Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
4
4
год.
3
3
6
6
хв.
2
2
9
9
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

БОТАНІЧНА КОЛЕКЦІЯ
КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ РОСЛИН

ГЕРБАРІЙ


ГЕРБАРІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (KWU), за кількістю гербарних зразків, належить до малих гербаріїв, проте, об’єм його матеріалів є досить допоміжним у регіональних флористичних обробках України, систематичних обробках значної частини такcонів флори України.

 

Історія створення. Гербарні колекції Київського університету, зібрані з часу його заснування, у 1931 р. були передані до Інституту ботаніки Української Академії наук і послужили базою для створення Національного гербарію України (KW), який має статус національного надбання і зберігається в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. До переданих матеріалів увійшли особливо цінні іменні гербарні колекції відомих в Європі ботаніків – В.Г. Бессера (60 тис. гербарних зразків), П.С. Роговича (12 260 гербарних аркушів), I.Ф. Шмальгаузена (21 827 гербарних аркушів) та В. Монтрезора.

Відновлення гербарію Київського університету розпочинається з 1946 р., завдяки зусиллям викладачів кафедри вищих рослин та студентів, що проходили навчальну практику. У 1978 р., під керівництвом зав. кафедри, д.б.н., професора В.І. Чопика, гербарій судинних рослин впорядкований за системою Енглера та розподілений на три функціональних підрозділи: навчальний, демонстраційний та науковий. З того часу до 1996 р. натхненним куратором гербарію був М.М. Бортняк. Гербарій поповнився особливо значним і репрезентативним за обсягом матеріалом з району Середнього Придніпровя.

 

Колектори гербарію. Головними колекторами, завдяки яким у 70-90 р.р. гербарій поповнився на 60 % сучасного складу, є співробітники кафедри, яка на той час мала назву кафедри ботаніки вищих рослин – М.М. Бортняк, В.М. Любченко, Л.Ф. Кучерява, О.Л. Липа та ін. Досить значні поповнення колекції флори України здійснені багатьма іншими колекторами та вченими-ботаніками, серед них: В.В. Осичнюк, О.Д. Гловацька, А.І. Барбарич, О.М. Дубовик, С. Донська (Зиман.), А.І. Жила, В.М. Вірченко, Т.Л. Андрієнко, Я.П. Дідух, В. Мілкіна, Л.М. Сипайлова, Г. Смик, С.С. Смолко (Морозюк), В.В. Протопопова, Л.Г. Оляницька, П.М. Береговий, Г.С. Куковиця, В.А. Нечитайло, А.І. Білозер, О.В. Васильєва, О.В. Горб, О.П. Оксіюк, В. Ткаченко, С. Харкевич, В.І. Чопик У багатьох зборах брали участь студенти кафедри.

Крім того, у гербарії є окремі зразки, зібрані такими відомими ботаніками, як Ю.Д. Клеопов, М.І. Котов, Є.М. Лавренко, І.Г. Зоз, Є.М. Брадіс, Ф.О. Гринь, Ф.Я. Левiна, О. Вісюліна, Л.С. Панова, О.В. Топачевський. Найстаріші зразки у гербарії датуються довоєнними роками (збори О.Д. Гловацької, С. Харкевича, Є. Лавренка, І.Г. Зоза, О.Л. Липи, Ю.Д. Клеопова, Ф.О. Гриня, Котова М.І.). Гербарі флори сучасних природно-заповідних територій України зібраний такими дослідниками, як Смолко С.С. (Морозюк С.С.), Осичнюк В.В., Дубовик О.М., Андрієнко Т.Л., Оляницька Л.Г., Любченко В.М., Сипайлова Л., Протопопова В.В., Бортняк М.М., Котов М.І. та ін.

 

Структура гербарію:

  • 1. Флора України. Колекцію "Флора України" внесено до електронної бази даних (FoxPro, працює також в Microsoft Excel), всього понад 60 000 гербарних зразків.
  • 2.Закордонні флори. Колекції закордонних флор зберігаються у початкових форматах, в яких були передані:

2A. Кавказ;

2B. Заполяр’я (переважно Кандалакша);

2C. Казахстан;

2D. Алтай;

2E. Далекий Схід;

2F. Окремі збори з інших територій.

