Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2018 winter
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
6
6
дн.
0
0
3
3
год.
5
5
9
9
хв.
1
1
0
0
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НА
 2015-2016 н.р.

БІОЛОГІЯ

1 семестр


Дисципліну читає:
Горобчишин Володимир Анатольйович кандидат біологічних наук, доцент

Навчальна дисципліна «Біологія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 

Дана дисципліна є дисципліною за вибором циклу професійної та практичної підготовки. Викладається у I семестрі 2-го курсу денної форми навчання в обсязі – 156 год. (4,5 кредити ECTS) зокрема: лекції – 30 год., практичні – нема, семінарські заняття – нема, лабораторні – 32, самостійна робота – 94 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна екзаменом.
Мета дисципліни – формування у студентів уявлень про біотичну складову екосистем на прикладі безхребетних тварин. Завданнями дисципліни є розкриття мети наукової галузі "біологія", предмету та об’єктів вивчення, основних методологічнихі підходів, ознаймлення з різноманіттям біологічних наук, основними напрямками сучасних біологічних досліджень, з різноманіттям, особливостями будови, фізіології, поведінки та екології безхребетних тварин та їх місцем в екосистемах різного рівня, механізмів адаптації тварин до різноманітних умов існування.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.17 [3 Голоса (ів)]БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1 семестр


Дисципліну читає
: Горобець Леонід Вікторович кандидат біологічних наук, а
систент

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.040102 «Біологія». Викладається у I семестрі 2-го курсу та ІІІ семестрі 3-го курсу денної форми навчання в обсязі – 72 год. (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні – нема, семінарські заняття – нема, лабораторні – нема, самостійна робота – 38 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.

Мета дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення та розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров‘я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності фахівця уміння та навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища. Завданнями дисципліни є навчання ідентифікації потенційних небезпек, розпізнавання їх видів, визначення їх просторових та часових координат, величини та ймовірністі прояву; визначення небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів, що породжуються джерелами цих небезпек, прогнозування можливісті і наслідків впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів – на безпеку системи “людина-життєве середовище”, використання нормативно-правової бази захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на безпечну працю, медичного забезпечення, захисту у надзвичайних ситуаціях, розроюлення заходів та застосовування засобів захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів, навчання запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення –прийняття адекватних рішень та виконання дій, спрямованих на їх ліквідацію, використання у своїй практичній діяльності громадсько-політичних, соціально-економічних, правових, технічних та освітньо-виховних заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі.

 

Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 [1 Голос]ГІДРОЕКОЛОГІЯ

1 семестр


Дисципліну читає:
 Гандзюра Володимир Петрович  доктор біологічних наук, професор 


Навчальна дисципліна «Гідроекологія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Дана дисципліна є дисципліною за вибором циклу професійної та практичної підготовки.
Викладається в І семестрі 2-го курсу денної форми навчання в обсязі – 126 год. (3,5 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., лабораторні – 34, самостійна робота – 58 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Мета дисципліни полягає у оволодінні студентами знаннями щодо загальних закономірностей складу, структури, та особливостей функціювання гідроекосистем різного типу, зокрема, в умовах різного ступеня антропогенного навантаження та вміннями розробляти адекватні заходи з оптимізації стану гідроекосистем та їхніх складових.
Дисципліна "Гідроекологія” є базовою екологічною дисципліною, що з’ясовує організацію та механізми функціонування різноманітних гідроекосистем. Дисципліна покликана дати системне уявлення про речовинно-енергетичні та інформаційні зв’язки біотичних і абіотичних компонентів у гідро екосистемах різного типу.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ів)]ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

1 семестр


Дисципліну читає:
Наумова Наталія Вадимівна


Навчальна дисципліна «Екологічна безпека» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з напряму підготовки 6.040106 - “Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Викладається у І семестрі 3-го курсу денної форми навчання обсягом– 162 год. (4,5 кредитів ECTS, зокрема: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 94 год. Програмою курсу передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічна безпека» є формування системних уявлень про екологічну безпеку та небезпеку. Формування знань на базі основного понятійно-термінологічного апарату дисципліни, отримання вмінь щодо прийняття самостійних рішень. Основними завданнями навчальної дисципліни «Екологічна безпека» є теоретична і практична підготовка фахівців, з навичками оцінювати та прогнозувати стан довкілля, загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх ліквідації і запобігання їм, захисту людей та навколишнього середовища.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Навчальну програму. Формат .pdf)Завантажити Навчальну програму. Формат .pdf276 kB377 завантажено


