Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
4
4
год.
4
4
1
1
хв.
3
3
9
9
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Кандидат біологічних наук, доцент 

Богуцька Катерина Іванівна Богуцкая Екатерина Ивановна

тел. 521-33-25, кімн. 218

mail to:   biophys@univ.kiev.ua

Наукові інтереси: біофізика м’язів, зокрема вивчення впливу фізико-хімічних чинників різної природи на функціонування м’язів в нормі та за патологій, розробка біомедичних технологій для корекції патологічних станів м’язової тканини.
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни: «Радіоекологія».
Дисципліни вільного вибору студента: «Біофізика мембран», «Біофізичні методи досліджень», «Радіаційна біофізика», «Лабораторний практикум з біофізики».

 

Закінчила біологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка у 1995 р. (спеціальність біофізика, кваліфікація біолог-біофізик, викладач біології та хімії); працювала асистентом кафедри біофізики (1998-2005 рр.), зараз – доцент кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини». Дисертаційна робота «Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м’язів» виконана під керівництвом проф., д.б.н. Мірошниченка М.С.

Викладацька робота.

Викладає:

Обов’язкову навчальну дисципліну:

«Радіоекологія» (освітній рівень "Бакалавр", напрям підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" за програмою підготовки "Екологія").

Дисципліни вільного вибору студента: 

«Біофізичні методи досліджень», «Біофізика мембран», «Біофізика» (практикум) (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізація «Біофізика та медична інформатика»), «Радіоекологія» (практикум) (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія"), «Радіаційна біофізика» (освітній рівень "Магістр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізації «Біофізика та медична інформатика»), «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» (освітній рівень "Магістр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія").

Публікації: автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Статті: 
1.Bogutska K.I., Prylutskyy Yu.І.,Sklyarov Yu.P.The influence of aluminum ions on actomyosin superprecipitation and myosin ATPase activity in cardiac muscle // Ukr. Bioorg. Acta.– 2011. – Т. 9, №2. – С. 41–45.

2.Ротко Д.М., Прилуцька С.В., Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І.Вуглецеві нанотрубки як новітні матеріали для нейроінженерії (огляд) // Біотехнологія. – 2011. – Т. 4, №5. – С. 9–24.

3.Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І., Скляров Ю.П.АТФазна активність міозину як характеристика функціонального стану серцевого м’яза в умовах норми та патології// Доповіді НАН України. – 2012. – №7. – С. 180–184.

4.Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І. Вплив іонів цинку на АТФазну активність міозину і реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м’яза // Біополімери і клітина. – 2011. – Т. 27, №6. – С. 446–452. 
5.Прилуцька С.В., Кічмаренко Ю.М., Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І. Фулерен С60 та його похідні як протипухлинні агенти: проблеми і перспективи (огляд) // Біотехнологія. – 2012. – Т. 5, №3. – С. 9–17. 
6.Bogutska K.I., Sklyarov Yu.P., Prylutskyy Yu.І. Zinc and zinc nanoparticles: biological role and application in biomedicine // Ukr. Bioorg. Acta. – 2013. – Vol. 11, №1. – P. 9–16. 
7.Богуцька К.І. Вплив іонів цинку на функціональні характеристики актоміозинового комплексу серцевого м’яза // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, Т. 2(105). – С. 306–309. 
8.Шпакова Н.М., Ніпот О.Є., Іщенко І.О., Прилуцька С.В., Богуцька К.І., Черепанов В.В., Сандомирський Б.П., Прилуцький Ю.І. Вплив С60 фулерену на в’язко-еластичні властивості мембрани еритроцитів людини // Фізіол. журн. – 2014. – Т. 60, №5. – С. 82–88. 
9.Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І., Ноздренко Д.М. Використання алюмінію та його сполук у біомедичних дослідженнях (огляд) // Фізіол. журн. – 2014. – Т. 60, №1. – С. 91–97. 
10.Nozdrenko D.M., Bogutska K.I., Prylutskyy Yu.I., Ritter U., Scharff P. C60 fullerene on the dynamics of fatigue processes in rat soleus muscle after ischemia-reperfusion // Biotechnol. Acta. – 2014. – Vol. 7, №3. – P. 43–51. 
11.Prylutska S.V., Didenko G.V., Potebnya G.P., Bogutska K.I., Prylutskyy Yu.I., Ritter U., Scharff P. Toxic effect of С60 fullerene-doxorubicin complex towards tumor and normal cells in vitro // Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, №5. – P. 372–376. 
12.Белочкина И.В., Ищенко И.О., Прилуцкая С.В., Богуцкая Е.И., Черепанов В.В., Сандомирский Б.П., Прилуцкий Ю.И. Влияние фуллерена С60 на метаболическую и пролиферативную активность клеток линии СПЭВ // Укр. біохім. журн. – 2014. – Т. 86, №2. – С. 129–133. 
13.MelnychukO., MotuziukO., ZayS., NozdrenkoD., BogutskaK., SklyarovYu., PrylutskyyYu.Alchohol-associated suppression of strength response by musculus gastrocnemius caput mediale in rats with critical vasculuar ischemia of hind limbs // Int. J. Physiol. Pathophysiol. – 2015. – Vol. 6, №3. – P. 231248
14.Afanasieva K.S., Prylutska S.V., Lozovik A.V., Bogutska K.I., Sivolob A.V., Prylutskyy Yu.I., Ritter U., Scharff P. C60 fullerene prevents genotoxic effects of doxorubicin in human lymphocytes in vitro // Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87, №1. – P. 91–98. 
15.Зай С.Ю., Заводовський Д.О., Богуцька К.І., Ноздренко Д.М., Прилуцький Ю.І. Перспективи застосування С60-фулерену як засобу профілактики і корекції ішемічно-реперфузійних порушень у скелетній м’язовій тканині (огляд) // Фізіол. журн. – 2016. – Т. 62, №3. – С. 66–77. 
16.Bychko A., Sokolova V., Prylutska S., Bogutska K., Rybalchenko V., Evstigneev M., Prylutskyy Y., Epple M., Ritter U., Scharff P.Interaction of C60 fullerene complexed to cisplatin with model bilipid membranes and its uptake by HeLa cells // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. – 2016. – Vol. 47, Is.2-3. – P. 105–111.

