Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
6
6
дн.
2
2
1
1
год.
1
1
3
3
хв.
2
2
8
8
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Співпраця

основою наукового розвитку, партнерства у навчальних програмах та проектах кафедри ботаніки є міжнародна співпраця.

Розвиток міжнародного співробітництва кафедри ботаніки після набуття Україною незалежності пов’язаний з двома напрямками: 1) збереження плідних наукових контактів з країнами, що входили до складу СРСР (в першу чергу, з ботанічними установами Росії, Білорусії – Ботанічним інститутом ім. В.Л .Комарова, Московським державним університетом ім. Михайла Ломоносова, кафедрами ботаніки Башкирського державного педагогічного університету, Башкирського державного університету, Кіровського сільськогосподарського інституту та Гомельського державного університету, Біолого-ґрунтового інституту Далекосхідного відділення РАН, Інститутом біології Комі відділення РАН), 2) встановлення партнерських стосунків та розвиток наукового співробітництва з ботанічними установами країн Західної Європи.

 

Країни-партнери кафедри ботаніки

Affair

(червоними стрілками позначено основні країни-партнери, синіми – країни з якими встановлений офіційний науковий обмін)

 

Широке співробітництво з країнами Західної Європи розпочалося з запрошення у 1996 р. доцента кафедри ботаніки І.Ю. Костікова  до Центру громадських досліджень університету м. Люксембург (з 2000 р. – Центру громадських досліджень імені Габріеля Ліппманна) та Інституту ботаніки університету м. Льеж для виконання серії робіт, пов’язаних з дослідженнями ґрунтових водоростей Бельгії та Люксембургу, ініційоване завідувачем лабораторії гідробіології, екології та біотехнології CRP-GL професором Люсьеном Гоффманом. Сумісні дослідження з цими установами мали довгостроковий характер, виконувались під час одно-тримісячних щорічних візитів у період 1996-2004 р.р. доцента І.Ю. Костікова до Бельгії та Люксембургу, фінансування яких здійснювались на основі індивідуальних дослідницьких грантів НАТО. У 2003 та 2004 р.р. дослідження у Люксембургу на базі CRP-GL проводили також доцент Е.М. Демченко (тема: таксономічні дослідження видів роду Chlamydomonas), асистент В.Р. Бойко (дослідження ґрунтових водоростей як резервуарів вірусів вищих рослин). Результатами співробітництва стали 12 сумісних публікації, відкриття та експериментальне доведення ролі ґрунтових водоростей у збереженні у ґрунті вірусів вищих рослин, опис кількох нових для науки видів, запровадження на кафедрі ботаніки двох нових спецкурсів ("Макротаксономія та макросистеми органічного світу", "Молекулярна таксономія рослин"), опанування співробітниками кафедри ряду методів молекулярно-генетичних досліджень в галузі систематики.

У 1997 р. був встановлений контакт та розпочалося співробітництво між кафедрою ботаніки та Інститутом Макса Планка (Німеччина). На базі цього інституту асистент кафедри ботаніки О.В. Горб за підтримки Фонду Гумбольта під час серії довгострокових відряджень тривалістю до 10 місяців на рік протягом 1997-2003 р.р. виконувала експериментальну частину різноманітних аспектів мірмекохорії у широколистяних лісах. Результатом цієї роботи стала монографія "Seed Dispersal by Ants in a Deciduous Forest Ecosystem. Mechanisms, Strategies, Adaptations", що вийшла друком у видавництві "Kluwer Academic Publishers" у 2003 р.

Наступний крок був пов’язаний з встановленням у 2001 р. контактів та початком сумісних досліджень з лабораторією гідробіології Національного інституту агрономічних досліджень Франції, розташованою у м. Тонон. З цією лабораторією кафедра ботаніки виконувала два сумісні українсько-французькі проекти у межах програми "ДНІПРО". Керівником першого проекту – "Оцінка екологічної якості вод р. Дніпро (Україна) за допомогою планктонних та бентосних діатомових водоростей" з боку французької сторони виступав Президент Всесвітньої спілки франкомовних діатомологів, професор Ж.-К. Друарт, з української – завідуючий кафедрою ботаніки, професор І.Ю. Костіков. Під час виконання цього проекту вперше в Україні для оцінки якості води було апробовано та застосовано розроблену у Франції та стандартизовану у країнах ЕС методику діатомових індексів. У 2004 р. на кафедрі ботаніки розпочалось виконання кандидатської дисертації за цим напрямком аспірантом А.А. Кривендою, причому вперше в історії кафедри ботаніки – за подвійного міжнародного керівництва: проф. І.Ю. Костіков (Київський університет імені Тараса Шевченка, Україна), та проф. Ж.-К. Друарт (Національний інститут агрономічних досліджень, Франція). Під час виконання кандидатської дисертації частину експериментальної роботи аспірант А.А. Кривенда протягом 6 місяців виконувала у Франції: в лабораторії INRA у м. Тонон (дисертація А.А. Кривенди подана до захисту у 2007 р.).

