Нова бібліотека

Календар подій

loader
Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
0
0
год.
4
4
2
2
хв.
4
4
0
0
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Фізика ДНК. Сиволоб А.В

Фізика ДНК. Сиволоб А.В
Викладено сучасні уявлення про фізичні властивості молекули ДНК: принципи її структурної організації, механізми стабільності та структурних перетворень ДНК, полімерні й поліелектролітні властивості. Описано особливості циркулярних молекул ДНК, механізми взаємодії ДНК з іншими молекулами, її надмолекулярну організацію та структурну динаміку у складі хроматину. Основну увагу приділено теоретичним концепціям, які пояснюють властивості ДНК, і принципам описання й аналізу різних аспектів її фізичної поведінки. Наведено приклади експериментальних результатів, отриманих головним чином останніми роками, які ілюструють теоретичні положення.
Для студентів біологічних факультетів університетів, а також для аспірантів і науковців, які цікавляться молекулярною біологією та біофізикою.

 

 

  

 1.2

 

Подобається підручник?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.67 [3 Голоса (ів)]БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ - Практикум, ч.1 - автори М.Е.Дзержинський, Н.В.Скрипник, О.К.Вороніна, Л.М.Пазюк

BIR praktikum past1
Подано аналіз основних процесів ембріогенезу й детальний опис оригінальних мікрофотографій ембріологічних препаратів та питання для підсумкового контро-лю. Практичні заняття з біології індивідуального розвитку (на яких основним ви-дом діяльності є самостійне мікроскопіювання ембріологічних препаратів, аналіз структурних особливостей різних організмів на різних етапах ембріогенезу) допо-внюють і конкретизують лекційний матеріал курсу. Використано описи препара-тів, запропоновані в ряді посібників, а також розроблені колективом кафедри ци-тології, гістології та біології розвитку з урахуванням спеціальності.
Для самостійної роботи під час лабораторних занять і самопідготовки сту- дентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити практикум БІР. Формат .pdf)Завантажити практикум БІР. Формат .pdf7912 kB65 завантажено


Оцініть Практикум  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДІАГНОСТИКИ” - автори Остапченко Л. І., Драницина А. С., Гребіник Д. М.

Основи молекулярної діагностикиМетою дисципліни – «Основи молекулярної діагностики» є отримання студентами фундаментальних знань і сучасних уявлень про методи та підходи, які застосовуються в молекулярній діагностиці та галузях її застосування. До основних задач курсу входить детальне ознайомлення з методами кількісного та якісного аналізу ДНК, РНК і білків. Розглянуто особливості застосування кожного з методів для вирішення конкретних завдань медицини, криміналістики, ветеринарії, промисловості, фармацевтики тощо. Докладно описані переваги та обмеження застосування молекулярної діагностики для вирішення певних поставлених задач як у галузі науки, так і лабораторної діагностики. Окреслено перспективи подальшого розвитку молекулярної діагностики, у першу чергу, поєднання із сучасними медико-біологічними підходами, зокрема наномедицини.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичні вказівки. Формат .pdf)Завантажити методичні вказівки. Формат .pdf2404 kB21 завантажено


Оцініть методичку  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ. ПРАКТИКУМ - автори Л.І.Остапченко, І.В.Компанець, О.В.Скопенко, Т.Б.Синельник, О.М.Савчук, С.М.Береговий

Ostapchenko HimiyaBioorg Praktykum

 

Даний посібник призначений для полегшення виконання лабораторних робіт студентами, ознайомлення їх з основними методами досліджень біоорганічних молекул, розвитку навичок експериментальної роботи в біохімічній лабораторії та формування здатності аналізувати й інтерпретувати отримані результати.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити Практикум. Формат .pdf)Завантажити Практикум. Формат .pdf4358 kB43 завантажено

 

 

Оцініть практикум  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Биологическая химия - Автор А.Я. Николаев

Биологическая химия Николаев А.Я.Учебник профессора А.Я. Николаева «Биологическая химия» написан на основании многолетнего опыта преподавания одноименной дисциплины в Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова. Предыдущие издания за короткий срок заслужили любовь и симпатию студентов в связи с четкостью изложения этой сложной науки и клинической направленности материала. Книга «Биологическая химия» состоит из 23 глав, в которых подробно рассматриваются молекулярные основы физиологических функций организма человека, механизмов патогенеза болезней, а также их лечения и профилактики. Затрагиваются вопросы применения биохимических исследований для диагностики заболеваний и контроля эффективности лечения. Главы написаны с учетом современных сведений о молекулярных механизмах обмена веществ и генетической изменчивости.
Учебное пособие «Биологическая химия» предназначена для студентов медицинских вузов и врачей всех специальностей.

