Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
4
4
год.
4
4
3
3
хв.
1
1
3
3
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Жолос Олександр Вікторович

Доктор біологічних наук, професор
Завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини”

Вчений секретар Українського біофізичного товариства

Жолос Олександр Вікторович

Контактний телефон:  (+380 44) 522-08-27*  2760
mail to: a.zholos@univ.net.ua

Наукові інтереси: біофізика, фізіологія і фармакологія вісцеральних і судинних гладеньких м’язів, ендотеліальних і епітеліальних клітин, нейрофізіологія, синаптична передача, мембранні рецептори і іонні канали, G-білки, глобальна і локальна кальцієва сигналізація, вторинні посередники, кінетичні моделі активності поодиноких іонних каналів.
ResearcherIDПублікації  Галузі дослідження   Співпраця   Наукові установи
ResearchGateAlexander V Zholos 
Викладає:
Обов'язкові навчальні дисципліни: "Біофізика", "Сучасні інформаційні технології в біології" (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія"), Біоінформатика (освітній рівень "Магістр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія").
Дисципліни вільного вибору студента: Електробіофізика, Лабораторний практикум з біофізики (освітній рівень "Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізація біофізика та медична інформатика),  Електрогенез в живих системах, Основи сучасної фармакології (викладається англійською мовою), Молекулярні та системні механізми дії лікарських препаратів (освітній рівень "Магістр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізації біофізика та медична інформатика, фізіологія людини і тварин, лабораторна діагностика біологічних систем).

Детальніше...Артеменко Олександр Юрійович

Кандидат біологічних наук, асистент

Артеменко Олександр Юрійович Александр Юрьевич

Контактний телефон: 521-33-25
e-mail: artemenko_alex@ukr.net
Наукові інтереси: вивчення змін концентрації іонів кальцію у нормі та при патології методами флуоресцентної спектроскопії.
Викладає:
Обов'язкову навчальну дисципліну: "Сучасні інформаційні технології в біології".
Дисципліни вільного вибору студента: "Основи флуоресцентної спектроскопії", "Метаболоміка", "Спектроскопічні методи в біології", "Лабораторний практикум з біофізики".

 

Детальніше...Богуцька Катерина Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент 

Богуцька Катерина Іванівна Богуцкая Екатерина Ивановна

тел. 521-33-25, кімн. 218

mail to:   biophys@univ.kiev.ua

Наукові інтереси: біофізика м’язів, зокрема вивчення впливу фізико-хімічних чинників різної природи на функціонування м’язів в нормі та за патологій, розробка біомедичних технологій для корекції патологічних станів м’язової тканини.
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни: «Радіоекологія».
Дисципліни вільного вибору студента: «Біофізика мембран», «Біофізичні методи досліджень», «Радіаційна біофізика», «Лабораторний практикум з біофізики».

Детальніше...Ганчурін Валерій Валентинович

Кандидат біологічних наук, доцент

Ганчурін Валерій Валентинович

 

Контактний телефон: (044) 522–08-27
mail to: ganchurin@betta.com.ua
Наукові інтереси: електробіофізика, біофізика м'язового скорочення, спектроскопія біомакромолекул.
Викладає:
Обов'язкову навчальну дисципліну: “Охорона праці в галузі”
Дисципліни вільного вибору студентів: ”Біофізика фотосинтезу”, “Біофізичні методи дослідження”, “Біоенергетика”, “Лабораторний практикум з біофізики”

 

Детальніше...Костерін Сергій Олексійович

Заступник директора та завідувач відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Національної Академії Наук (НАН) України,
професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка,
академік НАН України,
доктор біологічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат Премії ім. О.В.Палладіна НАН України

Костерін Сергій Олексійович Костерин Сергей Алексеевич

 

Контактний телефон: (044)234-16-53
e-mail: kinet@biochem.kiev.ua
Сфера наукових інтересів стосуються біофізичної хімії м’язового скорочення, біохімічної мембранології, кінетики та енергетики біохімічних та біофізичних процесів.
Викладає:
Обов'язкову навчальну дисципліну: "Біофізика" 
Дисципліни вільного вибору студента: "Основи ферментативної кінетики", "Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології"