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 [1 Голос]ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

1 семестр


Дисципліну читає:
Наумова Наталія Вадимівна


Навчальна дисципліна «Екологія людини» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з напряму підготовки 6.040106 - “Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Викладається у І семестрі 3-го курсу денної форми навчання в обсязі – 126 год. (3,5 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 17 год., практичні заняття – 17 год, самостійна робота – 58 год. Програмою курсу передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.
Метою викладання навчальної дисципліни «Екологія людини» є підготовка фахівців, які володіють знаннями щодо медико-біологічних аспектів гармонізації взаємовідносин між суспільством і природою і ефективності функціонування системи «людина-навколишнє середовище». Основними завданнями навчальної дисципліни «Екологія людини» є формування знань про критерії і показники здоров’я людини; загальні соціально-економічні умови та медико-біологічні чинники, які впливають на стан здоров’я населення, екологічно небезпечні фактори довкілля, оцінку ризиків для здоров’я населення від забруднення довкілля, основи особистої профілактики і гігієни.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Навчальну програму. Формат .pdf)Завантажити Навчальну програму. Формат .pdf168 kB477 завантажено


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 [1 Голос]ЕТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЕКОЛОГІЯ

1 семестр


Дисципліну читає:
Горобчишин Володимир Анатольйович к
андидат біологічних наук, доцент

Навчальна дисципліна «Етологія та соціоекологія»є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Дана дисципліна є дисципліною за вибором циклу професійної та практичної підготовки.
Викладається у I семестрі 3-го курсу денної форми навчання обсягом – 144 год. (4,5 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні –нема, семінарські заняття – нема, лабораторні – 34, самостійна робота – 76год. У курсі передбачено 2 модульні контрольні роботи та 2 поточні контрольні роботи. Завершується дисципліна екзаменом.
Мета дисципліни – сформувати уявлення та вміння у студентів в області досліджень поведінки тварин.
Дисципліна «Етологія та соціоекологія» є важливою складовою циклу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.Вона виникла в зв’язку з тим, що жодна з традиційних дисциплін не охоплює у повному обсязі проблему дослідження поведінки тварин, у тому числі і людини. Вона тісно пов’язана з іншими дисциплінами, як природничо-наукового так гуманітарного циклів: зоологія, фізіологія людини та тварин, еволюційне вчення, генетика, екологія, психологія, лінгвістика.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 [2 Голоса (ів)]ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ

1 семестр

Дисципліну читають:
Лукашов Дмитро Володимирович (лекції) д
октор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екологiї та охорони навколишнього середовища
Подобайло Анатолій Вітальйович (семінарські заняття) кандидат біологічних наук, доцент
Проценко Юрій Валерйович (семінарські заняття) кандидат біологічних наук, асистент
Кілочицька Наталія Петрівна (семінарські заняття) 
Карлащук Сергій Васильович (семінарські заняття) кандидат сільсько-господарських наук

Навчальна дисципліна «Загальна екологія та неоекологія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань 0401 Природничі науки з напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Дана дисципліна є нормативною за напрямом 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Викладається у ІІ-ІІІ семестрах відповідно 1-го та 2-го курсів денної форми навчання в обсязі – 252 год. (7 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 64 год., лабораторні заняття – 64 год., самостійна робота – 124 год. Програмою курсу передбачено 4 змістових модулі та 4 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни – формування у студентів екологічного світогляду; знань про взаємодію живих організмів, популяцій та угруповань вищих рангів між собою та навколишнім середовищем; особливостей функціонування екосистем різних ієрархічних рівнів під впливом природних і антропогенних факторів, екологічних основ збалансованого природокористування. Завдання дисципліни полягають у отриманні знань щодо основних принципів взаємовідношень між організмами, популяціями і угрупованнями та навколишнім середовищем, розумінні механізмів дії хімічних речовин, фізичних полів та біологічних агентів на життєдіяльність організмів, формуванні вміннь щодо оцінювання негативних наслідків антропогенного впливу на стан атмосферного повітря, природних вод, ґрунтового покриву, геологічного середовища та біоценозів, вихованні у майбутнього фахівця (організатора природокористування) здібностей і вмінь по впровадженню екологічно безпечної діяльності людини.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 [2 Голоса (ів)]ЗАПОВІДНА СПРАВА

