Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
6
6
дн.
2
2
2
2
год.
5
5
4
4
хв.
2
2
2
2
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Теорія ймовірностей і математична статистика - Частина 1 Автори В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний

Teoriya ymovirnostey 1

 

У першій частині навчального посібника подаються основи теорії ймовірностей — науки, що вивчає закономірності масових подій. Матеріал поділено на 11 тем, у межах кожної з яких виклад побудовано за
однією і тією самою методикою: усі теоретичні відомості ілюструються численними прикладами, зокрема графічними, що розкривають зміст усіх означень, тверджень і висновків; наприкінці наводяться запитання
для контролю та самоконтролю (що зосереджують увагу на головних теоретичних положеннях, потрібних для розуміння подальшого матеріалу та розв’язування задач), а також приклади для розв’язування з від-
повідями до них.
Посібник розрахований на студентів економічних навчальних закладів усіх форм навчання.

 

 

  1.2Теорія ймовірностей і математична статистика - Частина 2 Автори В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, С.С. Савіна

Teoriya ymovirnostey 2 mat chast

У другій частині пропонованого навчального посібника розглянуто основи математичної статистики як науки, що вивчає ймовірнісну природу статистич-них оцінок параметрів генеральної сукупності, та закони їх розподілу. Ці закони застосовуються з метою побудови довірчих інтервалів параметрів генеральних сукупностей, а також для перевірки правильності параметричних і непараметрич¬них статистичних гіпотез обробкою результатів вибірки. Докладно висвітлюються теоретичні основи дисперсійного та регресійного аналізу.
До кожної теми наведено розв’язування типових задач із поясненнями, а наприкінці кожної теми — перелік теоретичних питань та блок прикладів для тестування в аудиторних і домашніх умовах.
Посібник розрахований на самостійне вивчення курсу «Математична статис-тика» студентами економічних вузів усіх форм навчання.

 

 

 

1.2Біофізика сенсорних систем - Методичні рекомендації - О.В.Шелюк

Biofizika sensornyh sistem

1.2Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу "Однодольні" на базі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна - автори Вашека О.В., Гайдаржи М.М., Коломієць Т.В., Тищенко О.В.

 Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу "Однодольні"

Запропоновані методичні рекомендації містять інформацію про синапоморфи таксонів вищого рангу підкласу Ліліїди (Liliidae) класу Однодольні (Liliopsida), наведено схеми розподілу порядків на родини, морфологічні характеристики родів та видів, представлених в експозиціях Ботанічного саду. Надано також інформацію про екологічні особливості, корисні властивості та господарське використання окремих представників. До кожного розділу подано завдання та питання для самоконтролю.
Дана навчально-методична розробка сприятиме залученню наявного у Ботанічному саду матеріалу до широкого застосування в навчальному процесі.
Методичні вказівки призначено для студентів, аспірантів і викладачів біологічних факультетів університетів.
Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичку у форматі .pdf)Завантажити методичку у форматі .pdf8141 kB606 завантажено
 

Сподобалась методичка?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.88 [4 Голоса (ів)]


МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З НОРМАТИВНОГО КУРСУ “БОТАНІКА" РОЗДІЛ СИСТЕМАТИКА ВИЩИХ РОСЛИН - автори Л.Ф. Кучерява, В.П. Погребенник, В.А. Нечитайло, В.А. Баданіна, О.В.Тищенко

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З НОРМАТИВНОГО КУРСУ “БОТАНІКА" РОЗДІЛ СИСТЕМАТИКА ВИЩИХ РОСЛИН - автори Л.Ф. Кучерява, В.П. Погребенник, В.А. Нечитайло, В.А. Баданіна, О.В.Тищенко

 

 

Лабораторні роботи з ботаніки по розділу “Систематика вищих рослин” розраховані на 14 занять (28 годин), з яких 12 проводяться в лабораторії, а два - в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичку. Формат .pdf)Завантажити методичку. Формат .pdf576 kB843 завантажено

 

Подобається методичка?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.80 [5 Голоса (ів)]Методичні вказівки по виконанню лабораторного практикуму за курсом “Ботаніка”(розділ "Нижчі рослини") - автори Костіков І.Ю., Демченко Е.М., Бойко О.А., Романенко П.О.,Джаган В.В., Бойко В.Р.