 

Детальніше...Мартинюк Віктор Семенович

Доктор біологічних наук 
Професор
Проректор з наукової роботи
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Віце-президент  Українського біофізичного товариства 

Мартинюк Віктор Семенович Виктор Семенович


Контактний телефон: 
(044) 239 32 40
mail to: mavis@science-center.net 

www.mavis.science-center.net
Наукові інтереси: біофізика, електромагнітна біологія, біоритмологія, екологічна біофізика, медична біофізика, геліобіологія.
Викладає:
Обов'язкову навчальну дисципліну: "Радіобіологія " , “Біофізика”, “Біологія від теорії до практики”
Дисципліни вільного вибору студента: “Основі системної біології”, ’’Екологічна біофізика’’ (освітній рівень «Магістр», спеціальність «Біологія» за програмою підготовки «Біофізика»).

Детальніше...Мірошниченко Микола Степанович

Доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України 

Мірошниченко Микола Степанович


Контактний телефон: (044)522 05-27
e-mail: mirosh@bigmir.net
Сфера наукових інтересів: дослідження однієї з основних ознак живого – рухливості. Біофізика м’язів та молекулярна біофізика
Викладає:
Обов’язкові навчальні дисципліни: «Біофізика»
Дисципліни вільного вибору студента: "Механізми рухливості", "Фізичні та хімічні процеси в біологічних об’єктах", "Протеоміка", "Нуклеїнові кислоти", "Геноміка", «Лабораторний спецпрактикум з біофізики»

 

Детальніше...Нурищенко Наталія Євгенівна

Старший науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімічної біології»
ННЦ «Інститут біології та медицини»,
старший науковий співробітник

доктор біологічних наук

Нурищенко Наталія Євгенівна

Контактний телефон: 044 5262139
e-mail: nnurish@univ.kiev.ua
Наукові інтереси: вивчення механізмів розвитку патологічних станів, можливості їх корекції за допомогою хімічних, фізичних факторів.
Викладає:
Обов'язкові навчальні дисципліни: «Біофізика», «Методологія організації та проведення наукових досліджень в біології з основами інтелектуальної власності», «Радіобіологія»
Дисципліни вільного вибору студента: «Механізми міжклітинних комунікацій», «Біофізика патологічних станів»

Детальніше...Оглобля Олександр Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Оглобля Олександр Володимирович

Контактний телефон: 526-54-08
e-mail: olexandr.ogloblya@gmail.com
Наукові інтереси: вивчення новітніх матеріалів: фулеренів, вуглецевих нанотрубок; їх механічні та електронні властивості; теорія груп, молекулярна динаміка, квантово-хімічні розрахунки, модель Зу-Шриффер-Хігер, метод нерівноважних функцій Гріна; теоретична біофізика: скорочення скелетного м’язу, кінетика біохімічних процесів. 
Викладає:
Обов'язкові навчальні дисципліни: "Інформатика і системологія", "Сучасні інформаційні технології в біології" (для заочників).
Дисципліни вільного вибору студента: "Біофізичні методи дослідження", "Спектроскопічні методи в біології", "Фізико-хімічні основи організації біологічних систем". 

Детальніше...Прилуцький Юрій Іванович

Доктор фізико-математичних наук
Професор

Прилуцький Юрій Іванович

Контактний телефон: 521-25-33
e-mail: y_prylut@univ.kiev.ua
Наукові інтереси: (1) молекулярні та клітинні механізми протипухлинної дії наночастинок і технологія їх застосування в експериментальній онкології; (2) вплив наночастинок на функціонування скелетних м'язів за травматичних станів запального і незапального ґенезу; (3) комп’ютерне моделювання біоактивності наноструктур.
Викладає:
Обов'язкову навчальну дисципліну: «Медична біофізика» (спецкурс для магістрів), «Статистичні методи в біології» (нормативний курс), «Комп’ютерне моделювання в біології» (нормативний курс), «Вступ до нанобіотехнологій» (спецкурс для магістрів)

Детальніше...: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.