  • 3. Тематичні гербарії:

3A. Рослини-інтродуценти ботанічних садів та дендраріїв;

3B. Лікарські рослини.

  • 4. Навчальний гербарій

 

Кількісні показники. Гербарій судинних рослин флори України нараховує близько 59 000 гербарних зразків, з них покритонасінних – біля 57 500, голонасінних – 270, вищих спорових (плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних) – 1 200. Рівнинна Україна – 54 400, Карпати – близько 2 000; Гірський Крим – 2 600.

На даний час гербарій документує 64% видового біорізноманіття флори судинних рослин України (3 281 вид з 5 100), представлені 170 родин (85%), 887 родів (75%), кількість порівнювалась з даними за зведенням Mosyakin, Fedoronchuk, 1999.

 

Рівень систематичної обробки. Матеріал гербарію на 90% оброблений та кваліфіковано ідентифікований М.М. Бортняком. В цій роботі також приймали участь кваліфіковані ботаніки: В.М. Любченко, О.Д. Гловацька, О.М. Дубовик, В.В. Осичнюк, Л.Ф. Кучерява, С.Л. Мосякін (родина Chenopodiaceae), В. Гончаренко (рід Rubus), І.І. Мойсієнко (родина Plumbaginaceae). Це дозволяє говорити про високі науковий рівень і цінність гербарію. Значне мiсце серед колекцiй гербарiю флори України посiдають зразки, зiбранi з Правобережного та Лівобережного Лісостепу. Добре представлений видовий склад деяких важливих природно-заповідних територій – Канівського природного заповідника, Українського степового природного заповідника, біосферного заповідника Асканія-Нова, Карпатського біосферного заповідника. Сьогодні продовжується робота по ідентифікації та поповненню гербарію.

 

Робота з гербарієм. Нині чимало гербарних зразків гербарію KWU знайшли нову долю: вони послужили вихідним матеріалом для виділення ДНК і подальших молекулярно-систематичних досліджень таксонів рослин флори України, що становлять особливий науковий інтерес – ендемічних в Україні, для яких нуклеотидні послідовності у світовому генбанку на даний час відсутні, або критичних. На основі гербарію складений конспект флори Середнього Придніпров’я. Різні дослідники, що здійснюють наукову ревізію окремих родів і родин, обов’язково опрацьовують і відповідну колекцію у гербарії KWU. Матеріали досліджень, виконані на основі гербарію, публікуються у Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Серія біологія), Українському ботанічному журналі.

 

Формат гербарію. Розміри гербарних аркушів 40-45 x 28-31 см. Більша частина зразків лежить вільно у обгортках з газетного або цупкого паперу, менша частина – змонтовані на аркушах цупкого паперу, вкладених у сорочки. Всього біля 700 гербарних папок, в середньому по 80-100 гербарних зразків у кожній. Більша частина папок зберігається у закритих шафах, Деяка частина колекції розташована у гербарних картонних закритих коробках, в середньому по 50-60 зразків у кожній.

Окремий підрозділ гербарію кафедри – навчальний гербарій, де архегональні рослини представлені 19 родинами, 32 родами, біля 70 видами; квіткові –122 родини, 560 родів та близько 1 100 видів.

Фонд обмiнного (дублетного) матерiалу спеціально не виділений, проте дублети наявні і розташовані в основному фонді флори рівнинної України, внесеному до електронної бази даних (що спрощує їх відбір), всього до 5 000 гербарних зразків судинних рослин, переважно з Київської, Черкаської, Вінницької обл. України. Обмінний фонд може бути використаний для міжгербарного обміну. Можливе позичання для досліджень різноманітних зразків з усього фонду підрозділу "Флора України".

 

Перелік публікацій, пов’язаних з гербарієм кафедри ботаніки:

Абдулоєва О.С., Костіков І.Ю. Гербарій Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С.151-155.

Барсуков О.О., Яроцький В.Ю. Мохоподібні зелених насаджень м. Харкова / Лісівництво і агролісомеліорація: Зб. наук. пр. – Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – С. 250-259.

