Дзержинський М.Е., Варенюк І.М.. Навчальний посібник для лабораторних занять з великого морфометричного спецпрактикума для студентів кафедри цитології, гістології та біології розвитку.– Київ: Фітосоціоцентр, 2006.– 83 с.
9. Dzerzhynsky M.E., Nuzhyna N.V., Vareniuk I.M. Morphometrical studies of reproductive system of birds after treatment with dopamine receptor blockers and melatonin. // Reproductive Biology.– 2006.– Vol. 6, Suppl. 2.– P. 87–92.
10. Гурленко Т.М., Вороніна О.К., Грищук В.М., Толстанова Г.М., Дзержинський М.Е., Берегова Т.В. Зміни функціонування транспортної системи епітелію та морфологічних показників слизової оболонки ободової кишки щурів з гіпергастринемією різної тривалості // Фізіологічний журнал. – 2007. – Т. 53, № 3. – С. 23-30.
11. Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Дзержинський М.Е. Визначення на птахах гострої токсичності нових пестицидів "Шаман", "Цетодим", "Тріумф", "Бату". // Сучасні проблеми токсикології.– 2009.– № 3 4.– С. 40–45.
12. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Островська Г.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К. Підручник. Загальна цитологія та гістологія. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010.– 575 с.
13. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Островська Г.В., Варенюк І.М., Пустовалов А.С., Вороніна О.К., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О. Навч. посібник. Загальна цитологія та гістологія. Частина 2: Гістологія. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 223 с.
14. Пустовалов А., Матвієнко М., Дзержинський М. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності астроцитів і нейроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. –2012 Т. 1, № 61. – С. 17-20.
15. Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. Основи теорії еволюції. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013.– 431с.
16. Matvienko M.G., Pustovlov А.S., Dzerzhinsky N.E. Variety of functions and effects of kisspeptin // Biopolymers and Cell. – 2013. - Vol. 29, № 1. – Р. 11-20.
17. Дзержинський М.Е., Варенюк І.М., Демянчук Н.В. Навч посібник. Хронобіологія (біоритмологія):– Київ: Інтерсервіс, 2013. – 241 c.
18. Варенюк І.М., Дзержинський М.Е. Навч. посібник «Основи геронтології та механізми старіння клітин».Київ: Інтерсервіс, 2013. –163 с.
19. Матвиенко М.Г., Пустовалов А.С., Бузинская Н.А., Дзержинский Н.Э. Морфофункциональные изменения клеток преоптического ядра гипоталамуса крыс препубертатного возраста в условиях стимуляции и блокады альфа-адренергической и кисспептинергической систем // Нейрофизиология. – 2013. – Т. 45, № 5. – С. 456-463.
20. Матвиенко М.Г., Пустовалов А.С., Дзержинский Н.Э. Моноамины и кисспептин в регуляции репролукции. Морфофункциональный анализ гипоталамо-гонадного комплекса. Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 279 c.

: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.