Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
1
1
6
6
год.
3
3
3
3
хв.
0
0
2
2
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЦИТОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
КАФЕДРИ ЦИТОЛОГІЇ, ГІСТОЛОГІЇ
ТА БІОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

на 2015-2016 н.р.

«Імуноцитологія»

Дисципліну читаєСкрипник Наталія В'ячеславівна, доцент, кандидат біологічних наук

Навчальна дисципліна «Імуноцитологія» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Цитолог».
Викладається у І семестрі 2-го року магістратури денної форми навчання в обсязі – 150 год (50 навчальних год, 5 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 16 год, лабораторні – 32 год, консультації – 2 год, самостійна робота – 100 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом.
Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про принципи структурно-функціональної організації імунної системи, у тому числі на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях, закономірності кооперативної взаємодії органів, клітинних угрупувань та клітин імунної системи за різних фізіологічних станів організму, зумовлених характером реалізації певної програми розвитку та зміною фізіологічного статусу, молекулярно-біологічні основи диференціювання імунокомпетентних клітин; а також про можливість практичного застосування окремих методичних прийомів, системних алгоритмів аналізу та понятійних елементів даної дисципліни у галузі науки та інших сферах суспільної діяльності (медицині, біотехнології тощо).


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 [2 Голоса (ів)]Біологія пухлинних клітин

Дисципліну читає - Бурлака А.П. професор, доктор біологічних наук

Навчальна дисципліна «Біологія пухлинних клітин» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Цитолог».
Викладається у I семестрі 2-го курсу магістратури денної форми навчання в обсязі – 150 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про основні принципи структурно-функціональних змін тканин і клітин в процесі онкогенезу, основні причини малігнізації клітин, особливості структурно-функціональних змін клітин при онкотрансформації в системі міжклітинної трансдукції й у системі кооперативної взаємодії субклітинних підсистем, а також про можливості впливу на характер та рівень малігнізації клітин для вирішення сучасних фундаментальних та прикладних задач різних галузей науки та інших сфер суспільної діяльності.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Гістофізіологія стовбурових клітин

Дисципліну читаєРибальченко Тарас Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент

Навчальна дисципліна «Гістофізіологія стовбурових клітин» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Цитолог».
Дана дисципліна викладається в обсязі – 150 год. У курсі передбачено два змістовних модулі та дві модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Дисципліни «Біологія стовбурових клітин» вивчає: властивості ембріональних стовбурових клітин та стовбурових клітин дорослого організму, молекулярно-генетичних механізми диференціації стовбурових клітин.
Мета дисципліни - ознайомити студентів з властивостями стовбурових клітин та визначенням їхнього потенціалу.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Механізми клітинної диференціації

Дисципліну читає - Рибальченко Тарас Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент

Навчальна дисципліна «Механізми клітинної диференціації» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Цитолог».
Дана дисципліна викладається в обсязі – 150 год. У курсі передбачено два змістовних модулі та дві модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Дисципліна «Механізми клітинної диференціації» вивчає: молекулярно-генетичних механізмів диференціації клітин, механізми клітинного поділу, диференціація та експресія генів. А також вивчається клітинний поділ і адгезія, онкогенез, протоонкогени, онкогени, пухлинний ріст і клітинна диференціровка, геном ракової клітини, онкогенні віруси.
Мета дисципліни - ознайомити студентів з головними поняттями та факторами диференціації, з процесами клітинної диференціації які приводять до формування спеціалізованих клітин, тканин, органів з початково однорідних клітин.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Механізми старіння клітин

Дисципліну читаєВаренюк Ігор Миколайович, доцент, кандидат біологічних наук

Навчальна дисципліна «Механізми старіння клітин» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Цитолог».
Викладається в обсязі – 150 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом.
Мета дисципліни полягає у глибокому висвітленні основних принципів старіння клітин організму. Розглядаються загальні закономірності процесів старіння; вікові морфо-функціональні зміни у клітинах різних органів і систем органів; прояви патологічного старіння. Також дається класифікація і огляд найважливіших теорій старіння; механізми антистаріння; основні сучасні засоби геропротекції та експериментальні підходи стосовно продовження тривалості життя. Крім того, розглядаються можливі способи керування розвитком процесу старіння з метою вирішення сучасних фундаментальних та прикладних задач в біології та медицині.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 [2 Голоса (ів)]Рецептори біорегуляторів

Дисципліну читаєОстровська Галина Віталіївна, професор, доктор біологічних наук

Навчальна дисципліна «Рецептори біорегуляторів» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Цитолог».
Дисципліна викладається в обсязі 150 годин. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом.
В курсі розглядаються класи і структурна організація рецепторів клітин, особливості їх функціонування, формування сигнальних каскадів, процеси і наслідки передачі інформації від джерела формування біорегулятора до клітинних ефекторів. В ході вивчення дисципліни значна увага приділяється значенню і практичному застосуванню дослідження рецепторів і сигнальних систем в галузях біотехнології, медицини, сільського господарства, фундаментальній науці.
Мета дисципліни - формування уявлення про структурно-функціональні принципи організації систем поза- і внутріклітинної сигналізації, їх значення у регуляції процесів в клітинах і тканинах, застосування в фундаментальних і прикладних медико-біологічних дослідженнях.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 [2 Голоса (ів)]: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.