Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
4
4
год.
3
3
4
4
хв.
1
1
0
0
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

БОТАНІЧНА КОЛЕКЦІЯ
КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ РОСЛИН

КОЛЕКЦІЯ ШТАМІВ ВОДОРОСТЕЙ

 

ACKU

Колекція культур водоростей Київського національного університету імені Тараса Шевченка зареєстрована у Всесвітньої Федерації Колекцій Культур (Word Federation for Culture CollectionWord Federation for Culture Collection), реєстраційний номер: WDCM994 (Culture Collection of Algae at Kyiv University – ACKU). За кількістю штамів ACKU займає 6-е місце у світі серед аналогічних колекцій, а за кількістю автентичних штамів, які представляють особливу наукову цінність – 4 місце, поступаючись лише колекціям SAG (Німеччина) , CCAP (Велика Британія) та UTEX (США). В Україні та на теренах колишнього СРСР колекція ACKU є лідуючою і за всіма основними показниками значно випереджає інші аналогічні колекції (таблиця 1).

 

 

Таблиця 1

Провідні світові та Українські колекції культур водоростей

Акронім колекції

(країна)

Кількість штамів

/в т.ч. автентичних/

/з території країни

Назва колекції

SAG (Німеччина)

2500 / 900 / -

Sammlung von Algenkulturen at University of Goettingen

CCAP (Великобританія)

2500 / 800 / -

Culture Collection of Algae and Protozoa

UTEX (США)

2200 / 850 / 1800

The Culture Collection of Algae at the University of Texas Austin

NIES (Японія)

2159 / 250 / -

Microbial Culture Collection at National Institute for Environmental Studies

ASIB (Австрія)

1570 / 150 / -

Algensammlung am Institut fur Botanik, Universitat Innsbruck

ACKU (Україна)

1078 / 300/ понад 550

Culture Collection of Algae at Kyiv University

CALU (Російська Федерація)

704 / - / 145

Collection of Algae in Leningrad, St. Petersburg, State University

IBASU-A (Україна)

470 / 8 / понад 300

Колекція культур мікроводоростей України Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ (м. Київ)

IPPAS (Російська Федерація)

300 / - / 250

Culture Collection of Microalgae IPPAS, Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences

CAUP (Чехія)

193 / - / 76

Culture Collection of Algae of Charles University in Prague

IBSS (Україна)

60 / 0 / 52

Колекція культур мікроводоростей у складі Колекції гідробіонтів Світового океану Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАНУ (м. Севастополь)

HPDP(Україна)

біля 50 / 0 / -

Колекція культур синьозелених водоростей Інституту гідробіології НАН України (м. Київ)

CWU-MACC (Україна)

22 / 0 / 14

Herbarium of Kharkov University (CWU) MicroAlgae Cultures Collection (м. Харків)

 

Коротка історія створення колекції. Колекційна справа в галузі підтримання культур мікроводоростей в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка (теперішній Київський національний університет імені Тараса Шевченка) була започаткована на початку 70-х рр. ХХ ст професором кафедри нижчих рослин, д.б.н. Н.П. Масюк, яка створила оригінальну колекцію штамів видів роду Dunaliella Teod., ізольованих з різних регіонів колишнього СРСР в процесі ревізії даного роду (Масюк, 1973). Всі штами персональної колекції Н.П. Масюк були субкультурами оригінальних штамів, які наразі зберігаються в Колекції культур мікроводоростей України Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ (акронім IBASU-A), і складають основу останньої. У 80-х роках ХХ ст. колекція культур кафедри нижчих рослин була поповнена понад 250-ма штамами 170-и видів мікроводоростей, ізольованих І.Ю. Костіковим з ґрунтів Лісостепової зони України та Українських Карпат. Проте у 1988 р., при переїзді біологічного факультету КНУ в новий корпус, некваліфіковане транспортування та тимчасове розміщення колекції у непристосованому приміщенні призвели до втрати майже всіх штамів колекції кафедри нижчих рослин, включаючи унікальні автентичні штами нових таксонів (PolytomellazeroviiMassjuketKostikov, PolytomakievenseKostikov, SpongiochlorisirregularisKostikov, NautococcusverrucosusKostikov, HyalogoniummassjukiaeKostikov) та унікальні ізоляти видів, які й досі відсутні у світових колекціях (зокрема, SchizogoniummuraleKuetz., Capitulariellacf.radiansPasch.).

Відновлення колекції мікроводоростей Київського університету було розпочато у 1990-2000 рр. при проведенні широкомасштабних флористичних досліджень ґрунтових водоростей України (Костіков та ін., 2001), Бельгії та Люксембурга (Kostikov & al., 2001; Hoffmann, Ector, Kostikov, 2007), а також деяких заповідників Росії (Даурського, Лазовського, Уссурійського). Як наслідок, на кафедрі ботаніки було створено кілька персональних колекцій – І.Ю. Костікова, Е.М. Демченка, Т.М. Дарієнко, П.О. Романенка, А.А. Кривенди, Н.А. Рибалки, С.О. Ярового, а також з дегідратованих культур відновлено ряд штамів колекції культур ґрунтових водоростей кафедри нижчих рослин (Демченко, 2000).