Другий проект, що виконувався з INRA водночас з першим, стосувався розробки інструментальних методів використання наземних мікроводоростей для оцінки якості ґрунту. З боку Київського національного університету виконавцями цього проекту були професор І.Ю.Костіков та доцент П.О. Романенко, з боку INRA – професор А. Буше (м. Тонон) та проф. А. Берард (м. Авіньйон). В результаті виконання проекту було встановлено принципову можливість використання молекулярно-генетичних маркерів для оцінки стану ґрунту на основі безконтактної ідентифікації діагностичних видів ґрунтових мікроводоростей.

Важливою сторінкою в історії розвитку міжнародного співробітництва кафедри стала співпраця з доктором А. Массальським з інституту Біології Свентокшиської педагогічної академії, м. Кельце, Польща (нині Інститут біології, університету Яна Кочановського). А. Массальский був першим аспірантом професора І. Мантон – всесвітньо відомого біолога, яка першою почала працювати на електронному мікроскопі і першою описала ультратонку будову рослинної, тваринної та грибної клітини. У 70-80 р.р. ХХ ст. А. Масальський відкрив нову структуру, яка виявилась ознакою цілого нового підцарства живих організмів – ретронеми, був одним з розробників теорії колоїдної структури природньої води, йому також належить честь першої реконструкції структури поринових каналів у біологічній мембрані. У 2000 р. А. Массальський у межах договору про Міжнародне співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Свентокшиською педагогічною академією прибув на кафедру ботаніки для узагальнення та аналітичної обробки експериментальних результатів щодо особливостей ультраструктурної організації ґрунтових водоростей. Результати узагальнень доктор Массальський підсумував у вигляді дисертації на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю "ботаніка". Дисертація була успішно захищена у спеціалізованій вченій раді по захисту докторських дисертацій при біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Результатом співробітництва з А. Массальським стало запровадження на кафедрі ботаніки спецпрактикумів з електронної мікроскопії, поява напрямку, пов’язаного з ультраструктурними дослідженнями наземних водоростей, початок сумісних досліджень по вивченню наземних водоростей Антарктики в околицях польської станції Г. Арктовськи та української станції акад. В.І. Вернадський, та сім сумісних публікацій у різних фахових міжнародних виданнях. Крім того, два співробітники (І.Ю. Костіков, В.Р. Бойко), один аспірант (Н.А. Рибалка) та один студент (І.М. Калиняк) мали змогу пройти стажування з електронної мікроскопії та виконати експериментальні дослідження на цьому приладі у м. Кельце під безпосереднім керівництвом одного з найдосвідченіших електронних мікроскопістів у світі.

У 2004 р. кафедра встановила плідні стосунки у галузі наукової та педагогічної роботи з університетом м. Констанц (Німеччина). Основою цього контакту став Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та університетом м. Констанц, в реалізації якого важливу роль відіграла ініціативна позиція німецьких партнерів – професора Р. Віна, професора Е. Гросс, та куратору цього напрямку співробітництва пана Г. Генслера. Завдяки цьому протягом 2004-2007 р.р. в лабораторії професора Е. Гросс пройшли стажування та виконали експериментальні дослідження зі складним приладним забезпеченням студенти М. Власюк, Е. Демиденко, інженер НДЛ кафедри ботаніки О.І. Красняк, асистент П.О. Романенко, доцент Е.М. Демченко. В процесі цієї роботи сумісно з Е. Гросс було виявлено на території України новий небезпечний інвазійний вид рослин, описано новий вид мікроводоростей, поглиблено напрямок, що стосується контролю якості вод. У 2008 р. для проходження в університеті м. Констанц короткострокового стажування в галузі молекулярної біології водоростей професором П. Кроттом (керівник та один з виконавців проектів по секвенуванню повних геномів Thalassiosira pseudonana та Phaeodactylon tricornutum) була відібрана студентка ІІ курсу кафедри ботаніки Д. Бова. Наступного року Д. Бова була запрошена до університету м. Констанц для виконання експериментальної частини своєї роботи, пов’язаної з дослідженням механізму поділу пластид у діатомових водоростей. Робота студентки IV курсу Д.Бови зайняла I місце на конкурсі наукових робіт молодих біологів (бакалаврів, магістрів та аспірантів) університету м. Констанц. У 2012 р. для проходження аналогічного стажування комісією університету м. Констанц була відібрана студентка IV курсу кафедри ботаніки М.Молчанова.

У 2005-2006 р.р. кафедрою було встановлено партнерські стосунки з лабораторією бріології Інституту ботаніки ім. В.Шафера (м.Краків, Польща) у галузі вивчення бріофлори Антарктики. За даною темою з боку Київського університету дослідження проводила доцент О.В. Тищенко, з боку Польщі – головний світовий експерт в галузі вивчення цієї групи рослин проф. Р. Охіра.