Бортняк М.М. Нові знахідки адвентивних рослин у Київській області // Укр. ботан. журн. – 1978. – 35, № 2. – С. 127-130.

Бортняк М.М. Нові знахідки у флорі Київської області // Укр. ботан. журн. – 1978. – 35, № 4. – С. 356-361.

Бортняк М.М., Войтюк Ю.О., Кучерявая Л.Ф. и др. Конспект флоры Среднего Приднепровья (Аннотированный список сосудистых растений). – К., 1990. – 156 с. – Деп. В УкрНИИНТИ 25.01.90. №108, УК 90.

Бортняк М.М., Любченко В.М., Войтюк Ю.А., Голяченко Т.В. Адвентивные растения и дичающие растения-интродуценты во флоре среднего Приднепровья. // Бюлл. Гл. бот. сада (Москва). – 1992. – 163. – С.57-61.

Вініченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. – К.: Хімджест, 2006. – 176 с.

Войтюк Ю.О., Бортняк М.М. Гербарій Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (KWU) // Гербарії України. – К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 1995. – С. 73.

Діденко В.І., Абдулоєва О.С. Критичні таксони роду LotusL. (FabaceaeLindll.) // Вісн. Київськ. нац. ун-ту. Сер. Біологія. – 2004. – № 42-43. – С. 92-93.

Карпенко Н.І. Федорончук М.М. Таксономічний огляд триби Coronilleae(Adans.) Boiss. (Fabaceae) у флорі України // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №5. – С. 643-650.

Кучерява Л. Ф.Высшая водная и прибрежно-водная растительность Каневского заповедника и его окрестностей // Пробл. общ. и молекуляр. биол. – 1982. – Вып. 1. – С. 92-97.

Лукаш О.В. Види IridaceaeJuss. У заплаві Десни // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 3. – С. 382-392.

Лукаш О.В. Нові місцезнаходження інвазій здичавілих інтродуцентів на Лівобережному Поліссі // Інтродукція рослин. – 2007. – №1. – С. 16-21.

Любченко В.М.Весняні ефемероїди у фітоценозах грабового лісу Канівського державного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 4. – С. 14-18.

Любченко В.М.Грабовий ліс Канівського заповідника // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 1. – С. 22-26.

Любченко В.М., Латышенко М.Д., Бортняк Н.Н.Лугово-степная растительность коренного берега р. Днепр в пределах Каневского заповедника // Пробл. общ. и молекуляр. биол. – 1985. – Вып. 4. – С. 94-98.

Любченко В.М., Погребенник В.П., Яценко Н.П.Охрана генофонда флоры и растительности в зоне Каневского заповедника // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1980. – Вып. 7. – С. 9-18.

Любченко В. М., Шеляг-Сосонко Ю.Р.Систематичний та географічний аналіз флори грабового лісу Канівського заповідника // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. біол. – 1977. – Вип. 19. – С. 108-111.

Любченко В.М., Яценко Н.П.Каневский государственный заповідник / Охрана важнейших ботанических обьектов Украины, Белоруссии и Молдавии. – К.: Наук думка, 1980. – С. 93-100.

Страшко Ф.Д.Рослинність і флора Середньодніпровського заповідника / Зб. праць Середньодніпров. держ. заповідника. – Київ, Полтава: Вид-во колгосп та радгосп. літ-ри, 1937. – Вип. 1. – С. 7-68.

Тищенко О.В. Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 156 с.

Чопик В.І., М’якушко Т.Я., Соломаха Т.Д. Гербарій. Історія, створення та функціонування. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – С. 57-58.

 

 

Фізична адреса гербарію: кафедра ботаніки, ННЦ "Інститут біології", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. акад. Глушкова, 2/12, м. Київ, Україна.

Поштова адреса: ННЦ "Інститут біології", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул.Володимирська, 64, м. Київ-01601, Україна.

Телефон: +38 (044) 521-33-36.

Куратор гербарію: Оксана Абдулоєва (тел.: 38 (044) 521-33-36; e-mail: oksasteppe@rambler.ru.

 

Повна база даних гербарію KWU представлена тут [xls]

 : Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.