Методичні вказівки по виконанню лабораторного практикуму за курсом “Ботаніка”(розділ "Нижчі рослини")

 

Лабораторний практикум з ботаніки за розділом "нижчі рослини" передбачає 21 тему. По кожній темі студент зобов'язаний виконати певне навчальне завдання. До лабораторних занять студент готується завчасно, вивчаючи рекомендовану літературу і відповідаючи на питання для самоконтролю, наведені після кожної теми. За результатами перевірки теоретичних знань студента (форма контролю – модульні тести) і практичних навичок (за результатами поточних опитувань під час лабораторних занять та перевірок альбому), а також якості самостійної роботи виставляється підсумкова оцінка за розділ за модульно-рейтинговою системою.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичні вказівки. Формат .pdf)Завантажити методичні вказівки. Формат .pdf314 kB258 завантажено
   

 

Оцініть практикум  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Визначати злаки – легко! Методичні рекомендації для студентів, що проходять практику в Канівському природному заповіднику - автори Вашека О.В., Шевчик В.Л.

Визначати злаки – легко! Вашека О.В., Шевчик В.Л.

Визначник розроблено спеціально для викладачів та студентів, що проходять практику на базі Канівського природного заповіднику. Він складається із двох частин: в першій наведено коротку інформацію про морфологію злаків та подано ілюстрації, які унаочнюють певні структури; у другій частині наведено власне ключ, побудований за принципом дихотомії. Користуючись ключем можна визначити 42 роди та 98 видів злаків, які зростають на території Канівського заповідника.
Методичні рекомендації призначено для студентів, аспірантів і викладачів біологічних факультетів університетів.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичні рекомендації. Формат .pdf)Завантажити методичні рекомендації. Формат .pdf2649 kB178 завантажено

 

Оцініть методичку  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]Альгологія - Автори Костіков І.Ю., Царенко П.М.

Algologiya small

 

 

Датою народження альгології як самостійної дисципліни вважають 1801 р., коли Дж.Стакхаус описав процес запліднення та проростання зиготи у бурої морської водорості Fucus. Дослідження Стакхаусу спростували твердження К.Ліннея про наявіність у водоростей квіток та плодів і наочно показали необхідність побудови системи водоростей на інших, не ліннеївських, засадах.

 

 

 

 

  

1.2ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ - Навчальний посібник (Курс лекцій) - автор Андрійчук О.М.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ - Навчальний посібник (Курс лекцій) - автор Андрійчук О.М.

 

 

Навчальний посібник «Епідеміологія вірусних інфекцій» передбачає допомогти студенту сформувати систему здатностей та вмінь з основ дослідження причин, умов та механізмів формування захворювання населення шляхом аналізу особливостей його розподілення за територіями, серед різних груп населення та в часі, використовуючи дані для розробки засобів профілактики захворювання хвороб, які включають три напрямки: загальну епідеміологію інфекційних захворювань, паразитологію, клінічну епідеміологію.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити посібник. Формат .pdf)Завантажити посібник. Формат .pdf2178 kB2443 завантажено

   

Подобається посібник?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.92 [6 Голоса (ів)]Молекулярна біологія вірусів - автори Поліщук В.П., Шевченко Т.П.

Молекулярна біологія вірусів

 

У методичних рекомендаціях наведені основні методи роботи з білками та нуклеїновими кислотами вірусів, запропоновано основні методи виділення та очистки вірусів для молекулярних досліджень та молекулярні методи детекції вірусів рослин.

Файли для завантаження
Access this URL (Завантажити методичні рекомендації. Формат .pdf)Завантажити методичні рекомендації. Формат .pdf232 kB179 завантажено

 

Оцініть методичку  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ів)]: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.