Подальший крок у поглиблені міжнародного співробітництва полягав у початку у 2005 р. сумісних досліджень в галузі систематики водоростей та справі розвитку альгологічних колекцій чистих культур з університетом м. Геттінген (Німеччина), в першу чергу – в особі директора провідної світової колекції мікроводоростей професора Т. Фрідла. В межах цього співробітництва викладачами та аспірантами кафедри ботаніки (професором І.Ю. Костіковим, доцентом П.О. Романенко, доцентом В.Р. Бойко, інженером Ю.С. Євдокименко, аспірантами Н.А. Рибалкою та С.О. Яровим) були проведені таксономічні дослідження ряду критичних груп зелених водоростей. Крім того, для забезпечення виконання сумісних досліджень Геттінгенського університету та кафедриа ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснено обмін колеційними фондами штамів мікроводоростей (загальна кількість таких штамів перевищила 600). Результатом співробітництва стали сім сумісних публікацій у різних міжнародних виданнях. Професор Т. Фрідл неодноразово відвідував кафедру ботаніки Київського університету, читав лекції та надавав консультації з питань молекулярної таксономії та культуральної справи. Колекція SAG як колекція-партнер також надала суттєву матеріальну підтримку колекції культур мікроводоростей Київського національного університету ACKU, профінансувавши придбання культурального обладнання високої вартості та безкоштовно передавши в ACKU понад 500 субкультур штамів особливого наукового інтересу, включаючи біля 400 автентичних. Кафедра ботаніки протягом 2005-2011 р.р. сумісно з колекцією SAG двічі виконувала сумісні проекти за програмою українсько-німецького співробітництва DNIPRO. Випускниця кафедри ботаніки Н. Рибалка отримала постійну роботу в SAG, і у 2011 р. стала переможницею національного конкурсу Німеччини "Жінка в науці – вчений та мати". У 2012 р. на тривалу наукову роботу до SAG була запрошена асистент кафедри альголог-діатомолог А.А. Кривенда.

Кафедра традиційно підтримує наукові контакти та виконує сумісні дослідження з колегами з Росії – альгологами та геоботаніками БІНу (Санкт-Петербург), МГУ, Кіровського сільськогосподарського інституту (школа засновника радянської ґрунтової альгологї професора Е.А. Штіної), провідними фітоценологічними та ґрунтово-альгологічними центрами Росії, в першу чергу, школами професорів Б.Г. Міркіна та Р.Р. Кабірова в Уфі (Башкирський державний університет та Башкирський державний педагогічний університет). Особливо важливим для розвитку сучасної ботаніки в Україні є плідне співробітництво з головним молекулярним систематиком рослин Російської Федерації та визнаним світовим лідером в галузі молекулярної систематики стрептофітових водоростей професором А.А. Гончаровим (Біолого-ґрунтовий інститут Далекосхідного відділення РАН, Владивосток). Професор А.А. Гончаров постійно надає консультаційну підтримку молодим ботанікам кафедри, у 2011 р. за запрошенням кафедри прочитав курс лекцій та провів 36-годинний лабораторний практикум з молекулярної систематики рослин для студентів та співробітників кафедри.

Міжнародне співробітництво з шістьма основними країнами-партнерами – Люксембургом, Бельгією, Польщею, Францією, Німеччиною та Росією – сприяли встановленню різноманітних контактів з широким колом ботаніків різних країн та установ (станом на 2012 р. кафедра ботаніки співпрацює з колегами з 24 країн світу).

Як наслідок, у 2004 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який представляла кафедра ботаніки, організував першу Міжнародну конференцію "Водорості у наземних екосистемах", яка була проведена на базі Канівського природного заповідника. У роботі конференції прийняли участь науковці з 12 країн світу – України, Росії, Грузії, Польщі, Словаччини, Чехії, Данії, Швеції, Великої Британії, США, Люксембургу, Німеччини. За рішенням міжнародного наукового комітету, конференцію було вирішено зробити постійною, та такою, що проводиться у країні, яка на момент поточної конференції визнається світовою спільнотою країною-лідером у галузі дослідження водоростей наземних екосистем. Місцем проведення наступної чергової конференції визначено Україну.

 

Druart Demchenko--Friedl Friedl--Tkachenko Hoffmann--Boyko--Massalski Hoffmann Massalski
 Ж.К. Друарт 

 Е.М. Демченко

Т. Фрідл 

Т. Фрідл

Д. Ткаченко  

 Л. Гоффманн

В.Р. Бойко

А. Массальский

Л. Гоффманн   А. Массальский  

Таким чином, міжнародне співробітництво відіграло та відіграє надзвичайно важливу роль як у рості наукового авторитету кафедри ботаніки на міжнародній арені, так і у справі підготовки студентів – у розробці нових спецкурсів та вдосконалення існуючих, впровадженні нових спецпрактикумів, стажуванні студентів та аспірантів у провідних світових наукових центрах.

 

Міжнародне співробітництво (установи-партнери). На міжнародному рівні кафедра ботаніки співпрацює з наступними установами:: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.