Див. детальніше: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508280231

Матеріали конференцій: 

1.Bogutska K. pH influence on the skeletal muscles and myocardium contractile proteins // The New Armenian Medical Journal. – 2010. – Vol. 4, №1. – P. 34–36.

2.Богуцька К.І. АТФазна активність міозину як характеристика функціонального стану серцевого м’яза за умов норми та патології // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції». – Медична хімія. – 2011. – Т. 13, №4(49). – С. 166.

3.Гавриляк В.Б., Богуцкая Е.И. Влияние ионов цинка на функциональные характеристики актомиозинового комплекса миокарда // Экспериментальная и теоретическая биофизика ‘12. Сборник тезисов. – Пущино: Изд-во ИП Воронова, 2012. – С. 171.

4.Богуцька К.І. Виробнича практика як перший підготовчий етап для виконання наукових досліджень студентами // Materialy VIІI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy – 2012». – Przemysl: Nauka i studia, 2012. – V. 15. Pedagogiczne nauki. – P. 97–99.

5.Havrylyak V.B., Bogutska K.I. рН medium effect on the skeletal and cardiac muscle actomyosin // Тезисы XVI Всероссийской медико-биологической конференции. – Фундам. наука и клин. медицина. – Т. XVI. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. – С. 490–491.

6.Богуцька К.І. Наукова робота студентів у системі навчального процесу: методологія та організація // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» / Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 63–66.

7.Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І. Викладення курсу «Біофізичні методи досліджень» для студентів спеціальностей «Медична фізика» та «Біофізика» // Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології: Збірник наукових праць 3-го міжнародного семінару. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 34–37.

8.Корсун А.Я., Ноздренко Д.М., Богуцька К.І. Зміна параметрів скорочення скелетних м’язів за умов гострої ішемії // Актуальні питання біології та медицини: Збірник наукових праць за матеріалами XI Міжрегіональної наукової конференції. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 58–60.

9.Богуцкая Е.И. Этапы взаимодействия преподавателя со студентом в образовательном процессе // Материалы V Международной научно-практической конференции «Инновационный опыт воспитательной и информационной работы в вузе». – Мин-во образования Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т. – Гомель: БелГУТ, 2014. – С. 92–94.

Навчально-методичні праці:

1.Електробіофізика: навч. посіб. / упорядн. М.Ф. Шуба, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, О.В. Жолос, К.І. Богуцька. – К.: «Фітосоціоцентр», 2002. – 152 с.

2.Теорія інформації та її біологічні аспекти: навч. посіб. / упорядн. Ю.І. Прилуцький, К.І. Богуцька, Д.М. Ноздренко. – К.: ПЦ «Інтертехнодрук», 2006. – 92 с.

3.Біофізика мембран: навч.-метод. розроб. / упорядн. К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров. – К.: Вид-во Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 2011. – 93 с.

4.Вибрані лекції з курсу «Радіаційна біофізика» для магістрів кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології» / упорядн. К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров. – К.: Поліграфічна дільниця Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 88 с. 

: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.