Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
1
1
2
2
6
6
дн.
1
1
7
7
год.
3
3
1
1
хв.
3
3
8
8
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

 image001

 


Остапченко
Людмила Іванівна

Директор навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини", доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки та премії імені О.В. Палладіна НАН України. 

    

  

image003

 Фундаментальна освіта

Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка було створено на базі біологічного факультету, який як окремий підрозділ розпочав своє функціонування у 1933 році. Дві його кафедри (ботаніки й зоології) існували ще з часів заснування Імператорського університету Св. Володимира в 1834 році (тоді на філософському факультеті).

Традиції підготовки медичних кадрів найвищого ґатунку в нашому Університеті беруть свій початок з 1840 року, коли Указом Імператора Миколи І в ньому (тоді Імператорському університеті Св. Володимира) було відкрито медичний факультет, першим деканом якого став професор В.О. Караваєв.  За понад 80 років існування медичного факультету в складі Університету тут набули освіту такі видатні постаті, як Данило Заболотний, Михайло Коломійченко, Микола Стражеско, Теофіл Яновський, Микола Волкович, Вадим Іванов та інші світила медицини. В 1921 році медичний факультет відокремився у Київський медичний інститут (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). Майже столітня історія викладання медицини в нашому Університеті залишила по собі не лише яскравий слід на освітянському небосхилі та сузір'я видатних випускників, але й безцінну спадщину: в 1842 році було відкрито кафедру фізіології людини, а 1868 року – кафедру гістології й ембріології, що заклало підвалини для створення біологічного факультету. Як окремий підрозділ біологічний факультет розпочав своє функціонування у 1933 році. Заснований у 2009 році ННЦ "Інститут біології", об'єднавши в своєму складі біологічний факультет Університету та низку науково-дослідних установ, продовжив традиції своїх попередників. Могутній науково-педагогічний потенціал Інституту дозволив йому у 2016 році відновити медицину як напрям освітньої діяльності, що стало підставою його перейменування у ННЦ "Інститут біології та медицини". 

Майже двовіковий період історії Університету позначений діяльністю всесвітньовідомих учених-біологів та медиків, таких як К. Кесслер (один із засновників фауністики, автор теорії міграції птахів "широким фронтом"), О. Ковалевський (один із засновників еволюційної ембріології), М. Сєвєрцов (автор теорії "філембріогенезу"), І. Шмальгаузен (один із засновників еволюційної морфології тварин), С. Навашин (відкривач подвійного запліднення у рослин), М. Холодний (автор фітогормональної теорії тропізму рослин), О. Палладін (засновник української школи біохіміків), П. Богач (відкривач багатьох рефлексів кишково-шлункового тракту), Ф. Добржанський (один із розробників синтетичної теорії еволюції) та багатьох інших.

Сьогодні ННЦ "Інститут біології та медицини" забезпечений висококваліфікованими кадрами (виключно докторами і кандидатами наук) для здійснення підготовки фахівців біологічного та медичного профілю, має потужну науково-виробничу базу та найкращу серед ВНЗ України лабораторну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом). Він є потужнім навчально-науковим закладом, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців нового покоління з різних спеціальностей із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців.

Наукова та освітня інтеграція

Інститут має тісні зв'язки з різними науково-дослідними інститутами та установами Національної академії наук України, Національної медичної академії України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук, співпрацює із закордонними освітніми та науковими установами багатьох країн (США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Естонії, Чехії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Білорусії, Тайваню, В'єтнаму тощо). Співробітники інституту друкують свої наукові праці в найвпливовіших фахових журналах світу. 

В Інституті працюють програми академічної мобільності, за якими студенти можуть проходити стажування або здійснювати навчання в закордонних навчальних та наукових центрах. Студенти мають можливість покращити та застосувати свої знання англійської мови на лекціях провідних науковців світу, які ті читають в Інституті за запрошенням, на наукових гуртках, та під час участі в роботі конференцій та написання наукових статей. Студенти-магістри Інституту мають змогу вивчати певні дисципліни виключно іноземною мовою.


КАР’ЄРНИЙ СТАРТ

 

 image005  image007

На базі Інституту щороку проводяться конференції Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. На тих, хто виявив схильність до наукової роботи, чекають науково-дослідні заклади Національної академії наук України, Академій аграрних та медичних наук, наукові підрозділи нашого Університету та інших вищих навчальних закладів, а також наукова кар'єра в провідних лабораторіях світу. Професійна діяльність багатьох випускників пов'язана із роботою на підприємствах біологічного, медичного, екологічного, біотехнологічного профілю, в установах Державної санітарно-епідеміологічної служби України та в профільних міністерствах. 

Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, сформований в стінах університету науковий світогляд, навички організації професійної діяльності та вміння застосовувати отримані знання на практиці дозволяють випускникам Інституту розвинути свої лідерські якості й успішно керувати діяльністю наукових, науково-практичних та адміністративних установ в Україні та за кордоном. Нашими випускниками поповнюється професорсько-викладацький склад провідних ВНЗ України. 

Щорічно в Інституті навчаються близько 1 тис. студентів з України та інших країн світу (Азербайджану, Молдови, Йорданії, Туркменістану, Лівану, Китаю, Ірану тощо). Отримані знання студенти мають можливість закріпити під час проходження практики в Канівському природному заповіднику, Національних парках України, в наукових установах та на підприємствах.

Студентам надається можливість проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, або пройти навчання з наступною атестацією за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в Українській військово-медичній академії та отримати по закінченні первинне військове звання "Молодший лейтенант запасу". 

Матеріально-технічна база

image009

До складу Інституту входять 11 кафедр:

·     Біології росли

·     Біомедицини

·     Біохімії

·     Біофізики та медичної інформатики

·     Вірусології

·     Загальної та медичної генетики

·     Екології та зоології

·     Мікробіології та імунології

·     Фізіології та анатомії

·     Фундаментальної медицини

·     Цитології, гістології та репродуктивної медицини

і такі наукові підрозділи:

  • Відділення експериментальної біології,
  • Відділення біологічних і біомедичних технологій,
  • Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна,
  • Канівський природний заповідник,
  • Зоологічний музей.

В Інституті працюють науково-дослідні лабораторії, діагностична лабораторія, інформаційно-обчислювальний центр, міжкафедральні навчальні лабораторії.

  

Комфортні умови для навчання та відпочинку


image011

 

Студенти, які приїжджають навчатися з інших міст, забезпечуються місцями в дев'ятиповерховому гуртожитку блочного типу, що знаходиться неподалік навчального корпусу Інституту. В гуртожитку функціонують читальні кімнати з WiFi доступом до мережі Internet, обладнана сучасним інвентарем спортивна зала, приміщення для прання з автоматичними пральними машинами, а також кімнати для засідань Студентської ради, гри в настільний теніс, занять з аеробіки та музики. 

Освітня діяльність

 

Інститут здійснює підготовку студентів
за наступними спеціальностями (освітніми програмами):

 

Освітній рівень «БАКАЛАВР»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 09 «Біологія»

Спеціальність 091 «Біологія» (денна та заочна форми навчання): освітня програма «Біологія» (спеціалізації: біофізика та медична інформатика, біохімія, ботаніка, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, репродуктивна біологія, фізіологія людини і тварин, фізіологія рослин, цитологія та гістологія).

Спеціальність 101 «Екологія» (денна форма навчання): освітня програма «Екологія» .

Спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія» (денна форма навчання): освітня програма «Біотехнологія» .

Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» (денна форма навчання): освітня програма «Ландшафтний дизайн та озеленення».

 

Термін навчання: денна форма навчання - 4 роки, заочна - 5 років.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 «Охорона здоров'я»

Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання): освітні програми «Лабораторна діагностика» (професійна кваліфікація – 3221 Лаборант "Медицина") та «Дієтологія» (професійна кваліфікація – 3221 Лаборант «Медицина»).

 

Термін навчання: 4 роки.

Освітній рівень «МАГІСТР»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 09 «Біологія»

Спеціальність 091 «Біологія»  (денна та заочна форми навчання): освітня програма «Біологія» (спеціалізації: біофізика та медична інформатика, біохімія, ботаніка, вірусологія, генетика, еволюційна біологія, зоологія, імунологія, лабораторна діагностика біологічних систем, мікробіологія, молекулярна біологія, фізіологія людини і тварин, фізіологія та екологія рослин, цитологія та гістологія).

Спеціальність 101 «Екологія» (денна форма навчання): освітня програма «Екологічна безпека».

Спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія» (денна форма навчання): освітня програма «Біотехнологія».

 

Термін навчання: денна форма навчання – 1 рік і 9 місяців, заочна - 1 рік і 4 місяці.

Освітній рівень «МАГІСТР»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 «Охорона здоров'я»

Спеціальність 222 «Медицина»(денна форма навчання): освітня програма «Медицина» (професійна кваліфікація – 2221.2 Лікар)

 

 

Термін навчання: 6 років.

 

image015

 

: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.