У 2002 р. нові та найцікавіші у таксономічному відношенні штами цих персональних колекцій разом із серією штамів д-ра А. Лукешової (Інститут біології ґрунтів, Чеська Будойовиця, Чехія), переданими на кафедру ботаніки для проведення ревізії родини Radiococcaceae (Kostikov & al., 2002), були об’єднані в єдину альгологічну колекцію Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Костіков, Новохацька, 2003).

Починаючи з 2002 р. ACKU поповнюється штамами, ізольованими з наземних біотопів Антарктики (Kostikov & al. 2003) та разноманітних континентальних водойм України, а також значною кількістю штамів (переважно – автентичних) з двох провідних світових колекцій культур мікроводоростей: SAG (Sammlung von Algenkulturen at Universitat Gottingen) університета м. Геттінген (Німеччина) та CCAP (Culture Collection of Algae and Protozoa) – національної колекції культур водоростей та найпростіших Великої Британії. У 2009 р. ACKU публікує перший каталог штамів (Костиков, Демченко, Новохацкая, 2009). Видання другого каталогу заплановано на 2013 р.

 

Основні характеристики колекції. Наразі колекція ACKU нараховує 1 079 штамів 283 видів 109 родів зелених (483 штами), еустигматофітових (7), жовтозелених (49), золотистих (1), діатомових (4) та червоних (1) водоростей, з яких 246 штамів є автентичними. Колекція зберігається в обладнаному приміщенні, в двох холодильних установках з періодичним (16 годин – світлова фаза / 8 – темнова) штучним освітленням з регульованим температурним режимом (11-13 оС). Всі штами є альгологічно чистими, не аксенічними. Штами зберігаються переважно в пробірках на твердих агаризованих поживних середовищах BBM, 3NBBM, BBM-V, K, SA (97% штамів). Кожний штам представлений субкультурами трьох ліній пересівів (лінія 1 – вік до 3-12 місяців, лінія 2 – від 3-12 місяців до 1.5-2 роки; лінія 3 – від 1.5-2 роки до 3-3.5 років). Біля 3% штамів зберігаються на рідких поживних середовищах BBM, 3NBBM та К у колбах об’ємом 100-250 мл, і також представлені трьома лініями субкультур, аналогічними до культур на агаризованому середовищі. Чистота штамів контролюється при проведенні пересівів на свіжі поживні середовища, а також вибірково – при проведенні науково-дослідних робіт з конкретними штамами та при видачі штамів за заявками різних організацій та окремих науковців. Всі штами документовані мікрофотографіями, мають паспорти універсального зразку. Для частини штамів (біля 250) паралельно із живими культурами виготовлені блоки, залиті у смолу Спурра для трансмісійної електронної мікроскопії. Біля 200 штамів реферовані з використанням ДНК-технологій (ДНК штрих-кодування) за ядерними нуклеотидними послідовностями кластеру рибосомальних генів (18SrDNA, ITS-2) та хлоропластними послідовностями гену rbcL і спейсеру rbcL-psbA.

Колекція ACKU наразі підтримується за рахунок коштів по забезпеченню навчального процесу Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (біля 900 грн/рік), держбюджетної науково-дослідної теми Київського національного університету, спонсорської підтримки обладнанням та реактивами з боку колекції-партнера SAG, власних коштів співробітників кафедри ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Костікова І.Ю., Бойко В.Р., Євдокименко Ю.С., Демченка Е.М., Сенчила О.О., Кривенди А.А., Смілянця Ю.Л., позабюджетного фінансування та договорів на послуги та науково-технічні експертизи. Середні витрати на підтримання одного штаму становлять 180 грн/рік, середні витрати на ізоляцію та інсерцію одного нового штаму – від 70 до 400 грн, середні витрати на морфологічну ідентифікацію одного штаму – біля 70 грн, на молекулярно-генетичну типіфікацію одного штаму (з урахуванням виділення ДНК, ампліфікації однієї маркерної послідовності та секвенування) – біля 110 грн.

На базі колекції мікроводоростей ACKU виконано та виконуються різноманітні роботи науково-дослідного та освітнього спрямування. Науково-дослідні розробки, в основному, стосуються наступних напрямків: а) класична та молекулярна систематика мікроводоростей, б) флора наземних водоростей України та українського сектору міжнародної відповідальності в Антарктиці (район української антарктичної станції "Академік В.І. Вернадський", архіпелаг Аргентинські острови), в) фізіологія водоростей, г) фікотехнологія (розробка технологій отримання водоростевої біомаси та водоростевої сировини різного складу, розробка технологій фільтрації промислових димо-газових викидів), д) екологія водоростей.