2 семестр

Дисципліну читає: Подобайло Анатолій Вітальйович  кандидат біологічних наук, доцент

Навчальна дисципліна «Заповідна справа» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань 0401 Природничі науки з напряму підготовки 6.040106 Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Дисципліна є нормативною за напрямом підготовки 6.040106 Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування викладається у 6 семестрі 3 курсу в обсязі – 108 год. : ( 3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 40 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи). Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни –формування наукових знань, умінь та навичок з заповідної справи. Завданнями дисципліни є визначення необхідності заповідання окремих територій та об’єктів; аналіз фактичного стану та перспектив розвитку заповідної справи в Україні в наш час та в минулому; оптимізація мережі заповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду; освітньо-виховна діяльність екологічного спрямування та пропаганда природоохоронних, екологічних та неоекологічних знань; використання нормативно-правових основ охорони та захисту довкілля; раціональна організація та оптимізація заповідної території; проведення теоретичних та практичних досліджень на заповідних територіях; оцінка соціально-економічного значення природно-заповідних територій України; використання досвіду міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Навчальну програму. Формат .pdf)Завантажити Навчальну програму. Формат .pdf166 kB316 завантажено


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 [1 Голос]ЗООЛОГІЯ

1 семестр


Дисципліну читають
:
Горобчишин Володимир Анатольйович
 кандидат біологічних наук, доцент (лекції, лабораторні)
Проценко Юрій Валерйович кандидат біологічних наук, асистент (лаборатрні)

Навчальна дисципліна «Зоологія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за програмою підготовки «Лісове і садово-паркове господарство».

Дана дисципліна є дисципліною спеціалізації циклу професійної та практичної підготовки. Викладається у I семестрі для бакалаврів 1-го року денної форми навчання в обсязі – 120 год (4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 16 год, лабораторні – 34 год, самостійна робота – 66 год, консультації – 4 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна екзаменом.

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних і практичних знань і набуття вмінь і навичок у галузі зоології для ознайомлення з біологічним різноманіттям тварин. Завданнями дисципліни є розкриття мети наукової галузі "зоологія", предмету та об’єктів вивчення, основних методологічні підходів, формування чіткого уявлення про класифікацію тварин, ознаймлення з різноманіттям, особливостями будови, фізіології, поведінки та екології тварин та їх місцем в екосистемах різного рівня, дослідження механізмів адаптації тварин до різноманітних умов існування, формування чіткого уявлення про вплив тварин на різноманітні аспекти існування людини.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 [2 Голоса (ів)]ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ

2 семестр

Дисципліну читає: Абдулоєва Оксана Сафараліївна кандидат біологічних наук

 

Навчальна дисципліна “Ландшафтна екологія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за програмою підготовки «Екологія». Дисципліна є нормативною для циклу професійної та практичної підготовки. Викладається у 2-му семестрі для студентів бакалаврату 4 курсу денної форми навчання. Загальний обсяг – 108 год. (3 кредити ECTS), зокрема: лекції – 32 год., практичні – 16 год., самостійна робота – 58 год., консультації – 2 год. іУ курсі передбачено 3 змістових модулі та 2 модульних контрольних роботи. Завершується дисципліна заліком.
Мета дисципліни – засвоїти головні поняття, методи, вміння ландшафтної екології та практичні аспекти застосування знань про екологічні аспекти ландшафтів. Основними завданнями є формування уявлення про структуру ландшафтів, їх екологічні функції та закономірності розподілу на прикладі ландшафтів природних зон України, ознайомлення з методам досліджень ландшафтів та їхніх компонентів, з різноманітністю та класифікаційними схемами ландшафтів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності взаємозв’язків між компонентами ландшафтів, різноманітність ландшафтів України та їхні екологічні функції у природі і в антропогенно перетвореному середовищі.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 [1 Голос]: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.