1.2

 

Подобається підручник? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]Біологічна хімія - Автор Ю.І.Губський

Біологічна хімія Ю.і.ГубськийБіохімія разом із молекулярною біологією є однією з найбільш розвинених природничих наук сучасності і тому вирішення зазначеного двоєдиного дидактичного завдання можливе лише за умов ретельного критичного відбору та логічного структурування навчального матеріалу. Сприяє викладанню основних теоретичних закономірностей біохімії протягом двох семестрів, що відводяться на цей курс у вищих навчальних закладах, вивчення біохімічної статики та сучасних уявлень про структуру біомолекул в курсі біоорганічної хімії, який у більшості медичних університетів передує вивченню біохімії та закінчується контрольним іспитом у другому навчальному семестр. Розвиток елементів патобіохімії, шо включені в матеріал підручника, доцільно повторно та на більш високому науковому і методичному рівнях здійснювати в окремому навчальному курсі—клінічної біохімії, яку на медичних факультетах доцільно викладати на п'ятому-шостому курсах, тобто після завершення вивчення основних клінічних дисциплін терапевтичного та хірургічного циклів.
В основу підручника «Біологічна хімія», що пропонується, покладено багаторічний досвід викладання на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Пропонується принципово новий тип підручника для вищих медичних навчальних закладів, і всі зауваження та пропозицій' для його удосконалення будуть сприйняті з вдячністю. Автор висловлює глибоку подяку педагогічному колективу кафедри за участь в обговоренні та формулюванні концептуальних засад викладання біохімії в системі вищої медичної освіти.

1.2

 

Подобається підручник? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00 [1 Голос]Основы биохимии, Том 3 - Автор А.Ленинджер

Основы биохимии Том 3 - Автор А.Ленинджер

Данная книга представляет собой фундаментальное учебное пособие, предназначенное для изучения основ биологической химии. Главная задача автора - объяснение молекулярной логики биологических систем, позволяющей понять основы функционирования живых организмов. В русском переводе книга выходит в трех томах.
Том 3 - посвящен биохимии человека и включает данные по пищеварению и всасыванию, интеграции обмена веществ, гормонам и питанию человека: рассмотрены вопросы, связанные с передачей генетической информации, структурой хромосом и генов, синтезом белка и его регуляцией, процессами репарации ДНК, мутациями, рекомбинацией и клонированием генов.1.2

 

 Подобається підручник? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Основы биохимии, Том 2 - Автор А.Ленинджер

Основы биохимии Том 2 - Автор А.Ленинджер

Данная книга представляет собой фундаментальное учебное пособие, предназначенное для изучения основ биологической химии. Главная задача автора - объяснение молекулярной логики биологических систем, позволяющей понять основы функционирования живых организмов. В русском переводе книга выходит в трех томах.
Том 2 - материалы по биоэнергетике и метаболизму клетки. Рассмотрены роль глюкозы в биоэнергетических процессах, цикл лимонной кислоты, электронный транспорт, окислительное рование, регуляция образования АТФ, окисление жирных кислот в тканях животных, окислительный распад аминокислот, биосинтез углеводов, липидов, нуклеотидов, аминокислот, а также фотосинтез.1.2

 

 Подобається підручник? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Основы биохимии, Том 1 - Автор А.Ленинджер

Основы биохимии - Автор Ленинджер т.1

Данная книга представляет собой фундаментальное учебное пособие, предназначенное для изучения основ биологической химии. Главная задача автора - объяснение молекулярной логики биологических систем, позволяющей понять основы функционирования живых организмов. В русском переводе книга выходит в трех томах.
Том 1 - посвящен молекулам, образующим химическую основу живой природы. Последовательно рассмотрены следующие вопросы: роль воды в организме, структура и функции аминокислот, пептидов, белков, ферментов, витаминов, микроэлементов, углеводов и липидов.

1.2

 
Подобається підручник? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Биохимия человека Том 2 - Авторы: Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В.

Биохимия человека Том 2. Автор Марри Р.


Настоящий учебник биологической и медицинской химии и молекулярной биологии широко известен в мире и переведен на многие языки. Авторы 21-го, переработанного издания — ученые из США, Великобритании и Канады. Благодаря энциклопедической полноте и четкости изложения книга может служить справочным пособием. На русском языке учебник выходит в 2-х томах. 

Во втором томе рассматриваются следующие темы: нуклеиновые кислоты и регуляция экспрессии генов, биохимия внутри- и межклеточных коммуникаций, специальные вопросы (питание, свертывание крови, рак, онкогены и факторы роста и др.).
Для биохимиков, клинических биохимиков, студентов и аспирантов биологов и медиков.1.2

 

Подобається підручник? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 [4 Голоса (ів)]: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.