 

Наукові здобутки:

1. Визначено роль наземних евкаріотичних водоростей як одного з резервуарів вірусних інфекцій вищих рослин (Бойко та ін., 2004).

2. Зазначено закономірності впливу мікрохвильового опромінення на мікроводорості (М.А. Березовська).

3. Встановлено роль мікроводоростей в утворенні лікувальних мулових сульфідних пелоїдів (С.О. Яровий, А.М. Солоненко).

4. Уточнено молекулярно-філогенетичну концепцію виду у мікроводоростей (Rybalkaetal., 2009).

5. Запропоновано нових продуцентів технологічно цінних речовин, зокрема, астаксантину (Е. Челібєєва).

6. Розв’язано проблему таксономії ряду критичних груп мікроводоростей, зокрема, порядку Protosiphonales (Костиков и др., 2012), родини Radiococcaceae (Hoffmann, Gugger, Kostikov, 2002; Kostikov, Darienko, Lukešová, Hoffmann, 2002), родів Pseudococcomyxa (Kostikov, Darienko, Hoffmann, 2002), Stichococcus (Карбовська, Костіков, 2012), Interfilum (Mikhailyuk & al., 2008), Chlamydomonas (Павловська, Костіков, 2011; 2012).

7. Описано ряд нових для науки таксонів, зокрема, нового роду Garhundacystis (Kostikov, Hoffmann, 2000), багатьох нових для науки видів (Kostikov, Hoffmann, 2002; Demchenko & al., 2003; Hoffmann, Ector, Kostikov, 2007; Mikhailyuk & al., 2008; Костиков и др., 2012). Результати досліджень опубліковані у численних статтях (з них понад 15 статей у міжнародних фахових виданнях, що мають імпакт-фактор) та одній монографії (Костіков та ін., 2001).

 

Освітнє значення:

1. Проведення школи по ідентифікації наземних водоростей під час І Міжнародної конференції "Algaeinterrestrialecosystems" (Канів, 27-30 вересня 2005 р.), в роботі якої прийняли участь 60 науковців з 12 країн світу (Кондратюк та ін., 2005).

2. Проведення спеціалізованої міжнародної школи з ідентифікації ґрунтових та аерофітних водоростей-евкаріот (Київ, 26.01. – 05.02.2010 р.) на базі референтних штамів колекції ACKU (Костиков и др., 2010).

3. Використання штамів ACKUпри проведенні лабораторного практикуму з нормативного курсу "Ботаніка" для студентів І курсу ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Використання штамів ACKUпри проведенні спецпрактикумів за спеціальністю "Ботаніка" по спецкурсам "Цитологія водоростей та грибів", "Альгологія", "Молекулярна таксономія рослин", "Фікотехнологія".

5. Забезпечення матеріалом студентів для виконання курсових та дипломних робіт альгологічного спрямування.

6. Забезпечення матеріалом практичного туру IV (Всеукраїнського) етапу шкільної олімпіади з біології (2005-2010 рр.) та під час тренувальних зборів збірної команди України на Міжнародну учнівську олімпіаду з біології (2007-2011 рр).

7. Забезпечення штамами загальноосвітніх середніх шкіл України для проведення практичних занять, забезпечення роботи шкільних гуртків з біології, виконання науково-дослідних робіт школярів, що подаються на конкурс МАН.

 

Наразі колекція ACKU використовується як наукова платформа по забезпеченню первинним експериментальним альгологічним матеріалом науково-дослідних та освітніх установ України, Білорусії та Росії, а також деяких установ далекого зарубіжжя. Зокрема, штами ACKU використані для науково-дослідної роботи вченими Інституту гідробіології НАН України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського, Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (Білорусь), Башкірського державного педагогічного університету (Росія), Інституту біології Комі НЦ УрО РАН (Росія), Інституту фізико-хімічних та біологічних проблем ґрунтознавства РАН у Пущіно (Росія), а також університету м. Праги (Charles University in Prague) та колекції культур SAG університету м. Гетинген (Sammlung von Algenkulturen at Universitat Gottingen).

Таким чином, за загальним обсягом, таксономічною різноманітністю, представленням регіональної Східно-Європейської та Антарктичної складових, числом референтних таксономічних одиниць, кількістю автентичних штамів, внеском у розвиток як світової альгології, так і альгології в Україні та країнах СНД, колекція ACKU є безумовним лідером серед країн СНД та Східної Європи, і представляє одну з провідних альгологічних колекцій світу. Колекція активно використовується як наукова та освітня платформа в Україні та країнах СНД, має міжнародне визнання. ACKU здійснює інтенсивну співпрацю з іншими світовими колекціями, в першу чергу – з провідною світовою колекцією SAG.

 

Завантажити презентаційний файл колекції ACKU: [pdf]

Оприлюднений каталог колекції штамів мікроводоростей ACKU станом на 2008 рік: [pdf]

Список штамів колекції мікроводоростей ACKU:  [pdf]

85-02 548-06 535-06 573-06 587-06


: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.