Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
1
1
6
6
год.
3
3
3
3
хв.
5
5
1
1
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГІСТОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
КАФЕДРИ ЦИТОЛОГІЇ, ГІСТОЛОГІЇ
ТА БІОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

на 2015-2016 н.р.

Взаємодії клітин в тканинах

Дисципліну читаєСкрипник Наталія В'ячеславівна, доцент, кандидат біологічних наук

Навчальна дисципліна «Взаємодії клітин в тканинах» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Гістолог».
Дисципліна є базовою цитологічною дисципліною, що висвітлює питання закономірностей морфо-функціональних змін комунікативної системи клітин, взаємозв’язку організації й функціонування рецепторно-сигнальних систем і морфо-функціональних змін клітин при зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, в нормі й при патології, що є об’єктом дослідження широкого кола цитологів і клітинних біологів, а також окреслює коло методів та прийомів досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної дисципліни. Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого і про роль закономірно організованих клітинних систем у формуванні, функціонуванні й пластичності тканинних угрупувань.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 [1 Голос]Гістосоціогенез клітин

Дисципліну читає - Скрипник Наталія В'ячеславівна, доцент, кандидат біологічних наук

Навчальна дисципліна «Взаємодії клітин в тканинах» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Гістолог».
Дисципліна є базовою цитологічною дисципліною, що висвітлює питання закономірностей морфо-функціональних змін комунікативної системи клітин, взаємозв’язку організації й функціонування рецепторно-сигнальних систем і морфо-функціональних змін клітин при зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, в нормі й при патології, що є об’єктом дослідження широкого кола цитологів і клітинних біологів, а також окреслює коло методів та прийомів досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної дисципліни. Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого і про роль закономірно організованих клітинних систем у формуванні, функціонуванні й пластичності тканинних угрупувань.


Оцініть дисципліну  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]Механізми гістогенезу

Дисципліну читає - Пустовалов Андрій Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент

Навчальна дисципліна «Механізми гістогенезу» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Гістолог».
Дана дисципліна викладається в обсязі – 150 год. У курсі передбачено 3 змістовні модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом.
Курс складається з розділів, присвячених аналізу механізмів гістогенезу епітеліальних тканин, тканин внутрішнього середовища, м’язових та нервових тканин. Розглянуто процеси гістогенезу різних типів тканин у нормі та при різноманітних порушеннях.
Мета дисципліни «Механізми гістогенезу» є ознайомити студентів з закономірностями гістогенезу тканин людини у нормі та при різних патологічних станах.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Механізми онкогенезу

Дисципліну читаєБурлака А.П. професор, доктор біологічних наук

Навчальна дисципліна «Механізми онкогенезу» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Гістолог».
Дисципліна викладається в обсязі – 150 год. В курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
В курсі розглядаються основні причини малігінізації клітин, структура та механізми впливу канцерогенів, молекулярні механізми протипухлинного захисту організму та причини порушення їхнього функціонування.
Мета дисципліни – формування уявлення про причини та принципи структурно-функціональних змін тканин і клітин в процесі онкогенезу, а також про можливості впливу на характер та рівень таких змін для вирішення сучасних фундаментальних і прикладних задач різних галузей науки.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Механізми онтогенезу

Дисципліну читаєВаренюк Ігор Миколайович, доцент, кандидат біологічних наук

Навчальна дисципліна «Механізми онтогенезу» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Гістолог».
Викладається в обсязі – 150 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом.
Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про механізми реалізації послідовних періодів онтогенезу, особливості мікроскопічної та субмікроскопічної організації тваринного організму на різних етапах онтогенезу та за певних умов довкілля. В спецкурсі розглядаються механізми та закономірності основних періодів ембріогенезу: запліднення, дроблення та бластуляції, гаструляції, нейруляції та закладки осьових органів, органогенезу. Також розглядаються механізми та закономірності основних періодів постембріонального розвитку: препубертатного періоду, включаючи метаморфоз, росту та статевого дозрівання, старіння.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Механізми регенерації тканин

Дисципліну читаєВаренюк Ігор Миколайович, доцент, кандидат біологічних наук

Навчальна дисципліна «Механізми регенерації тканин» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Гістолог».
Викладається в обсязі – 150 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Мета дисципліни – систематизація знань про закономірності та механізми регенерації різних тканин та інших структурних частин організму на різних рівнях його організації за різних умов. Спецкурс складається з розділів, присвячених загальним закономірностям регенерації, особливостям регенерації основних типів тканин, наявних в організмі вищих тварин та людини (епітеліальної, сполучної, м’язової, нервової); також розглядаються закономірності та механізми регенерації різних органів та систем органів.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Тканинна інженерія

Дисципліну читаєВороніна Олена Костянтинівна, доцент, кандидат біологічних наук

Навчальна дисципліна «Тканинна інженерія» є складовою програми підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальності 04010204 «Цитологія та гістологія» за програмою підготовки «Цитологія та гістологія». Дана дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Гістолог».
Дана дисципліна викладається в обсязі 150 год. у курсі передбачено 3 змістовні модулі та 3 модульні контрольні. Завершується дисципліна іспитом.
Курс складається з розділів, в яких висвітлені основні методи тканинної інженерії та сучасні тканинні технології (отримання штучних органів, 3D–біодрук тканин, нанотехнології тощо). Розглянуті реконструктивні тканинні технології: відновлення регенеративного потенціалу органів, створення імплантів та їх біосумісність з організмом.
Метою викладення навчальної дисципліни «Тканинна інженерія» є аналіз можливостей практичного використання тканинних культур та технологій, тканинного інженерінга; найбільш перспективних біомедичних матеріалів та технології регенеративної біології та медицини, що використовуються в сучасній медицині, промисловості та наукових дослідженнях.


Оцініть дисципліну 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ЦИТОХІМІЯ

Спецкурс викладає  професор Островська Галина Віталіївна

Островська Галина Віталіївна

 

 

Дисципліна викладається в 7 семестрі в обсязі 2 кредитів, обсягом 72 год., з яких 34 год. лекцій, 38 год. самостійної роботи і підсумовується заліком.
Детальніше...: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.